Consiliul de Administratie al  SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de 27.08.2020, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;In temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social, 

COMPLETEAZA


Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de 14.09.2020, ora 10:00, (prima convocare), respectiv  15.09.2020, ora 10:00,  (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din data de 10.08.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj in Editia din data de 10.08.2020, cu urmatoarele puncte: 

1. Alegerea administratorului pe o perioada de 4 ani si stabilirea remuneratiei acestuia.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA S.A. convocata pentru data de 14.09.2020, ora 10:00, (prima convocare) respectiv 15.09.2020, ora 10:00 (a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta 31.08.2020, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:


1. Luarea la cunostinta a demisiei presedintelui Consiliului de Administratie

2. Descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandat inceteaza.

3. Numirea unui administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie.

4. Alegerea administratorului pe o perioada de 4 ani si stabilirea remuneratiei acestuia.

5. Aprobarea datei de 29.09.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Aprobarea datei de 28.09.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptateIn situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. 

Propunerile vor fi depuse la sediul societăţii pana cel tarziu la data de 26.08.2020.

Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 26.08.2020.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro.  Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26.08.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 SEPTEMBRIE 2020”.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, din data de 10.08.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj in Editia din data de 10.08.2020, rămân neschimbate.


Presedintele Consiliului de Administratie

Ec.  Cachita Floarea Doina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here