Compania Coral a câștigat contractul pentru dezinsecția și deratizarea Municipiului Cluj Napoca. Valoarea licitației a fost estimată la suma de peste 72 de milioane de lei, fără TVA, iar compania a câștigat contractul pentru o suma de 28.780.604,24 de lei, fără TVA.

Potrivit unei soluții a Curții de Apel Cluj, Primăria Cluj Napoca a trebuit să refacă documentația de atribuire a contractului de dezinsecție/deratizare pentru municipiul Cluj Napoca. Procesul împotriva administrației locale clujene a fost deschis de firma Coral Impex, care a participat la licitație și a realizat acest serviciu în ultimii ani.

”Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a procedurii de atribuire. Admite în parte plângerea formulată de petenta „Coral Impex” S.R.L. în contradictoriu cu intimatul Municipiul Cluj Napoca împotriva Deciziei CNSC nr. 336/C3/28 din 07.03.2019, pe care o modifică în parte, în sensul că admite în parte contestaţia şi, pe cale de consecinţă: Anulează în parte adresa nr. 53247/09.01.2019, în ceea ce priveşte măsurile de la pct. 1 referitoare la modul de exprimare a cerinţelor aferente subfactorilor de evaluare de la pct. II.2.5 din fişa de date a achiziţiei şi în ceea ce priveşte măsurile de la pct. 7 referitoare la modificarea punctului 4.2.8 din caietul de sarcini. Anulează în parte adresa nr. 483, 491, 7587, 7613, 7614 din 20.12.2018 în ceea ce priveşte clarificarea referitoare la suprafaţa de 120.651,07 mp şi obligă autoritatea contractantă să emită un nou răspuns în care să se precizeze atât suprafaţa totală, cât şi cea detaliată a obiectivelor care nu fac parte din suprafaţa de 120.651,07 mp, respectiv maluri de lac, cursuri de apă şi malurile apelor curgătoare, precum şi să remedieze documentaţia de atribuire în funcţie de aceste precizări. Respinge, în rest, plângerea formulată. Respinge cererea petentei de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în faza contestaţiei adresate CNSC, ca neîntemeiată. Obligă intimatul să plătească petentei suma de 457 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecată efectuate în faza plângerii. Definitivă şi executorie”, arată soluția pe scurt a instanței clujene.

Comisia de licitații este formată din city-managerul municipiului, Gheorghe Șurubaru (președintele comisiei) și membrii Marius Coroș (șef serviciu Ecologie Urbană), Ioan Bogdan (șef serviciu Financiar), Lucia Lupea (șef serviciu Achiziții), Vasile Moldovan (Șef serviciu Control protecția mediului) și Marius Miron (inspector la serviciul Ecologie urbană).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here