CORUPŢIA MINEAZĂ STRADA GHEORGHE DOJA

„Văzând că dl Ardelean nu dă răspuns solicitării mele de a reface contractul, am luat legătura cu un avocat prin care i-am făcut acestuia o notificare. Neconformându-se, am înaintat plîngere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, înregistrată sub nr 1800/B/96, dosar la care am primit soluţie de neurmărire penală. Am făcut plângere către Ministerul Justiţiei, care, la fel, s-a soluţionat cu neurmărire penală. De ce? Fiindcă la mijloc era d-na notar Bodea, iar soţul dânsei fiind într-un post de decizie, s-a dat soluţia care s-a dat. Mai mult, am solicitat o acţiune în civil pentru anularea acelui contract, dar şi această acţiune ni s-a respins… Mai târziu am convenit cu surorile să ne vindem proprietăţile unui cumpărător care să cumpere şi  casa, dar numai după moartea părinţilor noştri. În acest sens a fost interesat dl Baciu, fiind vecin cu noi şi cunoscând situaţia, crezând că în final se va înţelege cu rudenia sa, acceptând situaţia din CF din data de 2 februarie 1996, în care eram proprietar pe 225/475 m, iar soţii Ardelean cu Floruţiu, tot pe 225 mp din acel top, dar în schimb, am încasat de la soţii Baciu contravaloarea întregului top, ei cumpărând pe propria răspundere  şi partea pe care s-au întăbulat antecumpărătorii, aşa cum bunăoară a fost menţionat în antecontractul încheiat între noi”.
Iată ce spune şi Pavel Baciu, într-o altă plângere penală, în care se reclamă corupţia din justiţie şi refuzul unor magistraţi de a îndrepta lucrurile.
„În 1996, am cumpărat terenul de la stradă, respectiv cei 250 mp, cu înţelegerea între moştenitorii casei şi ai pământului că, după decesul părinţilor acestora, când casa va fi scoasă la vânzare, voi cumpăra şi casa, precum şi terenul aferent acesteia, tot 250 mp, adică terenul pe care e construită casa şi anexele. După ce am perfectat actele la notar în baza CF-ului eliberat în 2 februarie 1996 şi după ce acest CF a fost verificat în teren. După câteva zile, notarul m-a înştiinţat că pe terenul care-l cumpărasem există o casă, dar terenul fusese vândut”.
„Subsemnatul, după ce am verificat în CF-ul din februarie 1996 privind terenul scos spre vânzare, teren pe care era proprietar Szabo Ştefan cu soţia şi am văzut că cele două terenuri din cele două numere topo corespund realităţii din teren, am convenit cu vânzătorii la vânzarea, respectiv cumpărarea terenului în suprafaţă de 250 mp, situaţi în topo 6472/1, având tot frontul la stradă, cât şi terenul din spatele casei, cumpărând o suprafaţă de 1149 mp, teren situat în topo 6473/1. În acest sens s-a întocmit o schiţă de dezmembrare vizată de OCAOTA Bihor sub nr 2046/96, teren cu care am fost puşi în posesie de vânzători şi pe care l-am folosit faptic până când sentinţa 7783/98 a rămas definitivă şi irevocabilă. În acest sens am încheiat cu vânzătorii un anteconstract în data de 15.03.1996, antecontract care de fapt corespunde cu acordul de voinţă intimă al celor două părţi. Pe terenul cumpărat şi pus în posesie de vânzători în topo 6472/1 am solicitat eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru o ministaţie de distribuţie carburanţi. În acest sens, Primăria Oradea (cu aprobarea primarului Mihai Sturza-n.n.) mi-a eliberat certificatul de urbanism nr 557/24.04.1996, în baza căruia am obţinut toate acordurile şi avizele în vederea construirii acestui obiectiv. Deci, subsemnaţii suntem cumpărători de bună credinţă şi constructori de bună credinţă, contrucţia materializându-se pe topo nr 6472/1 în suprafaţă de 250 mp, având tot frontul la stradă, nr topo care a constituit baza la cumpărare. După autentificarea actelor la notar, am solicitat notarului să înscrie proprietatea noastră în CF nr 3787. La puţin timp după aceea, am fost imformaţi că terenul din topo nr 6472/1 nu poate fi înscris în CF 3787 Oradea, deoarece acolo există construită o casă, iar tot terenul din acest nr topo a fost vândut fără casă, punându-se întrebarea: ce e cu casa?”

Casă fără teren şi numere topo în care nu există nimic

Pavel Baciu i-a contactat urgent pe vânzători, solicitând în acelaşi timp o xerocopie de la Cartea Funciară după CF nr 3787. Cu acest prilej a descoperit cu surprindere că în baza adeverrinţei emisă de Primăria Oradea (desigur, întâmplător, nu-ia aşa?!-n.n.) a fost notată greşit casa în topo 6472/1, când, de fapt, ea este situată în topo nr 6473/1. De fapt, casa fusese donată de părinţii lui Szabo Ştefan surorilor acestuia încă din august 1989, terenul aferent casei, conform Legii nr 58/1974, trecând în proprietatea Statului Român fără a se menţiona în CF din ce nr topo face parte. Până la acea dată foştii proprietari folosiseră casa, situată în topo 6473, şi terenul aferent, de 250 mp, din acelaşi nr topo, restul suprafeţei de 4674 mp din topo nr 6473/1 şi 6472/1 fiind folosit de fostul CAP.
În urma donaţiei, terenul de sub casă era al statului român. Dacă s-ar fi făcut măsurătorile care se impuneau măcar înainte de eliberarea titlului de proprietate pentru familia Szabo, s-ar fi constatat că, de fapt, casa nu se află în topo nr 6472/1, ci e amplasată în topo nr 6473/1. Ca atare, în mod firesc, în titlul de proprietate s-ar fi impus să se consemneze că nr topo de la stradă, este în suprafaţă de 475 mp, iar pentru topo nr 6473/1, greşit trecut cu 4924 mp, trebuia trecut cu 250 mp mai puţin.
Pentru ca să-şi poată vinde casa, surorile lui Szabo, care, în urma donaţiei, erau proprietarele casei, au fost nevoite să-şi revendice terenul de sub casă de la statul român (în suprafaţă de 250 mp) şi să solicite în acest sens Prefecturii Bihor emiterea unui ordin. Cei care au întocmit documentaţia pentru emiterea ordinului, prin lege aveau obligaţia să iasă la faţa locului şi să facă măsurătorile, mai ales că înainte cu un an, Primăria Oradea recunosuse că acea casă fusese notată greşit în CF. În acest caz, ordinul s-a referit la două numere topo, fără să se menţioneze ce suprafaţă ocupă fiecare în parte. Acest ordin al prefectului face referire la o parte din terenul ce fusese atribuit prin titlul de proprietate care fusese eliberat tot de Prefectură pentru tot nr topo 6473/1, respectiv 4924 mp, cele două documente făcând ca terenurile să se suprapună, fapt care este atât împotriva logicii cât şi interzis de lege. Primăria Oradea (din dispoziţia lui Mihai Sturza-n.n.) persistă însă în greşeala făcută de propriii angajaţi, încălcând ordinul prefectului şi eliberând adeverinţa nr 15/1997 în care se menţionează că tot terenul aferent casei, în suprafaţă de 250 mp, se află localizat în topo 6472/1, unde de fapt nu există. De ce s-a consemnat astfel? Simplu! Fiindcă numai aşa putea să-l scoată din topo nr 6472/1 pe Pavel Baciu, care cumpărase legal şi achitase acel teren, pe care îşi construise, cu toate aprobările necesare, o staţie de benzină. Însă şicanele şi obstrucţionările puternicilor săi adversari, care, precum se vede, aveau complici şi în primăria liberalului Sturza, nu s-au oprit aici.

Miza

Iată ce i s-a întâmplat, în continuare, lui Pavel Baciu. “Pe terenul cumpărat de la vecinii săi, respectiv pe topo nr 6472/1, a construit o staţie de benzină, proprietara fiind S.C. BACBENZ PROD SRL, al cărei administrator sunt… Instanţa a stabilit că acea casă din CF 3787 Oradea este total situată în topul 6473/1, iar terenul pe care este construită casa este situat în topul 6472/1. Această sentinţă o consider un paradox ce trădează reaua credinţă a instanţei. Prin sentinţa menţinută, atât în apel, cât şi în recurs, a fost forţat pusă în aplicare împotriva bunurilor societăţii BACBENZ PROD SRL, bunuri care erau constituite într-o staţie de benzină care funcţiona la ora când această sentinţă a fost pusă în aplicare. Astfel, staţia nu mai poate funcţiona, ceea ce a creat mari prejudicii societăţii prin nefuncţionare. Am ajuns să mi se scoată casa la licitaţie, deoarece nu mai pot rambursa creditele contractate de societate, aceasta nemaifuncţionând. Toate aceste mari greşeli se puteau repara fără alte eforturi dacă se admitea de către instanţe variantele propuse în contraexpertiză, variantele A sau C. În acest caz, nu se ajungea la o asemenea situaţie fără ieşire, soldată cu mari pierderi financiare şi morale. Nici una din aceste variante nu a fost acceptată din cauză că pârâţii din dosarul 11407/R/96 au poziţii foarte înalte în structurile locale, respectiv dna Floruţiu Floare este director la BNR, Filiala Oradea, Ardelean Aurel este profesor la Universitatea Oradea, iar soţia acestuia lucrează tot la BNR Oradea. Acest fapt le-a permis să angajeze ca avocat pe dna Cigan Dana, care a făcut tot posibilul ca dosarul format sub nr 11407/R/96 să fie judecat chiar de fina dânsei, respectiv Stacea Maria, pe care am recuzat-o în momentul când am luat cunoştinţă despre aceasta, însă cererea mi s-a respins. De asemenea, judecătoarea Stancea Maria a fost avansată la Tribunalul Bihor, astfel că din nou se forţează nota, ajungând ca dosarul din faza de apel să fie judecat tot de către dânsa….Consider că şi instanţele de apel se fac vinovate, deoarece nu s-au implicat suficient în acest caz. Am solicitat Curţii Supreme de Justiţie să mi se strămute această cauză la o altă curte de apel din ţară. Totul a fost în zadar, deoarece «telefoanele funcţionează». Am solicitat procurorului general admiterea recursului în anulare, dar mi s-a respins, astfel că am fost obligat să trimit un memoriu la Curtea Europeană de la Strasbourg. Toate cele trei instanţe care au judecat fondul, apelul şi recursul, se fac vinovate de faptul că nu aplică consecinţele juridice car se impuneau prin constatarea erorii cu casa…Cu toate că am putut demonstra clar că în titlul de proprietate au fost cuprinse inclusiv terenul de sub casă şi anexele, fapt care contravine Legii 18/1991, iar ordinul prefectului a fost emis pe un teren care a fost folosit de CAP şi prin acest fapt se încalcă Decretul 42 şi Legea 18/1991, totuşi, instanţele, atât în apel cât şi în recurs, nu binevoiesc să anuleze aceste acte, indiferent pe seama cui au fost emise, din moment ce au creat aşa de mari pierderi…”.

„Rămâne cum s-a stabilit!”
 
Din răspunsul trimis de conducerea Primăriei Oradea lui Pavel Baciu, reiese că datorită unor „greşeli” făcute de topografii comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar Dragoş Marcel, Mudura Titus şi Agut Doina, care „efectuând măsurători, au constatat că imobilul, respectiv casa aflată pe strada Gheorghe Doja nr 97 este situată pe numărul topografic din spate, respectiv 6473/1, CF 3787 Oradea…Ca urmare, înscrierea de sub B7 din CF 3787, potrivit căreia «se notează că pe terenul cu nr topo 6742/1 există o casă de locuit», nu corespunde realităţii. Precizăm că prin Ordinul Prefectului nr 30/1997 s-a dat în proprietate suprafaţa de 250/5349 mp din topo 6742/] şi 6743/1 înscrise în CF 3787 Oradea. În adeverinţa eliberată de instituţia noastră pe baza acestui ordin în mod greşit a fost menţionat numai numărul topografic 6472/1. Această situaţie a fost posibilă datorită înscrierii greşite a casei de locuit în CF nr 3787 Oradea. Faţă de situaţia prezentată mai sus precizăm că nu se poate anula Ordinul Prefectului nr 30/1997 şi nici titlul de proprietate nr 1095/1994 fără ca, în prealabil, să se rectifice notarea casei în CF 3787 Oradea”.
Pavel Baciu ne-a explicat consecinţele „greşelilor” de pe urma cărora are o mulţime de neplăceri şi a pierdut o grămadă de bani.
„Notându-se greşit casa în nr topo 6472/1, legal se impunea ca între statul român şi CAP să se facă un transfer de teren, dar, din păcate, nu s-a făcut, iar după 4 luni, respectiv în 22 decembrie 1989, a fost abrogată Legea nr 58/1974, rămânând CF-ul încurcat. Am luat legătura cu notarul, i-am adus la cunoştinţă şi i-am explicat faptul că acea casă nu este construită în topo 6472/1 ce este total construită în topo 6473/1, deci şi terenul aferent cvasei trebuia să fie acolo unde-i casa…Urgent am înaintat o acţiune la Judecătoria Oradea, astfel că în dosarul nr 6433/1996 s-a dat sentinţa nr 4986/1996, pronunţată de judecătorul Murg Florian… În baza probelor din dosar, judecătorul a constatat inexistanţa casei în topo nr 6472, precum şi faptul că aceasta se regăseşte în topo nr 6473/1, dispunând radierea acesteia din nr topo în care era înregistrată greşit şi notarea ei în cel corect. Totodată, magistratul observă că suprafeţele de teren trecute în CF-ul nr 3787, corespunzător numărului topo 6473/1, sunt greşit calculate. Pentru a îndrepta lucrurile, se impunea ca, scriptic, unuia din proprietari să-i fie diminuată suprafaţa cu 250 m. O sistare din indiviziune nu se putea face corect numai dacă se făcea rectificarea CF-urilor înainte, în acest sens, prin avocatul angajat am solicitat să nu se conexeze cel două dosare, să se soluţioneze înainte dosarul privind rectificarea CF-ului şi numai după aceea să se soluţioneze ieşirea din indiviziune”.
Instanţele bihorene, constatând eroarea cu casa, trebuiau să constate şi eroarea cu terenul. Deoarece, logic, terenul aferent casei nu poate exista decât în acel număr topo în care este localizată faptic casa, adică în topo 6473/1, aşa cum au stabilit absolut toţi experţii, inclusiv cei din Primărie sau cei acceptaţi de instanţele care au judecat ieşirea din indiviziune. Partea adeversă a recurs însă la o tactică foarte subtilă pentru a lăsa lucrurile aşa cum sunt, adică strâmbe.
Speculând faptul că expertul nu a poziţionat casa în topo 6472/1, aceştia au intrat pe sub pielea vânzătorilor casei, le-a oferit acestora o sumă mai mare cu 10 milioane decât Pavel Baciu, care a încercat să le explice proprietarilor că nu poate cumpăra un imobil dintr-un număr topo în care nu există.
Întrucât instanţele nu au corelat scripticul cu fapticul, refuzând să consemneze o realitate incontestabilă, refuzând pur şi simplu să radieze terenul aferent casei din topo nr 6472/1 şi să-l treacă, împreună cu casa, în topo 6473/1, unde faptic există atât constucţia cât şi terenul aferent acesteia, singura soluţie a lui Pavel Baciu a rămas să facă o plîngere penală atât împotriva vânzătorilor casei, care au vândut imobilele, respectiv casa de pe strada Gheorghe Doja nr. 97 şi terenul aferent, dintr-un număr topo care, faptic, nu există, cât şi împotriva cumpărătorilor, care, la fel, au cumpărat amintitele imobile consemnate într-un număr topo ce există doar în mintea lor şi a magistraţilor care au acceptat această stare de lucruri absurdă. E demn e precizat că ambele părţi, înainte de a se porni acţiunea de sistare din indiviziune, au fost chemate pentru rectificarea CF-ului 3787 Oradea privind notarea greşită a casei, înainte de emiterea greşită a ordinului prefectului şi a adeverinţei de la Primărie, în dosarul nr 5240/1996, atât cumpărătorii cât şi vânzătorii opunându-se la corelarea scripticului cu fapticul, deşi acest lucru, dacă erau oneşti, ar fi trebuit să le convină tuturor. Plângerile penale adresate Parchetului de le lângă Judecătoria Oradea şi Tribunalul Bihor au fost soluţionate cu neînceperea urmăririi penale, cu toate că Pavel Baciu a făcut dovada faptului că mult disputata casă din contractul de vânzare-cumpărare încheiat sub nr 837/1998, după cum au recunoscut şi instanţele, nu este amplasată conform menţiunilor din contract.
Baciu a formulat o nouă plângere împotriva acestor soluţii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, înainte de prescrierea faptei, al cărei termen se apropie vertiginos, acesta fiind de 27 aprilie a.c., respectiv 5 ani de la încheierea dubiosului document.
Din 1996, deşi iniţial a avut toate aprobările pentru funcţionarea benzinăriei, în care a investit câteva miliarde de lei, Pavel Baciu e obstrucţionat, neputând să facă nimic, întrucât Aurel Ardelean şi directoarea BNR-Oradea, Floare Floruţiu, sunt întabulaţi în mod cu totul absurd pe terenul respectiv, care ar trebui să fie de fapt cel de sub casă, casa fiind întabulată pe un alt număr topo. „Am credite contractate din 1996 şi datorii la persoane fizice, fiindcă benzinăria nu a putut funcţiona. Ei au cerut demolarea benzinăriei. În martie 2001, mi-au luat copertina şi pompele, au construit un gard din plasă de sârmă şi mi-au interzis să mai intru pe teren, despre care pretind în mod ridicol că ar fi al lor. Ei susţin că terenul cumpărat de mine e o bucată din spatele casei, situată în topo nr 6473/1, practic o fâşire lată de 4 m şi lungă de circa 300 m, care nu se poate lucra şi nu are drum de acces. Conform variantei B din contraexpertiză, reiese că ei au cumpărat inclusiv terenul de sub casa surorilor lui Szabo Ştefan, ori în contractul de vânzare-cumpărare e stipulat clar că s-a cumpărat teren fără construcţii. Drept pentru care, contractul ar trebui anulat. Însă la instanţele locale, unde dna Cigan, supranumită “doamna de fier”, are mare influenţă, nu pot spera să mi se facă dreptate”- spune Pavel Baciu.
Întrucât cei implicaţi în acest caz au funcţii importante şi relaţii în sistemul judiciar, Baciu e decis ca, în cazul în care nu i se va face dreptate, să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului. Căci în România, justiţia nu vede corupţi cu funcţii şi nici absurdităţi observabile din avionul cu care Năstase sau ministrul Rodica Stănoiu se fâţâie încoace şi încolo prin Europa, povestind fraierilor care au timp să-i asculte cât de mult s-a schimbat România sub ei şi câtă dreptate şi democraţie e în ţara celor ce mor de foame şi de frig din cauza corupţiei.

Ana Demeter

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here