Principalele obiective ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2009 prevăd „întărirea rolului CSM de instanţă disciplinară pentru magistraţi şi creşterea eficienţei activităţii în acest domeniu” şi „lupta împotriva corupţiei” . De asemenea se vor organiza concursuri în cursul acestui an pentru recrutarea de judecători şi procurori. Totuşi, în respectivul raport nu se precizează nimic despre răspunderea magistraţilor sau cum doreşte CSM să lupte împotriva corupţiei din justiţie

După ce Comisia Europeană a criticat România în ceea ce priveşte felul în care se practică justiţia în ţara noastră, CSM îşi propune să pună în aplicare recomandările aduse de către cei de la Comisia Europeană.

Locurile vacante în creştere

Din punctul de vedere al îmbunătăţirii politicii de resurse umane, a organizării instanţelor şi parchetelor şi a pregătirii profesionale a magistraţilor, problema cu care se confruntă CSM este numărul mare de posturi vacante. Astfel, în a doua jumătate a anului 2008 s-a observat un număr mare de posturi vacante datorită cadrului legislativ instabil în materia condiţiilor de pensionare pentru magistraţi. În anul 2008 au fost înregistraţi 159 de judecători şi 113 procurori care şi-au încetat activitatea prin pensionare, iar în urma concursurilor organizate au fost numiţi 173 de judecători şi 229 de procurori (doar posturi de execuţie). Sistemul judiciar din 2009 are vacante 385 posturi de execuţie şi de conducere de judecător şi totodată 455 posturi de execuţie şi de conducere de procuror. Se estimează ca în prima jumătate a anului 2009 dinamica posturilor vacante va fiind în creştere. Pentru a soluţiona această problemă, CSM îşi propune ca în 2009 să organizeze noi concursuri pentru ocuparea locurilor vacante. De asemenea o altă rezolvare va fi iniţierea unor modificări legislative pentru ocuparea temporară a posturilor vacante.

 CSM recrutează magistraţi

În ceea ce priveşte domeniile precum unificarea practicii judiciare şi lupta împotriva corupţiei, va fi necesară continuarea programelor de formare profesională  pentru magistraţi şi îmbunătăţirea conţinutului practic abordat în cadrul seminariilor, consideră semnatarii raportului. Astfel, măsurile pentru îmbunătăţirea politicii de resurse umane vor consta în organizarea în 29 martie 2009 a unui concurs de admitere în magistratură pentru ocuparea a 70 de posturi de execuţie de judecător şi de 60 de posturi de execuţie de procuror. În octombrie –noiembrie 2009 se va organiza un concurs de admitere în magistratură pentru ocuparea celor 120 de posturi de execuţie de procuror şi judecător. Pentru ocuparea posturilor vacante create de către deficitul de personal care a ieşit din sistem prin pensionare se va sesiza Ministerul Justiţiei în vederea suplimentării numărului de posturi din fondul de rezervă.

Lupta împotriva corupţiei- ioc

Ultimul punct în direcţiile de acţiune ale CSM pe 2009 sunt cele cu privire la lupta împotriva corupţiei. Astfel, CSM va monitoriza organizarea de către instanţe şi parchete în cadrul programului de formare profesională descentralizată a cel puţin unui seminar de pregătire în domeniul cauzelor de corupţie, domeniu stabilit de CSM ca fiind prioritar pentru Programul de Formare Continuă Descentralizată pentru 2009. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea accesului judecătorilor la jurispundenţa în materie de corupţie, doi membri CSM vor participa la realizarea studiului asupra modului de individualizare a pedepselor în cazurile de corupţie. De asemenea se doreşte în luna mai a cestui an realizarea de către CSM a unei culegeri e hotărâri în rezumat cu privire la cazurile de corupţie. Totuşi, în raportul cu pricina nu se precizează la niciun punct care este modalitate prin care CSM va rezolva problema magistraţilor din pricina cărora statul român pierde procese la CEDO. În condiţiile în care în momentul de faţă România este a doua ţară din Europa la număr de procese pierdute la Curtea Europeană, această problemă ar trebui să fie în vizorul CSM. Totuşi, în planurile Consiliului nu apare nici măcar un singur rând care să facă referire la faptul că trebuie găsită o soluţie pentru ca România să nu mai piardă procese la CEDO. Mai mult, din planurile CSM se poate înţelege că justiţia în România funcţionează impecabil şi că la capitolul corupţie lucrurile stau extrem de bine, toţi magistraţii fiind impecabili.  

II. Lupta împotriva corupţiei

Asigurarea resurselor umane necesare DNA
CSM va lua măsurile legale pentru ocuparea posturilor vacante din structura DNA (în prezent 15 posturi de execuţie vacante) – permanent
Pregătirea profesională corespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor în acest domeniu

Consiliul va monitoriza organizarea de către instanţe şi parchete în cadrul programului de formare profesională descentralizată a cel puţin unui seminar de pregătire în domeniul cauzelor de corupţie (domeniu stabilit de CSM ca fiind prioritar pentru Programul de Formare Continuă Decentralizată pentru 2009) – permanent
Consiliul va acorda sprijin INM şi MP pentru organizarea a cel puţin 17 seminarii de pregătire pentru judecători şi procurori în 2009 – permanent

Îmbunătăţirea accesului judecătorilor la jurisprudenţa în materie de corupţie
a. Participarea CSM, prin prezenţa a doi membri CSM, la realizarea studiului asupra modului de individualizare a pedepselor în cazurile de corupţie, în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul MJ – martie 2009
b.  Realizarea de către CSM a unei culegeri (mape) de hotărâri în rezumat în ceea ce priveşte cazurile de corupţie – mai 2009 (se va realiza o largă difuzare a acesteia: INM, instanţe şi parchete, Comisia de Unificarea Practicii din cadrul CSM).

Beatrice Golondzac

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here