Noul formular pentru impozitul de venit a fost transmis. Declarația unică 2021 se completează de către persoanele fizice care au avut venituri sau pierderi în anul de impunere. Veniturile pot fi realizate individual sau prin asociere din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Declarația unică 2021 se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care aleg să își plătească separat contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Declarația unică 2021 se depune și de către categoriile de contribuabili de mai jos, potrivit proiectului de ordin ANAF din 31 decembrie 2020:

– profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art.

3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:

-indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

-indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

– avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Declarația unică 2021. Data de 25 mai este noul termen de depunere pentru declarația unică 2021.

Declaraţia unică 2021 se depune:

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;

– până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia unică 2021 se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice 2021, conform Gândul.ro.

Declarația unică 2021 se depune, împreună cu anexele completate, astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Citește și: Rareș Bogdan comentează scandalul PNL Cluj, după ce șefia Prefecturii a fost cedată UDMR-ului

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here