Chiar dacă a fost promulgată de către Preşedinte în forma revizuită şi completată, şi prevede sancţiuni cu amenda sau închisoarea pentru nerespectarea obligaţiilor de a declara averea şi veniturile realizate, legea ANI nu pare să sperie pe nimeni, nici pe magistraţi. Conform textului legii, principiile după care se guvernează Agenţia Naţională de Integritate sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii. Cu toate acestea, deocamdată,majoritatea magistraţilor clujeni nu au completate declaraţiile pe anul curent.

Situaţia instanţelor şi a a parchetelor din Cluj

Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la secţiunea declaraţii, se observă faptul că declaraţiile de avere şi de interes ale magistraţilor clujeni nu au mai fost actualizate de cel puţin doi ani. Astfel fie că este vorba despre judecătorii Tribunalului, a Judecătoriei sau cei ai Curţii de Apel Cluj, cea mai nouă declaraţie de avere publicată pe site-ul instituţiei este din anul 2008, restul fiind mai mult mai vechi.

Asemănătoare este şi situaţia procurorilor de la parchetele de pe lângă instanţele clujene. Nici în cazul acestora, pagina aferentă declaraţiilor nu este actualizată de mult timp.

Încercând să găsim explicaţia pentru lipsa de transparenţă a magistraţilor clujeni, am contactat CSM-ul, prin persoana purtătoarei de cuvânt a instituţiei, doamna judecător Cecilia Morariu. Dânsa a ţinut să ne precizeze faptul că procedura de depunere a declaraţiilor de avere este în curs de desfăşurare, acesta aşteptând să fie procesate. Judecătoarea ne-a mai declarat că din momentul în care sunt depuse, conform legii, declaraţiile de avere şi de interese trebuie publicate pe site-ul CSM-ului (nr-www.csm1909.ro) într-un termen de 30 de zile, iar instanţele clujene se află în continuare în acel termen.

Termene pentru declararea averii şi sancţiuni

Legea 176-2010 pentru modificarea şi completarea Legii 144-2007 prevedere următoarele termene în care subiecţii vizaţi trebuie să îşi depună declaraţiile de avere. Astfel, conform articolului 4 “Declaratiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.”
Alineatul 2 a respectivului articol mai prevede că:  “Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioada ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.”  Termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiilor este valabil şi pentru persoanele care până la acum  nu aveau această obligaţie. Astfel, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, aceştia trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile, altfel fiind pasibile de sancţiuni.
Conform textului legii, nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitărilor Agenţiei, prevazute de prezenta lege, se sancţionează cu amenda civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întarziere. Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contraventie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. În cazul în care o persoană vizată de depune declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului, textul legii face referire la prevederile Codului Penal, şi anume la pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii.

Legea prevede sancţiuni şi în situaţia în care o sesizare contra unei persoane este făcută cu rea-credinţă, dacă prin aceasta a cauzat persoanei denunţate un prejudiciu moral sau material, constituind o infracţiune de denunţare calomnioasă.

Principalele categorii de persoane vizate de textul legii

1. Presedintele Romaniei;
2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii;
4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
9. judecatorii Curtii Constitutionale;
10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia;
11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
12. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurentei;
15. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
16. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic si Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
21. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
23. presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si membrii Consiliului National de Integritate;
24. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
25. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
26. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
27. personalul diplomatic si consular;
28. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
29. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, primadjunctul si adjunctii sai;
30. alesii locali;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here