Deputaţii au adoptat, recent, un proiect de act normativ care vizează modificarea procedurii de achitare a amenzilor contravenționale. Acestea urmează să fie plătite în 15 zile. Pe lângă această modificare, legea prevede şi un amănunt foarte important legat de procesul verbal.

Concret, în cazul în care agentul nu va trece în procesul verbal şi codul numeric personal (CNP) a celui care a încălcat legea, acesta nu va fi valabil, va fi considerat nul.

„Lipsa mențiunilor privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”, este prevăzut în actul menționat.

Documentul trebuie să conţină:

-data și locul unde este încheiat;
-numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
-numele, prenumele, domiciliul și codul de identificare fiscală ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care -a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
-indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
-indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
-posibilitatea achitării în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
-termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here