Situaţiile imposibile generate de aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) în 2014 nu se mai termină. O altă absurditate este prezentată de un clujean ce deţine o firmă în municipiu şi care s-a trezit cu o servitute publică ce trece peste construcţiile unde societatea îşi desfăşoară întreaga activitate profesională. Practic, clujeanul trebuie să cedeze primăriei două treimi din suprafaţa totală pe care o deţine, incluzând şi construcţiile care îi aparţin.

Cât a costat noul PUG şi cine e responsabil

Tot mai multe nereguli sunt descoperite la noul Plan Urbanistic General (PUG), emis de Primăria Cluj-Napoca la sfârşitul anului 2014. Responsabili sunt atât administraţia locală, cât şi proiectanţii care s-au ocupat de reglementările PUG. Aşadar, vă prezentăm, încă o dată, cine s-a ocupat de Planul Urbanistic General.

Vechiul PUG a intrat în vigoare în 1999 şi a expirat în 2009, moment în care s-au demarat pregătirile pentru un nou document care să reglementeze construcţiile clujene. De redactarea noului document s-a ocupat consorţiul format din Universitatea Tehnică (prof.dr.ing. Mircea Petrina) şi birourile de proiectare Planwerk (şef proiect arh. Adrian Borda, coordonator arh. Eugen Pănescu, proiectanţi arh. Eugen Pănescu arh. Tudor Pănescu, arh. Vlad Creoşteanu, arh. Cristina Pişleag, arh. Mandy Schoeneman, arh. Endre Ványolós, arh. Tiberiu Ciolacu), iar contractul a avut o valoare de 2,4 milioane de euro.

 

 

Încă o absurditate a noului PUG

Societatea TICON SRL ce se ocupă de fabricarea de construcţii metalice deţine un imobil pe strada Piaţa Mai nr.3, punct unde firma îşi are sediul social şi o hală de producţie, practic îşi desfăşoară întreaga activitate profesională, inclusiv sediul de birouri. În urma adoptării noului PUG al municipiului, pe ternul societăţii s-a trasat un drum de servitute, servitute trasată pe mijlocul întregului teren.

”Din suprafaţa totală a imobilului de 1984 mp, dvs. aţi trecut cu servitutea peste 1320 mp, separat de faptul că aţi ignorat orice realitate de la faţa locului, trecând peste toate construcţiile pe care le deţin, element care dovedeşte nelegală şi lipsa oricărei cercetări de la faţa locului”, susţine administratorul Ovidiu Tiberiu Tîrţan, prin avocat Ioana Crina Ciocian.

Printr-o plângere prealabilă formulată către Consiliul local, clujeanul arată că deşi proiectantul este obligat să folosească date actualizate la momentul emiterii unei documentări urbanistice PUG, în situaţia sa nu s-a întâmplat aşa.

”Or, elaboratorii PUG au întocmit situaţia existentă în anul 2010 fără a o mai actualiza până în 2014 când s-a adoptat noul PUG – astfel încât nu s-a evidenţiat situaţia reală pe teren, situaţie care ar fi trebuit să reflecte faptul că zona era una deja construită în anul 2014, prin construcţiile autorizate pe care le deţin”, se mai arată în plângere.

Prin urmare, omul de afaceri cere primăriei să îndrepte greşeala de a trasa o astfel de servitute absurdă ce trece pur şi simplu peste clădirile ce îi aparţin acestuia.

”Această servitute ne încalcă dreptul de proprietate atât asupra terenului cât şi a construcţiilor pe care le avem deja edificate, situaţie care sub nicio formă nu poate fi acceptată.

În plus, existenţa acestei servituţi începând cu anul 2014 ne-a blocat orice fel de investiţii, fiind puşi în situaţia de a nu putea obţine nici măcar un certificat de urbanism favorabil, sens în care, începând cu anul 2014 sufăr de prejudicii imense financiare, aspecte pe care solicităm să le aveţi în vedere cu responsabilitate la aprecierea acestei situaţii create de dvs.”, arată societatea.

 

 

 

PUG făcut cu ochii închişi

Noul Plan Urbanistic General este tot mai des criticat pentru faptul că nu s-a ţinut cont de situaţia reală din teren, ceea ce îi împiedică pe clujeni să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, fără a le aduce prejudicii.

”Este evident faptul că nu aţi avut în vedere această dezvoltare a zonei în care se află poziţionat terenul subscrisei, dvs. înţelegând la acest moment să desconsideraţi ceva ce deja aţi autorizat. În plus, şi pe restul imobilelor din aceeaşi rază, servitutea dvs. încalcă alte construcţii şi alte imobile proprietate privată, sens în care este evident că o astfel de reglementare a dvs. nu poate avea vreun fel de finalizare decât blocarea proprietarilor afectaţi în a-şi exploata imobilele şi construcţiile. Or, dezvoltarea durabilă din punct de vedere urbanistic înseamnă că ceea ce se previzionează în anul 2014 prin noul PUG să cuprindă ce s-a previzionat anterior, prin actele emise deja pentru imobilul nostru, nicidecum ”ştergerea” unor acte administrative valabile şi legale şi iniţierea unei ”noi” viziuni asupra zonei, începând cu anul 2014. Este evident astfel că implementarea noului PUG – separat că nu este privită cu responsabilitate faţă de investiţiile financiare pe care noi le-am efectuat deja, nu are niciun fel de perspectivă urbanistică, atâta timp cât dvs. înţelegeţi să legiferaţi pe terenul meu o servitute atât inutilă, cât şi nelegală”, mai arată clujeanul, prin avocat.

 

 

 

Lipsă de preocupare şi de studiu a zonei

Este evident faptul că nu a avut loc o documentare minuţioasă asupra zonei în care este situat imobilul clujeanului, responsabili fiind, atât primăria, cât şi proiectanţii Planului Urbanistic General.

”Prejudiciile uriaşe pe care mi le produce la acest moment, aceasta atitudine dăunătoare şi nelegală a dvs., subscrisa, în baza acestei ”noi” reglementări, sunt condiţionată de orice act pe care aş vrea să îl obţin de la dvs., de cedarea acestei suprafeţe de teren afectată de servitute, cedare care practic acoperă mai mult de 2/3 din întreaga suprafaţă, incluzând aici şi construcţiile care ne aparţin. Or, este evident absurdul situaţiei create de dvs., pe care vă solicităm să îl corectaţi la acest moment.

Este evidentă din cele descrise lipsa de preocupare şi de studiu a zonei la momentul întocmirii noului PUG, în măsura în care această servitute absurdă afectează într-o manieră crasă proprietatea mea.

O servitute nejustificată ce se finalizează într-o construcţie autorizată tot de dvs. existentă la limita terenului iniţiat din care a fost dezmembrat imobilul nostru (de aici rezultând atât culpa primăriei, cât şi a elaboratorilor PUG care nici măcar nu au făcut o cercetare la faţa locului anterior aprobării unei astfel de documentaţii”, mai arată societatea, prin avocat.

 

 

 

Primăria se face că plouă

Cu privire la această speţă, Comisia Generală de Urbanism vorbeşte despre legalitatea PUG-ului ce a fost aprobat la sfârşitul anului 2014, despre despăgubiri, despre viitorul plan ce include servitutea în cauză, însă niciun cuvânt despre modul defectuos în care a fost elaborat Planul Urbanistic General.

”Servitutea de utilitate publică a fost instituită legal, cu toate consecinţele ce decurg de aici şi are în vedere criterii deduse dintr-o viziune de ansamblu asupra dezvoltării oraşului. Aceasta e una din sarcinile esenţiale ale PUG pentru că asigură o dezvoltare sistematică, durabilă, eficientă. Pe de altă parte, din analiza situaţiei concrete, rezultă că atât interesul public şi cel al deţinătoare terenului pot fi materializate, armonizare în interesul ambelor părţi”.

Comisia Generală de Urbanism mai arată că prin RLU, art. 25 face referire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ce implică ”obligaţia administraţiei de a găsi, de comun acord cu proprietarii, mijloace de compensare a intereselor acestora, cum ar fi: achiziţionarea terenurilor de către autoritatea publică sau schimburi de teren”.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here