Potrivit Ministerului Investițiilor, din cadrul celor 27 de jaloane și ținte pe care România ar fi trebuit să le îndeplinească în cadrul PNRR, s-a reușit bifarea doar a 5 obiective.

În cadrul PNRR, până la finalul trimestrului 2 al acestui an (adică data de 30 iunie) sunt prevăzute 27 ținte și jaloane. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis, la solicitarea G4Media că până la finalul săptămânii trecute „au fost finalizate 5 ținte și jaloane, celelalte 22 fiind în diferite stadii de îndeplinire (în consultare publică, în avizare, în curs de semnare a contractelor de lucrări sau servicii).”

Jaloanele și țintele cu termen de realizare trimestrul I 2022 și trimestrul II 2022 vor fi incluse în Cererea de Plată nr. 2 ce va fi transmisă Comisiei Europene în luna septembrie 2022, mai precizează MIPE în răspunsul pentru G4Media.

Ministerul nu a precizat în răspuns și care anume sunt jaloanele finalizate sau, respectiv, cele nefinalizate și defalcat care este stadiul fiecăruia. În schimb, a mai inclus în răspuns acestea:

„În ceea ce privește stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, facem precizarea că în prezent se dezvoltă o platformă (dashboard) unde vor fi încărcate informațiile actualizate cu privire la progresele înregistrate în cadrul fiecărui jalon și fiecărei ținte.
În data de 11 mai 2022 Guvernul României a aprobat Memorandum-ul privind Programul Național de Reformă 2022, în Anexa II a acestui document putând fi consultată ”Raportarea extrasă din baza de date electronică a Comisiei Europene FENIX referitoare la punerea în aplicarea a Planului Național de Redresare și Reziliență”, document care reflectă progresele referitoare la implementarea PNRR, pentru fiecare jalon și țintă fiind precizat stadiul de realizare.”

Potrivit datelor extrase de platforma Monitor PNRR din documentele oficiale PNRR, jaloanele și țintele aferente Trimestrului 2 – 2022 sunt următoarele:

 • Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care se alocă finanțarea necesară de 500 de milioane EUR pentru sprijinirea extinderii capacităților naționale până la prima dezvoltare industrială și participarea sau asocierea la un proiect multinațional.
 • Intrarea în vigoare a actului normativ pentru înființarea comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității
 • Semnarea contractelor de investiții în infrastructura pentru biciclete la nivel local/metropolitan
 • Intrarea în vigoare a Legii zonelor metropolitane
 • Intrarea în vigoare a actului legislativ de implementare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune de reducere a privării severe de locuință
 • Adoptarea strategiei naționale privind siguranța rutieră
 • Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
 • Traseele Centrului Național de Coordonare Velo instituite și operaționale
 • Cereri de propuneri pentru renovarea și renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale
 • Cerere de propuneri de renovare ce vizează asigurarea eficienței energetice și de renovare integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) (clădiri publice)
 • Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)
 • Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate
 • Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul strategic pentru dezvoltarea resurselor umane din sănătate
 • Intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului
 • Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW
 • Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată
 • Lansarea unei proceduri de ofertare pentru investiții în eficiența energetică în industrie
 • Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor de aplicare
 • Intrarea în vigoare a Legii privind guvernanța serviciilor de cloud pentru administrația publică
 • Intrarea în vigoare a noii legi privind interoperabilitatea
 • Publicarea cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de telecomunicații să acorde licențe 5G
 • Semnarea contractului de implementare a investiției pe baza procedurii de ofertare pentru implementarea investiției
 • Operaționalizarea unui comitet interinstituțional privind schimbările climatice
 • Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
 • Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare
 • Semnarea contractelor cu operatorii publici (municipalități) pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe
 • Intrarea în vigoare a legii care stabilește profilul viitorului cadru didactic privind competențele digitale și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în cadrul examenelor de grad didactic 2022 T2 detalii
 • Intrarea în vigoare a modificărilor cadrului legislativ privind sporirea calității mediilor de învățare 2022 T2 detalii
 • Semnarea contractelor de granturi destinate centrelor tehnologice inovatoare din universități

Reamintim că la data de 31 mai Guvernul a anunțat că a transmis Comisiei Europene prima cerere de plată pentru PNRR, aferentă jaloanelor și țintelor cu termen la finalul anului 2021. Aceasta se află în prezent în curs de analiză la Comisia Europeană și ar putea însemna, dacă va fi aprobată ca atare, rambursarea a 2,65 miliarde euro României. Detalii despre stadiul documentelor analizate de Comisia Europeană, a oferit în data de 16 mai Celine Gauer, directorul Direcției Recover a Comisiei Europene – aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here