Avocații Daniel Lucian Godorogea și Maria Diana Godorogea au adresat o plângere către Primăria Cluj-Napoca prin care arată că noul Plan Urbanistic General este nelegal, deoarece s-a schimbat regimul urbanistic a unei zone, chiar dacă nu are nicio legătură cu situația reală din teritoriu. Reprezentanții primăriei nu înțeleg scopul și demersul avocaților.

Cei doi avocați solicită revocarea parțială a Planului Urbanistic General în ceea ce privește încadrarea unui imobil pe care aceștia îl dețin pe strada Septimiu Albini, considerând că li încalcă drepturile obținute prin autorizația de construire obținută.

În noiembrie 2012, Godorogea a obținut un certificat de urbanism în vederea realizării unor lucrări la imobilul de pe strada Septimiu Albini. Conform certificatului de urbanism respectiv, zona în care era încadrat imobilul avocaților a fost zona centrelor la cartier, lucru ce le permitea celor doi construirea unui imobil P+E+R pentru sediul de firmă cum se arăta în PUD-ul avizat de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.

Ulterior, autorizațiilor de construire și recepția clădirii, avocații Godorogea au înscris construcția în cartea funciară, cu destinația ”imobil firmă”.

După prevederile noului PUG, destinația zonei în care este situat imobilul respectiv a fost schimbat, aflându-se în prezent într-o zonă cu locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, ceea ce contravine cu vechile reglementări urbanistice, cât și caracterului și destinației zonei în care este situat imobilul.

Avocații Godorogea explică faptul imobilul pe care îl dețin este înconjurat de numeroase clădiri în care se desfășoară activități comerciale și de servicii. Utilizările diverse ale imobilelor din zona în care este situat și imobilul avocaților, construite atât pe vechiul PUG, cât și pe noul PUG, ”denotă că zona în discuție nu a fost și nu este o zonă cu caracteristici Liu” (n.r. adică cu locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, așa cum a fost încadrată zona în noul PUG). Avocații arată că, cu toate acestea,întreaga zonă mai puțin Complexul Comercial Hermes și un imobil de locuințe cu șase etaje, este încadrată în Liu.

”La data la care am obținut PUD-ul și autorizația de construire pentru imobilul construcție sediu de firmă, conform PUG-ului vechi, puteam autoriza o clădire mixtă, atât cu destinație comercială, cât și de birouri, însă la acel moment am considerat că funcțiunea de birouri asigură destinația pe care ne-o dorim.

Argumentele noastre și eroarea strecurată în elaborarea PUG-ului sunt susținute de harta noului PUG. Astfel, este de remarcat faptul că dacă analizăm harta noului PUG în zona în discuție se poate observa că în delimitarea zonelor și subzonelor în ceea ce privește intersecția străzii Albac, cu str. Septimiu Albini, nu s-a avut în vedere situația reală din teritoriu, respectiv noile clădiri edificate în temeiul vechiului PUG și destinația acestora, ci clădirile vechi, demolate de mult, fiind figurate pe hartă clădirile vechi (…).

Considerăm că NU este legal, oportun și corect ca un imobil care s-a aflat în zona centrelor de cartier, subzona CC1, care a avut acest regim urbanistic și care s-a edificat sub acest regim, să fie introdus într-un regim defavorabil în comparație cu cel care a stat la baza edificării lui și care contravine vădit atât documentelor de autorizare și de edificare, cât și actualei folosințe, caracterul zonei, destinației și folosinței clădirilor învecinate”, spun avocații într-o plângere adresată primăriei.

Mai mult, avocații Godorogea consideră că ”este nelegal să fie afectat prin noul PUG regimul urbanistic stabilit prin acte administrative obținute conform vechiului PUG, noului PUG trebuind să țină cont de actele administrative pe care Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Primarul Municipiului le-a emis și în temeiul cărora s-au edificat imobile cu funcțiuni comerciale, de servicii de interes public, de birouri, de locuințe colectiv. Astfel, în condițiile în care zona și imobilele deja edificate au avut regim diferit de Liu, este nelegal ca prin noul PUG acestea să fie încadrate în Liu. O astfel de conduită afectează și încalcă drepturile noastre obținute prin elaborarea și aprobarea documentației PUD și a autorizației de construire obținute, făcând totodată și lipsită de predictibilitate activitatea de urbanizare a municipiului”.

Avocații mai atrag atenția că modificarea prin noul PUG a unei zone care nu a fost Liu, care în prezent nu are caracteristicile unei zone Liu, în care aceeași autoritate publică care a aprobat noul PUG a aprobat în trecut documentații care au stat la baza emiterii unor autorizații de construire pentru edificarea unor imobile care nu se încadrează în Liu, afectează dezvoltarea durabilă a municipiului/a zonei în discuție și compromite dreptul lor la dezvoltare proprie.

Primăria: Cererea este teoretică

Despre această problemă ridicată, reprezentanții Direcției Generale de Urbanism spun că avocații Godorogea nu arată motivul pentru care sunt nemulțumiți de actuala încadrare, considerând cererea fiind doar teoretică, cu atât mai mult cu cât construcția pe care aceștia o dețin este finalizată și funcționează. ”Actuala încadrare nu constituie un impediment pentru funcționarea în continuare a biroului”, arată reprezentanții primăriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here