Pop Mircea Horea este clujeanul, de profesie inginer geodez, care a încercat să construiască un imobil pe strada Victor Papilian. Însă din cauza lucrărilor strada și casele din jur au început să se surpe. Primăria Cluj Napoca a obținut printr-un proces stoparea lucrărilor.

În replică, Pop Mircea Horea a făcut o plângere penală împotriva oficialilor administrației locale clujene care s-au ocupat de cazul lui și, mai mult, a obținut strămutarea procesului de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Bistrița Năsăud, semn că ”cineva” din justiție îl iubește.

”Scoaterea de pe rolul Sectiei civile a Tribunalului Cluj a dosarului nr. 16343/211/2021 in care instanta a fost investita cu judecarea apelului declarat de paratul Pop Mircea Horea impotriva Sentintei civile nr,. 5606 pronuntata la data de 02.09.2021 in dosarul nr. 16343/211/202 al Judecatoriei Cluj-Napoca. Dosarul va fi inaintat Tribunalului Bistrita-Nasaud ca urmare a admiterii cererii de stramutare. Fara cale de atac. Pronuntata azi 18 octombrie 2021 prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Astfel, dacă vreun vecin de-a lui Pop este interesat despre cum merge procesul va trebui să facă o deplasare pănă la Bistrița.

În septembrie anul acesta, Judecătoria Cluj Napoca a dispus printr-o hotărâre că dezvoltatorul imobiliar va trebui să rezolve în regie proprie alunecările de teren de pe strada Victor Papilian. Dacă hotărârea instanței nu va fi respectată, Primăria Cluj-Napoca va putea să intervină pentru a lua măsurile necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului, urmând. ulterior, să dea în judecată dezvoltatorul pentru a-l pune la plata lucrărilor.

„Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanţii M. Cluj Napoca, şi P.M. Cluj Napoca, în contradictoriu cu pârâţii Pop Mircea Horea şi MHP C.S. SRL, Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul reclamanţilor formulată de intervenienţii K.A.şi K.B.I. Obligă pârâţii, în solidar, la executarea în regim de urgenţă a lucrărilor necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021, iar în situaţia în care aceştia nu execută lucrările de consolidare, autorizează reclamanţii să efectueze, în regim de urgenţă, lucrările necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021. Executorie. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act de faptul că intervenienţii accesorii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel la Tribunalul Cluj în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj Napoca”, a arată în hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here