La sfârșitul acestei săptămâni, Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat definitiv în procesul deschis de DRDP Cluj împotriva firmei de apartament Teo Trans. Societatea îi aparține lui Adrian Teodorescu, fratelui unui fost director din cadrul  CNAIR. Motivul pentru care firma a pierdut procesul este că în cadrul unui contract de peste 10 milioane lei firma a făcut lucrări de mântuială. Cei de la DRDP Cluj au calculat valoarea prejudiciului la aproximativ 50.000 lei, iar judecătorii le-au dat câștig de cauză.

Spre finele acestei săptămâni, Curtea de Apel Cluj a decis să dea câștig de cauză, în mod definitiv, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj în procesul pe care instituția l-a deschis împotriva firmei Teo Trans.

”Respinge apelul declarat de apelanta SC Teo Trans SRL împotriva sentinţei civile nr. 2145 pronunţată la data de 03.11.2021 în dosarul nr. 414/1285/2021 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o păstrează în întregime. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 23.06.2022”, arată soluția pe scurt a instanței.

În anul 2018, Teo Trans Consulting, care la vremea respectivă avea sediul într-o garsonieră a unui bloc comunist din București, a câștigat contracte de la CNAIR în valoare de câteva milioane de euro. Firma trebuia să întrețină podurile, pasajele, podețele, tunelurile și a zidurilor de sprijin. Cu alte cuvinte, să dea cu bidineaua cu ciment, să mai arunce mortar, o mână de vopsea, lucrări care se înscriu în categoria de întreținere și care s-au întind pe o perioadă de 4 ani.

Pentru obiectivele aflate în administrarea DRDP Cluj, cei de la SC Teo Trans Consulting au încheiat un contract în valoare de 10,697,440 lei, fără TVA.

La contractul principal (18/ 1033/ 19.09.2018), DRDP Cluj a încheiat cu firma privată mai multe acorduri subsecvente și au fost transmise comenzi în care se precizau lucrările care trebuie executate, prețul, durata de implementare a contractului subsecvent precum și sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate.

Însă, din verificarea modului în care au fost respectate prevederile contractuale s-a constatat ca în cazul a patru contracte subsecvente, Teo Trans Consulting SRL București nu a respectat obligațiile asumate prin contracte. Nu a efectuat sau a făcut cu întârziere lucrările respective, iar valoarea lor, calculată până la data de 31.10.2019 s-a ridicat la suma de 51.812,86 lei.

Spre exemplu, la contractul subsecvent nr.18/1033/1 din data de 01.11.2018, încheiat pentru lucrări de întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținere ziduri de sprijin s-au calculat penalități de întârziere în cuantum de 32.879,20 lei. La contractul subsecvent nr.18/1033/3 s-au calculat penalități de întârziere în cuantum de 12.073,73 lei, la contractul subsecvent nr.18/1034/2, care a fost prelungit cu 25 zile, s-au calculat penalități de întârziere în cuantum de 3.177,81 lei, iar lista poate continua.

În cadrul contractelor, este stipulat că „în cazul în care Executantul, din culpa sa, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent, le îndeplinesc cu Întârziere sau le îndeplinesc necorespunzător, Achizitorul este îndreptățit fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contractul subsecvent, să pretindă penalități de 0.10%/zi de întârziere care va trece de la momentul specificat în comandă și până la îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totală a comenzii neonorate”.

Condiții nefavorabile

În replică, cei de la Teo Trans spun că în multe cazuri nu au putut lucra din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În alte situații nu a fost predat amplasamentul pentru execuția de lucrări, nu a fost trimis proiectul tehnic de execuție, a fost cerută execuția unor lucrări noi, și nu repararea unora existente așa cum prevede contractul încheiat, iar lucrările trebuiau executate în zona albiei unui râu iar cei de la D.R.D.P. Cluj nu au obținut avizul de la Apele Romane.

Reprezentanții Teo Trans spun că au fost în ”imposibilitate obiectivă de a realiza cantitățile contractate tocmai datorită acesteia (a RADP Cluj, n.red.) care afirmă, prin reprezentanții săi responsabili cu derularea contractului faptul că cantitățile estimate inițial au fost cu scopul acoperirii volumului maxim de lucrări. Practic se încearcă externalizarea evaluării incorecte a necesarului de executat în sarcina pârâtei. De asemenea, unele lucrări cum ar fi „curățarea rosturilor degradate” nu puteau fi executate întrucât la pozițiile respective nu existau rosturi. Și în acest caz se încearcă externalizarea evaluării incorecte a necesarului și tipului de lucrări executat în sarcina pârâtei, aspect ce urmează a fi demonstrat cu expertiza ce urmează a fi dispusă în cauză”.

Însă, dovezile puse la dispoziție nu au cântărit prea mult în fața judecătorului, care a dat câștig de cauză celor de la DRDP Cluj.

”Independent de modul de estimare a cantităților de lucrări în faza inițială a procedurii de achiziție, pârâta, prin semnarea fiecărei convenții, a acceptat anumite cantități și tipuri de lucrări și un termen de finalizare, pe care era obligată să le respecte, în caz contrar expunându-se riscului de a suporta penalizări.

Este nefondată și susținerea nepredării amplasamentului în cazul contractului subsecvent nr. 18/1034/2, cu termen de finalizare 31.07.2019, documentul, semnat de pârâtă, fiind depus la fila 133 din dosar, în copie conformă cu originalul.

De asemenea, faptul că pârâta a solicitat și obținut, atât în cazul contractului subsecvent nr. 18/1034/2, cât și a contractului subsecvent nr. 18/1035/1, prelungiri ale termenului de execuție (f. 44, 125), invocând exclusiv condiții meteo nefavorabile și nu greșita încadrarea a lucrărilor în categoria reparații capitale sau întreținere, existența sau inexistența rosturilor (în cazul contractului subsecvent nr. 18/1034/2), ori alte piedici, confirmă ipoteza că întârzierile sancționate de reclamantă nu se datorează pretinselor impedimente evocate prin întâmpinare, ci, exclusiv ritmului de execuție. În circumstanțele arătate, devin aplicabile în cauză prevederile art. 1350 alin. (2) NCC, prejudiciul fiind cuantificat de art. 13.1 din contractele subsecvente, în forma penalităților de 0,10% pe zi de întârziere, calculate de la momentul la care lucrările trebuiau finalizate și până la îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate”, se arată în motivarea judecătorească.

Băieții de la Drumuri

Firma Teo Trans îi aparține lui Teodorescu Adrian Mugurel, care este și principalul acționar al firmei Plastidrum. De altfel, Teo Trans și-a mutat de curând sediul din garsoniera respectivă (str. Ion Tuculescu nr. 42A, bl. PM40, sc. C, ap. 106, et. 10, sectorul 3, n.red) în spațiul Plastidrum.

De la Plastidrum Primăria Cluj Napoca cumpără marcaje rutiere într-o veselie. Motivul poate fi și faptul că această companie a fost condusă de un fost șef al CNAI, Ionuț Masala. Poate că în viziunea oficialilor din primăria clujeană, implicarea unui șef al Companiei de Drumuri și autostrăzi într-o firmă privată reprezintă un punct tare.

ADRIAN MUGUREL TEODORESCU care este fratele lui Teodor Răzvan Emil Teodorescu, fost director de achiziții în fosta CNADNR, actuala CNAIR. Un alt acționar al Plastidrum este… ați ghicit! COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.

Unul dintre reprezentanții CNAIR în cadrul Plastidrum este Ionuț Masala. El a ocupat funcția de membru în consiliul de administrație al Companiei în urma numirii făcute de fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc,. De asemenea, Masala a fost și director general la CNAIR.

Firma Plastidrum a fost înfiinţată în 1996, iniţial cu un acţionariat de 60% Plastiroute Franţa (deţinută la rândul ei de Geveko Suedia) şi 40% CNAIR. Acum, compania de stat a rămas cu doar 10% din acţiuni. Plastiroute a fost condusă de Marian Măgureanu, fiul fostului şef al SRI Virgil Măgureanu.

Revenind la afacerile Teo Trans, pentru faptul că fostul șef al companiei de stat i-a dat contracte firmei deținute de fratele lui, Teodorescu are și o plângere la DNA, dar procurorii au clasat dosarul și l-au trimis la o secție de poliție. Firma respectivă nu stă doar în relațiile fostului șef de la Compania de Drumuri, ea fiind conectată și la politicieni, precum Adriean Videanu sau Rovana Plumb.

Conflict de interese în materie penală

Plângerea vine din partea ANI care a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală, precum şi sâvârşirea de infracţiuni asimilate celor de corupţie de către Theodor Răzvan Emil Teodorescu, director al Direcţiei Achiziţii Finanţare de la Buget din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) în perioada 8 aprilie – 21 octombrie 2013. Potrivit ANI, Răzvan Emil Teodorescu a semnat o serie de documente privind acordul-cadru având ca obiect „Lucrări de marcaje rutiere pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale din administrare, Lot 1-DRDP Bucureşti”, încheiat între CNADNR, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de promitent-achizitor, şi Asocierea SC Anduna Servimob SRL & Teo Trans Consulting SRL, în condiţiile în care fratele său este administrator şi asociat al firmei Teo Trans Consulting.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here