ciocan tribunal

Referitor la articolul publicat la data de 30.08.2020 sub semnătura domnului Răzvan Robu, intitulat „Statul român se dă de ceasul morții să nu recupereze un prejudiciu de 60 de milioane de euro. Spălarea de bani se face sub nasul judecătorilor!” înțelegem să facem următoarele precizări punctuale, în legătură cu o serie de afirmații neadevărate privind scopul și desfășurarea litigiului ce formează obiectul dosarului nr. 34387/3/2019:

La data de 15.11.2019, APS CONSUMER FINANCE IFN S.A., înregistrează pe rolul Tribunalului București, Secția a VII a Civilă dosarul nr. 34387/3/2019 împotriva societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pentru o creanță deținută împotriva societății W.I.S.E INVEST S.R.L., pentru care societatea Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. avea calitatea de fidejusor.

La data de 20.12.2019, dată la care domna Camelia Bogdan încă nu formulase cerere de intervenție accesorie în favoarea societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. în cadrul dosarului nr. 34387/3/2019, creanța pentru care APS CONSUMER FINANCE IFN S.A. a solicitat deschiderea procedurii insolvenței a fost achitată în integralitate, motiv pentru care creditoarea APS CONSUMER FINANCE IFN S.A. a formulat cerere de renunțare la judecata cererii de deschiderea a procedurii și a depus-o în dosarul nr. 34387/3/2019 la data de 30.12.2019. Facem precizarea că atât plata creanței pretinse de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A, cât și declarația de renunțare la judecată au fost operațiuni realizate înainte de data la care doamna Camelia Bogdan a înțeles să formuleze cerere de intervenție accesorie în interesul societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. și prin urmare nu sunt și nici nu pot reprezenta acțiuni generate de conduita/demersurile doamnei Camelia Bogdan. Cu alte cuvinte depunerea declarației de renunțare la judecată de către APS CONSUMER FINANCE IFN S.A. nu este consecința/rezultatul formulării cererii de intervenie accesorie de către doamna Camelia Bogdan.  Chiar în cuprinsul cererii de intervenție formulată, doamna Camelia Bogdan precizează în mod expres: „Decizia de a formula prezenta cerere de intervenție a fost luată corolar studierii dosarului antereferit în data de 13.01.2020 în vederea finalizării….. În acest sens, am studiat prezentul dosar, în care, deși există o cerere de renunțare la judecată….”.

La data de 02.07.2020 Tribunalul București a respins ca inadmisibilă în principiu cererea de intervenție accesorie formulată de doamna Camelia Bogdan.

De asemenea, facem precizarea că doamna Camelia Bogdan dispune de mijloace și dispoziții legale (art. 290 din Codul de procedură penală) pentru sesizarea organelor de urmărire penală în cazul în care are suspiciuni cu privire la existența unor presupuse infracțiuni de spălare de bani, nefiind necesară formularea unei solicitări, în acest sens, către instanțele din România investite cu cereri de chemare în judecată formulate împotriva societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A.

Articolul semnat de domnul Răzvan Robu a preluat necondiţionat „explicaţiile” doamnei Camelia Bogdan potrivit cărora, în dosarul nr. 34387/3/2019, „s-a renunţat la punerea în operă a tipologiei falsului proces, ca urmare a intervenţiei subsemnatei”, fără o elementară documentare și fără a solicita societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. un punct de vedere cu privire la faptele relatate cu privire la dosarul nr. 34387/3/2019 și acțiunea demarată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.

Grupul Industrial Voiculescu si Compania SA 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here