Ca urmare apariţiei articolului din Gazeta de Cluj intitulat ”Nouă ani de Ping Pong între un luptător la Revoluţie şi administraţia locală”, articol publicat în 10.02.2018 de către redactor Carmen Gorgan, Tokes Endre Gabor a formulat un drept la replică, considerând că în cuprinsul articolului se fac referiri incomplete a situaţiei de fapt, care aduc atingerea reputaţiei acestuia.

 

Publicăm integral dreptul la replică trimis de către Tokes Endre Gabor:

”În urmă cu 21 de ani, începând cu 8.01.1997 m-am adresat Municipiului Cluj-Napoca prin Primar, cu peste 20 de cereri (deţin numerele de înregistrare care sunt anexate şi în dosarul instanţelor) pentru acordarea unui drept care mi se cuvine prin Legea nr. 341/2004 privind revoluţionarii, dar de fiecare dată am fost refuzat pe motivul că nu există spaţii libere;

Prin acţiunea introdusă în anul 2009, Curtea de Apel Cluj a obligat primăria să-mi acorde un spaţiu spre cumpărare, hotărâre ce a rămas definitivă la data de 21.01.2011;

Apelând la executorul judecătoresc, pentru punerea în executare, primăria nu a binevoit să-i răspundă benevol şi să pună în aplicare o hotărâre ce a rămas definitivă, respectiv să-şi execute obligaţia stabilită conform legii;

Acesta a fost motivul care m-a determinat să înaintez o nouă cerere de chemare în judecată, pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti privind atribuirea în favoarea subsemnatului a unui spaţiu, cerere bazată pe dispoziţiile art. 24 al. 1 din Legea nr. 554/2004;

Instanţele au aplicat amenzi de 20% din salariul minim pe economie astfel: Sorin Apostu, viceprimarul Radu Moisin cu atribuţii delegate de primar şi Boc Emil, populaţia Clujului a votat aceşti primari pentru corecta administrare a oraşului şi nu pentru patronarea lui, urmează să fie pusă în executare şi această hotărâre privind amenda, tot prin executorul judecătoresc;

Pe parcursul acestor cicluri procesuale, primăria mi-a oferit spaţiul de pe strada Bolyai nr.4 ap.6 evaluat de primărie la suma de 20.070 euro fără TVA, am contestat acea expertiză, iar expertul desemnat de instanţă Paven Ovidiu stabileşte la valoarea de 14.061 euro;

Datorită unor motive juridice apărute în dosar din partea instanţei, această expertiză a fost respinsă şi a rămas la final preţul vechi, anume de 20.070 euro stabilit iniţial pentru suprafaţa de 29, 38 mp;

Datorită stării de degradare (podeaua căzută în pivniţă, instalaţie electrică degradată, toaletă inexistentă, fără ceas de gaz etc. ) într-un imobil de peste 200 de ani, am fost nevoit să fac o altă cerere către primărie, deoarece investiţia depăşea normalul, prin care am solicitat înlocuirea acestui spaţiu cu un spaţiu tot de pe str. Bolyai nr.4 însă de la ap.4 în suprafaţă de 6, 52 mp.;

Iarăşi expertul primăriei îmi stabileşte valoarea de 21.500 euro- precizez că pentru 6, 52 mp, (deci 3.298 euro/mp “preţ de Monaco” pentru că în Cluj nu s-a mai vândut cu un asemenea preţ) spaţiu fără utilităţi, fără gaz şi toaletă;

III  Am atacat în instanţă raportul de evaluare, printr-un alt proces, pentru că nu aveam altă alternativă şi, din nou, mi se dă câştig de cauză prin expertiza efectuată de instanţă stabilindu-se suma de 15.300 euro, pentru aceeaşi suprafaţă de 6,52 mp.

Acest spaţiu nu este un cadou al primăriei pentru că în prezent l-am plătit cu peste 2.300 euro/mp. Deci, pentru suprafaţa de 6,52 mp am achitat 15.300 euro, fără TVA, preţ care este posibil să suporte modificări în cazul în care se va aplica TVA.

Şi această hotărâre judecătorească pronunţată în data de 13.12.2017, a fost executată prin executorul judecătoresc în data de 13.12.2017, a fost executată prin executorul judecătoresc în data de 14.02.2018. Discuţia privind executarea hotărârii a avut loc în prezenţa executorului judecătoresc, reprezentanţii oficiali ai primăriei şi subsemnatul, unde s-a încheiat şi un proces verbal

Am toate motivele să cred că această conduită a primăriei reflectată de toate procesele a fost ceva personal, neexistând o bună voinţă din partea primăriei cu toate că deţinea spaţii, iar eu de aproape 10 ani mă lupt în instanţe. Este necesar a observa şi valorile exorbitante ale expertizelor întocmite de primărie, care de fiecare dată au fost înjumătăţite, pe bună dreptate de experţii desemnaţi de instanţă (nu de mine).

Am vârsta de 76 de ani, cu cinci boli cronice, inclusiv diabet zaharat dependent de insulină, nu sunt dator nimănui, sunt plătitor de taxe şi impozite şi nu am cerut de la nimeni nimic altceva decât ceea ce mi se cuvine prin lege, acesta fiind şi argumentul pentru care mi s-a dat câştig de cauză de fiecare dată, parţial sau în totalitate.

Art.5 din Legea nr. 341/2004, prevede că “persoanele beneficiază de cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafaţă de până la 100 mp” ( eu am primit un spaţiu de 6, 52 mp pentru care m-am judecat 10 ani şi am ajuns obiect de discuţie şi în presa locală!!! ).

Deci , conform Legii nr. 341/2004, nu aveam obligaţia să mă prezint la nici un fel de licitaţie sau negociere.

Nu a fost dorinţa mea de a mă juca “ping pong” cu dosare, nu am mers pe principii eronate, ci strict pe pârghiile oferite de lege şi nu cred că era cazul să fiu prezentat ca o persoană conflictuală.

Menţionez că sunt în posesia tuturor documentelor care atestă adevărul şi acurateţea informaţiilor mai sus prezentate.

Am convingerea că redacţia ziarului este de bună credinţă, dar primăria v-a comunicat date incomplete şi eronate, de aici s-a produs această neînţelegere”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here