Potrivit unor analize făcute de reprezentanții DSP Cluj, apa din mai multe fântâni din județul Cluj este contaminată.

„În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică au fost prelevate 17 probe de apă din fântâni publice şi izvoare: 1 probă de apă arteziană Cluj Napoca, 4 probe de apa comuna Feleacu, 5 probe comuna Tureni, 2 probe comuna Unguraş, 2 probe comuna Vultureni, 1 probă comuna Așchileu, 1 probă comuna Poieni, 1 probă comuna Jichișu de Jos. Sursele de apă au fost selectate conform criteriilor stabilite de CRSP Iaşi. Din totalul surselor analizate 16 probe au fost neconforme pentru parametrii microbiologici şi 9 probe au fost neconforme pentru parametrii chimici. A fost depășită concentrația maximă admisă în cazul a 6 surse pentru parametrul nitraţi și a 3 surse pentru parametrul amoniu.

De asemenea, s-au prelevat 280 de probe de apă din sistemele centralizate de alimentare cu apă. 167 probe au fost luate la ieşirea din staţia de tratare şi 113 probe din reţeaua de distribuţie. La probele prelevate şi analizate s-au înregistrat următoarele: 37 neconformități pentru parametrul clor rezidual liber, 33 probe neconforme cu valori sub concentrația maximă admisă(CMA), din care pentru 3 probe, acestea au fost corelate cu neconformități și pentru parametrii microbiologici ( bacterii coliforme ); 14 neconformități cu valori peste CMA; 3 neconformități pentru parametrii microbiologici – Bacterii Coliforme.
Experții în sănătate publică au mai analizat 80 probe de apă provenite din sistemele mici de aprovizionare cu apă, la care s-au înregistrat un număr de 43 de probe neconforme. Dintre acestea, 60% au reprezentat neconformităţi pentru parametrii microbiologici şi 40% neconformităţi pentru parametrii fizico-chimici. „Ca acțiuni urgente de prevenție, s-a transmis primăriilor sarcina de a informa populaţia asupra interzicerii folosirii apei, recomandarea de fierbere a apei înainte de a fi folosită sau limitarea temporară a consumului până la eliminarea neconformităţilor constatate și asigurarea unei surse alternative de aprovizionare cu apă potabilă (apă îmbuteliată). Pe termen mediu și lung s-au impus măsuri de eliminare și înlocuire a sursei, îmbunătățirea sau schimbarea metodelor de tratare și înlocuirea, deconectarea sau repararea părților din sistemul de distribuție defecte și curățarea și dezinfecția componentelor contaminate”, a arătat DSP Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here