Leontin şi Erika Giurgiu sunt proprietarii terenului de pe strada Calea Moţilor nr. 122, vecini cu ansamblul rezidenţial Platinia, proiectul companiilor Florisal şi Drusal deţinute de Vasile Puşcaş, ex-ginerele fostului ministru PSD, Ioan Rus. În zonă s-au pus interdicţii de construire în vederea realizării căii de circulaţie din Calea Moţilor spre strada Uzinei Electrice. Aceste interdicţii îi împiedică pe alţi proprietari vecini ansamblului rezidenţial să facă intervenţii asupra terenurilor lor. De aici a pornit şi nemulţumirile familiei Giurgiu care acuză primăria că are o atitudine de discriminare faţă de aceştia, susţinând interesele lui Vasile Puşcaş, motiv pentru care cei doi clujeni au dat în judecată Primăria cerând prejudicii.

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, acuzată că susţine interesele lui Sile Puşcaş

În martie, înainte cu o lună de inaugurarea Platinia, Familia Giurgiu a solicitat primăriei efectuarea procedurilor de expropriere sau revocarea prevederilor noului PUG care prevăd pentru terenul deţinut de aceştia interdicţia de construire. Proprietarii vecini ai ansamblului rezidenţial Platinia au acuzat Primăria că a susţinut interesele investitorilor – SC Florisal SA şi SC Drusal SA. Clujenii au primit interdicţie de a mai construi pe terenurile deţinute de ei pentru a extinde reţeaua stradală în favoarea ansamblului Platinia.

”În urma a numeroase demersuri efectuate de subsemnaţii pe parcursul ultimilor ani, am constatat faptul că imobilul nostru este grevat în întregime de o servitute de utilitate publică – conform previziunilor dvs. de dezvoltare a zonei – astfel cum acestea sunt cuprinse prin PUG al municipiului Cluj-Napoca. Acest aspect reiese explicit, de exemplu, din răspunsul Direcţiei Urbanism în care ni se spune fără niciun fel de echivoc că imobilul subsemnaţilor este necesar dezvoltării infrastructurii de circulaţie pentru zona Calea Moţilor – str. Uzinei Electrice, stabilindu-se că este o zonă de servitute publică, în totalitate.

În motivarea adresei mai sus arătate ni se mai arată faptul că, datorită unor documentaţii anterioare întocmite de proprietari privaţi (a se vedea HCL 482/2014 – beneficiar SC Florisal SA şi SC Drusal SA) s-au aprobat lucrări care implica construcţia unor reţele stradale aferente imobilelor pe care dezvoltatorii le-au edificat în zonă, pe proprietatea dânşilor, privată. Ulterior adoptării unor astfel de documentaţii, dvs. prin noul PUG al municipiului Cluj-Napoca (prin HCL 493/2014), pentru a susţine interesele private ale acestor investitori, aţi considerat necesar a dezvolta în continuare zona (din punct de vedere al infrastructurii stradale – cele private edificate de cei arătaţi mai sus nefăcând faţă unui trafic atât de intens cum este cel care va fi consecinţă a ridicării investiţiilor imobiliare), dispunând faţă de proprietatea noastră, considerând-o de interes public şi impunând interdicţia faţă de subsemnaţii de a construi orice pe terenul nostru – acesta fiind destinat conform noii dvs. viziuni (care reiese din PUG al municipiului) extinderii reţelei stradale de către dvs., pentru preluarea traficului rezultat al HCL 482/2014 şi al dezvoltării zonei. Vă învederăm încă de la acest moment atitudinea pe care dvs., ca instituţie, aţi avut-o faţă de subsemnaţii, de discriminare, în măsura în care în zonă aţi admis posibilitatea construirii pe terenuri învecinate nouă, considerând însă a indisponibiliza imobilul nostru pentru a deservi reţeaua stradală a municipiului”, se arată în plângerea prealabilă formulată de familia Giurgiu prin avocat Crina Ioana Ciocian.

 

Primăria, acuzată de expropriere mascată

Familia Giurgiu acuză primăria şi de ilegalitate, referindu-se la contextul în care instituţia a emis actele care au avut în final ”exproprierea mascată” a acestora, fără a întreprinde niciun demers în favoarea familiei Giurgiu.

”Vă punem în vedere următoarele aspecte care vă poziţionează activitatea cel puţin într-o situaţie nelegală, dacă nu în poziţia de abuz de putere pe care au avut-o persoanele implicate în emiterea tuturor actelor care au avut ca finalitate exproprierea mascată a subsemnaţilor de proprietatea noastră. Acest lucru cu atât mai mult cu cât de la data adoptării PUG au trecut mai bine de doi ani, timp în care nu aţi întreprins nici un demers faţă de subsemnaţii, în vederea demarării şi finalizării procedurii de expropriere, conform interesului pe care dvs. l-aţi dat zonei în care este poziţionat imobilul nostru.

Atât Legea 350/2001, cât şi Ordinul 233/2016 pun în sarcina dvs. obligaţia ca ÎNAINTE de adoptarea unui nou PUG, să estimaţi previzionările financiare care decurg din procedura de reglementare PUG (aceasta implicând evident şi situaţii cum este cea prezentă, în cazul în care dvs. ca instituţie aţi considera că aveţi nevoie de anumite imobile ale persoanelor fizice să procedaţi anterior la evaluarea sumelor necesare şi apoi la aplicarea prevederilor Legii 255/2010). Dvs., ca INSTITUŢIE, indiferent de direcţiile implicate, sub stricta supraveghere a Serviciului Juridic, ar fi trebuit (pentru interesul şi justa reprezentare a instituţiei dvs. în raport cu noi ca cetăţeni direct afectaţi de reglementările dvs.) să previzionaţi aceste cheltuieli şi proceduri care trebuiau efectuate ANTERIOR emiterii noului PUG. Situaţia în care vă aflaţi, inclusiv cea a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca care a procedat la adoptarea unui PUG cu încălcarea dispoziţiilor legale, este în primul rând ilegală, însă mai grav, neglijentă şi abuzivă raportat la atribuţiile care vă reveneau şi raportat la dreptul nostru de proprietate. Dvs. aţi dispus asupra terenului subsemnaţilor, fără a întreprinde nici un demers în favoarea noastră decât de a ne face imposibilă orice fel de exploatare. Astfel, fără a vă mai delega responsabilităţile de la o Direcţie la alta, dvs. ca reprezentanţi ai instituţiei Municipiului Cluj-Napoca – Beneficiarul PUG, aveaţi obligaţiile legale care vă revin conform legii, să adoptaţi un act în stricta legalitate, coroborând fiecare Direcţie în baza atribuţiilor care îi revenea (respectiv Direcţia domeniului public – în ceea ce priveşte previziunea exproprierilor în vederea adoptării PUG, Direcţia Urbanism – în ceea ce priveşte emiterea unui PUG în condiţiile în care nu a fost făcută previzionarea care privea exproprierile, Consiliul local al municipiului – prin votarea HCL 493/2014 care adopta un PUG nelegal din punct de vedere al procedurilor care au fost descrise mai sus).

Din acest punct de vedere, atât Direcţia Patrimoniu, cât şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin funcţionarii responsabili şi prin consilierii locali care au votat HCL 493/2014 de adoptare a noului PUG în condiţii de ilegalitate, sunteţi în culpă în primul rând faţă de încălcarea legii, şi în al doilea rând de încălcare a drepturilor noastre de proprietate şi exercitare liberă a acestor drepturi.

Subliniem faptul că subsemnaţii, în calitate de persoane fizice afectate în mod direct de aceste practici abuzive, nu suntem deloc interesaţi de ”scuze” găsite de persoanele implicate, conform cărora nimeni nu are atribuţii raportate la starea de fapt reclamantă. Vă punem în vedere prin prezenta plângere îndreptarea situaţiei create de instituţia reprezentată de dvs.

Dvs. ca INSTITUŢIE aveaţi obligaţia de a previziona atât costurile, cât şi sursele de finanţare şi alocarea unui buget pentru punerea în practică şi aplicarea unui nou PUG, în condiţiile legale. Or, dvs separat de faptul că aţi ignorat Constituţia României care consfinţeşte dreptul la proprietate, aţi ales să călcaţi în picioare şi legile în spatele cărora ne-aţi transmis nouă justificări ale acţiunii de adoptare a unei atitudini atât de abuzive faţă de drepturile noastre”, se mai arată în plângere.

 

”V-aţi reprezentat parţial doar propriile interese”

Giurgiu Leontin şi Erika consideră că primăria şi-a reprezentat propriile interese, tratându-i cu indiferenţă şi nepăsare pe ceilalţi proprietari din vecinătatea ansamblului rezidenţial Platinia.

”Separat de argumentele de ilegalitate subliniate mai sus în adoptarea unui astfel de PUG, vă încunoştinţăm de asemenea despre faptul că procedurile pe care ar fi trebuit să le urmaţi în cazul în care aţi fi înţeles să vă respectaţi atribuţiile se serviciu legate de emiterea unui document atât de complex, cu implicaţii atât de numeroase din punct de vedere juridic, cum este PUG al municipiului Cluj-Napoca, vă impuneau, în temeiul Legii 255/2010 să procedaţi la efectuarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică – în acest sens fiind stabiliţi atât paşii pe care trebuia să îi urmaţi, cât şi termenele în care trebuiau efectuate aceste proceduri de expropriere.

Or, în cazul nostru, alături de faptul că o parte din terenul care ne aparţine a fost folosit anterior pentru extinderea străzii Moţilor (dvs. nefăcând nici măcar pentru această bucată procedurile de expropriere până la acest moment), aţi înţeles doar să faceţi complet inutilizabil  şi restul de suprafaţă care ne aparţine, de mai bine de doi ani. Astfel, cum Legea 255/2010 vă impune obligaţiile pe care le aveaţi ca expropriator, aceeaşi lege vă stabileşte şi obligaţiile şi vă impune termene stricte pe care trebuie să le respectaţi, nicidecum vă dă posibilitatea ca abuziv să ”consideraţi” că într-un ”viitor” să aveţi nevoie de terenul subsemnaţilor, fără a efectua în plus nici un alt demers, nici de expropriere, nici de a ne permite utilizarea acestui teren – conform atributelor dreptului la proprietate pe care le avem. Or, dvs., prin atitudinea pasivă pe care o aveţi ca instituţie, în afara faptului că aţi prevăzut în PUG necesitatea utilizării terenului nostru pentru extinderea arterelor de circulaţie (făcându-l astfel inutilizabil), nu aţi demarat niciun fel de procedură care să deblocheze această situaţie pentru noi.

Dvs. sunteţi la acest moment în situaţia în care v-aţi reprezentat parţial doar propriile interese, acţionând însă abuziv din punct de vedere al atitudinii de impasivitate avute faţă de noi, ca proprietari direct afectaţi de reglementările dvs.”, arată familia Giurgiu.

 

Proprietarii au dat în judecată Primăria

Cu privire la doleanţele familiei Giurgiu, reprezentanţii primăriei au spus un ”nu” categoric, considerând că străpungerea Uzinei Electrice a fost absolut necesară. Ca urmare a acestei decizii, familia Giurgiu a dat în judecată Municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul Local şi cer Tribunalului Cluj să constate valoarea prejudiciului pe care l-au adus prin utilizarea suprafeţei de teren, prin extinderea Căii Moţilor şi stabilirea valorii cumulate a imobilului teren, în întregime, cât şi a prejudiciilor aferente neîndeplinirii procedurilor de expropriere, de la momentul indisponibilizării până la momentul finalizării cercetării judecătoreşti.

De asemenea, familia Giurgiu cere să se constate dacă prevederile Consiliului Local în noul PUG sunt legale şi dacă da, să se stabilească valoarea şi prejudiciului suferit de cei doi clujeni odată cu împlinirea termenului de 1 an de la data includerii ca teren afectat de servitute publică şi până la data finalizării tuturor procedurilor de plată din partea municipalităţii.

Următorul termen de judecată va avea loc în decembrie 2017.

2 COMENTARII

  1. Acel proces nu are nicio legatura cu vreun dezvoltator imobiliar, ci doar cu primaria…nu mai puneti propriile interese in carca oamenilor Faceti jurnalism, nu santaj mascat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here