Incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un oficial public exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege. 

Reglementarea unor astfel de situații vizează protejarea valorilor sociale care privesc imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice, având în vedere că funcțiile exercitate în stare de incompatibilitate se influențează sau se pot influența reciproc, funcția publică nemaiputând fi exercitată în condiții de obiectivitate și imparțialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremației interesului public. 

Într-o comună clujeană, doi funcționari publici, unul dintre ei actualmente primar, au fost surprinși în funcția de incompatibilitate. 

Primar clujean, istoric cu probleme de incompatibilitate

Actualul edil al comunei Cătina, Borbely Călin-Florin, a exercitat simultan cu funcția publică de viceprimar la Primăria Cătina, începând cu anul 2013, și funcția de administrator al unui PFA, S.C. Constral. 

Potrivit declarației de avere depuse de către Borbely Florin în anul 2013, subsemnatul realiza venituri anuale, din activitățile desfășurate în privat, de 8.600 lei.

Gazeta de Cluj a luat legătura cu primarul Borbely Călin-Florin pentru a cere un punct de vedere în legătură cu ilegalitatea comisă, însă acesta a declarat că nu este vorba de nicio ilegalitate.

“Nu am făcut nimic ilegal și nimic greșit”, a afirmat actualul edil Borbely Călin-Florin.

Ulterior, subsemnatul s-a arătat extrem de deranjat de faptul că ziarul Gazeta de Cluj pune astfel de întrebări, subliniind faptul că “oamenii care chiar fac ceva” pentru comunitate contează. 

Borbely Călin-Florin a candidat la Primăria Cătina, din partea partidului PMP, și este actualmente edilul comunei Cătina.

Alt funcționar public, surprins în probleme penale

De asemenea, funcționarul public Moldovan Viorel din cadrul Primăriei Cătina, s-a aflat în stare de incompatibilitate în cadrul mandatului trecut. Conform declarației de avere completată și semnată în anul 2013, subsemnatul Moldovan Viorel ocupa funcția de consilier local la Primăria Cătina, județul Cluj. 

Potrivit informațiilor documentului menționat, declarantul a notat ca și serviciu prestat, pe lângă funcția de consilier local, și funcția de consilier al primarului Cătina, funcție de pe urma căreia încasa anual un venit de 10.000 de lei. 

Moldovan Viorel a candidat anul acesta la Primăria Cătina, din partea partidului PRO România, însă fără succes. 

Gazeta de Cluj a luat legătura și cu Moldovan Viorel pentru a cere un punct de vedere în legătură cu situația în cauză, însă edilul a susținut că nu era în cunoștință de cauză în legătură cu faptul că un funcționar public este incompatibil cu orice altă funcție publică.

“N-am știut de chestia asta, la momentul respectiv nu am știut acest lucru”, a declarat Moldovan Viorel.

La insistențele Gazetei de Cluj, subsemnatul a mai afirmat că a aflat ulterior despre ilegalitatea unei astfel de situații: “Am aflat despre asta târziu. Când am ocupat posturile respective știam că este posibil să dețin două funcții publice, că se poate.”

Președintele partidului PMP Cluj, Vasile-Cristian Lungu, a declarat pentru ziarul Gazeta de Cluj că nu știa de situația de incompatibilitate a lui Borbely Călin-Florin și Moldovan Viorel.

“Nu știam aceste lucruri. Mai ales despre domnul Borbely, dumnealui a venit în partid acum 3 luni de zile, din PNL.”

Domnul senator a mai transmis că va purta câteva discuții cu persoanele amintite, ulterior revenind cu declarații în acest sens.

Prevederi legale încălcate

Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii judeţeni și consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. 

Aceleași prevederi se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. Încălcarea dispoziţiei de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Persoanele menţionate anterior, Moldovan Viorel, actualul primar al comunei Cătina, și Borbely Călin-Florin au încălcat, concret, următoarele prevederi legale:

– articolul 94, alineatul (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”

– articolul 96, alineatul (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here