Pe terenul unor clujeni s-a instituit o servitute pentru utilităţi publice care le dă bătăi de cap acestora. Concret, Traian şi Emilia Cornelia Tripon sunt nevoiţi să cedeze o suprafaţă importantă din proprietatea lor, suprafaţă pe care există deja o construcţie edificată în mod legal în baza unei autorizaţii de construire. Clujenii consideră că obligarea lor de a dezmembra şi a ceda din proprietatea ce o deţin pentru o servitute publică care încă nu a fost creată, reprezintă o manifestare a unui exces de putere din partea autorităţii administrative, catalogând această încadrare ca fiind una ”absolut abuzivă” şi care ”efectiv nu există”.

 

În consecinţă, familia Tripon solicită Municipalităţii excluderea servituţii de utilitate publică instituită asupra parcelei de teren pe care o deţin, respectiv pe strada Oaşului nr. 348 şi cer revocarea parţială a HCL 493/2014 (în ceea ce priveşte imobilul teren aflat în proprietatea acestora) din două motive: ”nelegalitatea acesteia şi inoportunitatea ei”.

”În ceea ce priveşte imobilul teren din strada Oaşului, al căror proprietar suntem, atragem atenţia faptului cp acesta se situează într-o zonă având ca funcţiune rezidenţială, în contextul în care în jurul nostru sunt edificate numeroase locuinţe unifamiliale de tip urban modern, retrase de la aliniament. De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că zona a făcut obiectul unor operaţiuni de urbanizare, fiind constituită în parcele cu suprafeţe de peste 500 mp, iar pe parcela deţinută de noi în proprietate este edificată o construcţie FINALIZATĂ D+P+E.

În plus, arătăm şi faptul că întreaga zonă a fost sistematizată din punct de vedere administrativ, dovada fiind faptul că imobilul al căror proprietar suntem se situează pe strada Oaşului, în apropierea străzii Dealul Fâneţelor, D-dului Muncii etc.

Dată fiind această argumentaţie, considerăm că HCL nr. 493/2014 atacată a încălcat dispoziţiile Legii 350/2001, din perspectiva nerespectării dispoziţiilor legale care stabilesc modul în care este delimitată o unitate teritorială de referinţă şi instituirea de servituţi de utilitate publică pe terenul proprietate privată.

 

Din această perspectivă, dorim să subliniem următoarele aspecte:

  • – în zona din care fac parte şi terenul care îmi aparţine este deja organizată p reţea stradală
  • – modul de utilizare a terenurilor zonei este stabilit ca fiind destinat construirii de unităţi locative individuale şi colective
  • – există dezvoltată o infrastructură edilitară, în contextul în care există deja străzi
  • – organizarea arhitectural urbanistică s-a realizat anterior, aspect dovedit de faptul că în zonă există construcţii noi, autorizate de primarul Municipiului Cluj-Napoca.

Cu alte cuvinte, obligarea subsemnaţilor de a dezmembra şi ceda din proprietatea noastră pentru o servitute publică care încă nu a fost creată, apare ca fiind inutilă şi reprezintă o manifestare a unui exces de putere din partea autorităţii administrative.

În acest context, considerăm că adoptarea HCL 493/2014 în forma actuală, în ceea ce priveşte imobilul teren şi construcţia edificată pe acest teren care îmi aparţin, în mod vădit, inoportună”, arată clujenii.

 

Familia Tripon: Această încadrare este absolut abuzivă şi hilară

Mai departe, Traian şi Cornelia Tripon arată faptul că reglementarea art.25 din Dispoziţiile generale aferente PUG, le restrânge exercitarea exclusivă a dreptului de proprietate prin impunerea unor condiţii.

”Prima dintre condiţiile impuse este pentru a putea să îmi exercit atributul de folosinţă asupra terenului şi să beneficiem de construcţia edificată în baza unor legi în vigoare şi în prezent şi care respectă reglementările urbanistice existente la momentul emiterii autorizaţiei de construire, conform destinaţiei zonei, este condiţionarea care ni s-a impus pentru emiterea autorizaţiei de construire pentru executare branşament de gaz de presiune redusă şi PR. Deşi documentaţia depusă era una completă, instituţia dvs. mi-a refuzat emiterea autorizaţiei solicitată, aducându-mi-se la cunoştinţă că parcela deţinută în proprietate este grevată de servitute de utilitate publică instituită prin noul PUG. Datorită acestui fapt mi se solicită să dezmembrez şi să transfer în proprietatea publică suprafaţa afectată de această servitute ”de utilitate publică”. Conform aceluiaşi HCL 493/2014, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică cuprinde aproape întreaga suprafaţă de teren existentă sub construcţia casă de locuit care deja este edificată legal. Este absolut hilară şi fără nicio susţinere juridică această îngrădire a dreptului nostru de proprietate, în condiţiile în care strada Oaşului este o stradă recent reabilitată şi care a fost realizată cu fonduri UE, fiind încă în garanţie şi nu există posibilitatea extinderii acesteia, fiind edificate deja construcţii pe toate parcelele învecinate.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prin condiţionarea emiterii autorizaţiei de construire solicitată de dezmembrarea unei parcele cuprinsă parţial şi sub construcţie, operaţiune practic imposibilă, ne aflăm în situaţia în care caracterul exclusiv al dreptului nostru de proprietate este încălcat.

În aceste condiţii, apare ca fiind evidentă nelegalitatea HCL 493/2014 prin faptul că este condiţionată exercitarea atributului de folosinţă al terenurilor care ne aparţin, din perspectiva realizării construcţiei, care a implicat costuri financiare ridicate din partea subsemnaţilor.

Această încadrare absolut abuzivă s-a făcut în considerarea existenţei doar teoretice şi nu faptice a unei servituţi de utilitate publică, care în realitate nu are această funcţiune, si care efectiv nu există”, mai arată familia Tripon.

 

Clujenii au dat în judecată Consiliul Local şi pe edil

Reprezentanţii Municipalităţii au transmis aceeaşi poezie: ”Servitutea de utilitate publică instituită prin PUG are în vedere criterii deduse dintr-o viziune de ansamblu asupra dezvoltării oraşului, respectiv a tramei stradale majore. Aceasta este una din sarcinile esenţiale ale PUG pentru că asigură o dezvoltare sistematică, durabilă, eficientă. Funcţionalitatea sistemului de circulaţie e vitală”.

Însă, în contradictoriu cu cele susţinute de familia Tripon, reprezentanţii instituţiei spun că ”servitutea nu presupune desfiinţarea construcţiilor afectate, ci doar interdicţia de a amplasa construcţii noi în zona rezervată, situaţie în care parcela şi construcţia de curând edificată vor putea fi utilizate până când autoritatea publică va decide aplicarea servituţii, respectiv exproprierea în condiţiile legale în vigoare la data respectivă”.

Pentru că nu au corectat erorile din PUG semnalate, Traian şi Cornelia Tripon au înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj o cerere de chemarea în judecată ce are ca obiect revocarea în parte a HCL 493/2014.

”Urmează să solicităm antrenarea răspunderii personale a fiecărui funcţionar în parte conform atribuţiilor sale de supraveghere, verificare, legiferare şi adoptare a actelor, astfel cum a înţeles fiecare să îşi desfăşoare activitatea”, mai punctează familia Tripon.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here