Firma de transport Tours Claus, patronată de afaceristul clujean Liviu Jișa, încearcă se sustragă de la plata sumei de 2.958.179 lei, stabilită de inspectorii fiscali  printr-o decizie de impunere emisă în anul 2015. Firma lui Jișa ar fi derulat tranzacții fictive cu diverși furnizori, având ca scop să diminueze profitul impozabil, impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat. 

Societatea comercială Tours Claus (deținătoarea brandului Alis) a fost supusă unei inspecţii fiscale în perioada 07.11.2014 – 11.12.2015, obiectul inspecţiei fiind verificarea taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit, perioadele verificate fiind 01.01.2009 – 30.09.2014 în materia TVA, respectiv 01.01.2009 – 31.12.2013. 

În urma controlului, inspectorii fiscali au stabilit că firma de transport a efectuat tranzacții comerciale fictive cu diverși furnizori și au emis proiectul de Raport de inspecţie fiscală, Raportul de Inspecţie Fiscală şi Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice din data de 21.12.2015 prin care s-au stabilit în sarcina Tours Claus obligaţii fiscale în sumă totală de 2.958.179 lei reprezentând: 446.239 lei cu titlu de impozit pe profit, 323.149 lei dobânzi/majorări de întârziere, 66.936 de lei penalităţi de întârziere, 1.257.770 de lei TVA, 682.374 de lei dobânzi/majorări de întârziere, 181.711 de lei penalităţi de întârziere. De asemenea, organele de control au întocmit şi transmis către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj sesizarea penală nr. 115674/21.12.2015, plângere ce nu a fost soluționată până la acest moment. 

Firma lui Jișa a contestat administrativ Decizia de impunere, contestaţia fiind respinsă, în anul 2020, de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca ca fiind neîntemeiată. 

Jișa susține că nu trebuia să știe situația economică a furnizorilor

Tours Claus a încercat să epuizeze toate modalitățile legale pentru a evita sau a amâna situația de a scoate din buzunare aproape 3 milioane de lei, astfel a formulat o acțiune în instanță împotriva Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca și a Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj cerând anularea  Deciziei de soluționare a contestaţiei administrative din 10.08.2020 emisă de Firma de transport Tours Claus, patronată de afaceristul clujean Liviu Jișa, încearcă se sustragă de la plata sumei de 2.958.179 lei, stabilită de inspectorii fiscali  printr-o decizie de impunere emisă în anul 2015. Firma lui Jișa ar fi derulat tranzacții fictive cu diverși furnizori, având ca scop să diminueze profitul impozabil, impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat.  anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice din data de 21.12.2015 prin care s-au stabilit obligaţii fiscale în sumă totală de 2.958.179 lei și suspendarea executării  deciziei de impunere pâna la solutionarea definitivă a cauzei. 

În motivarea cererii, Tours Claus a susținut că inspectia fiscală nu a analizat toate înscrisurile puse la  a dispoziţie și chiar dacă inspectorii fiscali au constatat că există anumite tranzacții economice fictive efectuate cu diverși furnizori care nu mai au activitate sau nu funcționează la sediul declarat, nu a știut și nici nu ar fi trebuit să știe situația economică a firmelor în cauză.

De asemnea, Tours Claus a motivat că  „în ciuda impunerii acestei decizii foarte dure” societatea şi-a continuat activitatea, iar „o astfel de decizie de impunere ar  submina foarte mult activitatea societăţii, mai ales in acest context  pandemic (…) societatea a depus eforturi foarte mari pentru eşalonarea plăţilor, să atragă noi contracte, etc. A  dat de lucru unui număr de 752 de persoane cu CIM,  persoane   din mediul rural, ori aceste lucruri  nu se vor mai putea rezolva în viitor. În această perioada  pandemică a scăzut foarte mult transportul şi transferul  persoanelor  fizice  între diferite localități mulţi prestând activitate de la domiciliu,   reclamanta este o societate de transport  de persoane şi îi este foarte greu să deruleze alte tipologii de activităţi decât cele menţionate”. Mai mult, firma controlată de Liviu Jișa a invocat faptul că decizia de impunere a fost aplicată ilegal, deoarece inspectia fiscală s-a derulat pe parcursul unei perioade  de timp dublă în raport de durata legală. 

Executarea deciziei de impunere, suspendată până la soluționarea cauzei

Jișa a fost destul de cuminte pentru că în 17 decembrie 2020, Moșul i-a adus un cadou: Tribunalul Cluj a admis cererea de chemare în judecată formulată de Tours Claus împotriva Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Cluj și a suspendat executarea deciziei de impunere până la soluționarea definitivă a cauzei.

Mai rămânea deci numai anularea Deciziei de soluționare a contestaţiei administrative din 10.08.2020 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca și anularea Deciziei de impunere pentru a scăpa de obligaţiile fiscale în sumă totală de 2.958.179 lei. 

Pentru lămurirea situației, instanța a citat expertul desemnat în cauză, pentru a da lămuriri. Expertul a afirmat că la momentul în care a început efectuarea expertizei a cerut explicații cu privire la faptul dacă s-au realizat achiziţii de bunuri – piese de schimb şi modul de reflectare în contabilitate a acestor achiziţii. 

Expertul a solicitat  aceste documente, atât telefonic cât şi prin emailul ataşat în anexa expertizei,  era vorba de facturi de achiziţie care iniţial nu i-au fost puse la dispoziţie , iar mai apoi au fost puse la dispoziţie pe un CD  primit de la parchet, acesta constatând că  nu erau toate, lipseau aproximativ  o  treime din facturi.  „Facturile sunt însoţite de obicei de note de  intrare-recepţie care nu i-au fost puse la dispoziţie niciodată, un domn de la societatea reclamanta , care lucra la arhiva firmei  a venit în două rânduri cu o mulţime de acte,  erau orice alte documente, dar  nu erau note de recepţie. A văzut ulterior bonuri de consum,   trebuie să existe şi dovada că au intrat în contabilitate acele piese de schimb.”, se arată în documentele cuprinse la dosar. 

Expert: există suspiciuni  că acele operaţiuni sunt fictive

La interpelarea instanţei,  dacă  expertul a avut în vedere documentele de pe CD la întocmirea raportului de expertiză în integralitate, pentru perioada de referinţă, acesta a afirmat că a avut în vedere aceste documente, dar nu erau toate facturile, mai erau bonuri de consum, dar nu erau note contabile.

La  interpelarea   instanţei  dacă cu excepţia documentelor de pe CD mai există şi alte documente care i-au fost remise şi care nu au fost luate în considerare la efectuarea raportului de expertiză, Tours Claus a susținut că în afara documentelor care au fost  pe CD-ul  obţinut de la Parchet au fost documentele duse de un angajat al societăţii şi din cunoştinţele sale acestea reprezintă toate restul documentelor în legătură cu contabilitatea reclamantei  pe care expertul le-a cerut şi pe care le avea. Expertul a susținut că a verificat documentele, dar ceea ce îl interesa şi anume notele de intrare-recepţie şi note contabile  nu se regăsea, erau foi de parcurs, diagrame, care nu aveau relevanţă pentru întocmirea expertizei.

De asemenea, a evidențiat că prin obiecţiunile formulate de Tours Claus sunt niște chestiuni pe care nu le-a înţeles şi anume s-a afirmat  utilizarea unor estimări în loc de calcule precise  şi efectuarea de greşeli de logică şi matematică elementară, prin expertiză  nu a făcut nici un fel de calcul, a afirmat că există suspiciuni  că acele operaţiuni sunt fictive.

Cu toate că decizia de impunere a fost suspendată definitiv de Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Cluj a respins, la 28 martie 2022, cererea de chemare în judecată formulată de Tours Claus în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj și Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. Așadar obligațiile fiscale rămân în picioare până la momentul în care va fi soluționată cauza. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here