Deputatul clujean Ilie-Alin Coleșa a vorbit într-un interviu pentru Gazeta de Cluj în care a discutat despre Planul de Egalitate de Gen (GEP) și controversele care se iscă pe marginea acestei noi inițiative care ar duce fără doar și poate la politizarea instituțiilor de învățământ superior. 

Reporter: De ce credeți că se dorește implementarea Planului de Egalitate de Gen (GEP) la nivelul instituțiilor de învățământ superior?

Ilie-Alin Coleșa: Principalul câmp de luptă, principalul obiectiv de cucerit al fiecărei ideologii este mintea copiilor prin educație, iar universitățile pregătesc viitoarele elite ale unei țări. Pentru ideologiile care încearcă să modifice normalitatea, realitățile sociale, culturale, morale acționează în special în universități și în școli, în general. Acolo este principalul câmp de luptă ideologic. 

R: Care sunt principalele efecte negative care vin cu acest Plan de Egalitate de Gen (GEP)? Dar cele pozitive?

Ilie-Alin Coleșa: Toate efectele negative care derivă din acest GEP își au originea tocmai în conceptul de gen. Până acum am avut doar noțiunea de sex, care definește una dintre cele două forme biologice a speciilor, identificate ca fiind feminin sau masculin, conform organelor reproducătoare. 

Stânga neomarxistă dorește înlocuirea conceptului de sex cu cel de gen, care neagă legătura cu biologia, cu realitatea, cu logica și definește alegerea sexuală ca pe o chestiune personală. În fapt genul devine o unealtă anti-culturală, în răspăr cu normalitatea, cu logica. Consecințele au un potențial distructiv al structurii societății inimaginabil. Se schimbă, în rău, mintea noilor generații.

R: Rolul esențial al femeii în creșterea și educația copiilor este privit ca pe un stereotip. E cel mai măreț rol, de ce am privi acest rol ca pe un stereotip?

Ilie-Alin Coleșa: Se impune o egalitate numerică, mai degrabă un dezechilibru, forțată și nocivă între femei și bărbați în toate sectoarele educaționale și economice. O chestie tot falsă, nocivă, deoarece sunt domenii de activitate specifice unui anumit sex. Nimeni nu privește ca ceva nociv faptul că femeile reprezintă majoritatea personalului din învățământ, în special cel preșcolar și preuniversitar și în sistemul de sănătate. Se impun protocoale de angajare bazate pe criteriul egalității de gen, având prioritate la angajare minoritățile sexuale, altfel spus pe alegerea sexuală subiectivă, fără legătură cu performanța, cu experiența, cu capacitatea ș.a.m.d… o nebunie.

Nu văd niciun efect pozitiv pozitiv al GEP. Totul pleacă de la conceptul neomarxist de gen.

R: Care este legătura între Planul de Egalitate de Gen (GEP) și finanțarea pentru proiectele de cercetare?

Ilie-Alin Coleșa: Universitățile și institutele de cercetare-inovare au ca scop și modalitate de dezvoltare aceste proiecte. A condiționa finanțarea proiectelor de cercetare de adoptarea și implementarea unor GEP este modalitatea cea mai dură și eficientă de obligativitate.

R: De ce credeți că universitățile sunt condiționate de GEP în demersul de accesare de fonduri pentru proiectele de cercetare?

Ilie-Alin Coleșa: Pe proiectele de cercetare se bazează dezvoltarea academică universitățile și cadrele didactice. Cercetarea/inovarea este esențială pentru universități, este una de motivațiile existenței lor, pe lângă cea educațională.

R: Credeți că există o tendință de politizare a instituțiilor de învățământ superior? Din ce motiv?

Ilie-Alin Coleșa: Acest GEP este o dovadă evidentă de politizare a învățământului superior. Conceptul de gen este, în mod evident, unul politic de extremă stângă. Este impusă desemnarea unui ofițer responsabil cu GEP la nivelul fiecărei facultăți și a unui responsabil cu GEP la nivelul fiecărui departament. Asistăm la o politizare structurală a instituțiilor de învățământ superior, la desemnarea unor ofițeri politici până la ultima unitate organizatorică a universităților și institutele de cercetare. Deci nu este doar o tendință de politizare, ci este o realitate foarte puternică de politizare. 

R: Credeți că în spatele Planului de Egalitate de Gen (GEP) există anumite interese ascunse?

Ilie-Alin Coleșa: Principalul interes este distrugerea societății bazate pe valorile conservatoare: pe credință, pe familia tradițională, pe respect față de trecut și față de reperele lui morale; cu toate consecințele care derivă de aici: oameni fără identitate, fără o conștiință reală, foarte ușor manevrabili.

R: Unde credeți că s-a greșit în implementarea Planului de Egalitate de Gen (GEP)?

Ilie-Alin Coleșa: Nu ar trebui să avem un asemenea Plan de Egalitate de Gen. Acest GEP depășește cu mult legislația în privința egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, aspecte reglementate în mod mai mult decât necesar prin Legea 202/2002.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here