Parohia Romano Catolică Sf. Mihail a obţinut în anul 2018 în instanţă anularea majorării cu 500% a impozitului pentru o clădire istorică, impusă de Consiliul Local pe motiv că imobilul ar fi neîngrijit. Cu toate astea, Primăria Cluj-Napoca nu vrea să renunțe la impozitarea imobilului de pe strada Arany Janos nr. 13 și a notificat din nou Parohia că s-a impus un impozit majorat pentru clădirea respectivă.

Parohia Romano Catolică deține un ansamblu de clădiri edificate la începutul anilor 1900. Unul dintre ele, respectiv imobilul de pe strada Arany Janos nr. 13  a fost supus la sfârșitul anului 2017 majorării impozitului cu 500%, deoarece potrivit reprezentanților Primăriei clădirea se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite. La vremea respectivă Parohia Romano Catolică arata printr-o plângere prealabilă că de fapt imobilul în cauză nu se află în situația mai sus menționată.

“Toate aceste clădiri, deci inclusiv cea în cauză, au fost şi sunt în permanenţă locuite de către chiriaşi ai subscrisei şi, din cauza vechimii construcţiilor, au necesitat ample şi însemnate categorii de lucrări de reabilitare de specialitate, atât în ceea ce înseamnă acoperişuri, faţade, instalaţiile interioare, cât şi terenurile adiacente acestora. De o lungă perioadă de timp, reclamanta, în calitate de proprietară, exclusiv din fonduri proprii, a realizat din propria iniţiativă lucrări semnificative cu contractori de specialitate, atât la aceste clădiri, precum şi la alte clădiri reprezentative ce la deţinem pe raza municipiului Cluj-Napoca – în număr total de 38 de imobile vechi, mare parte din acestea reprezentând monumente istorice sau care se află în zona de protecţie a monumentelor istorice.”, se arată în plângerea formulată de Parohia Romano Catolică Sf. Mihail.

Parohia își face dreptate în instanță

Plângerea prealabilă formulată de Parohie a fost respinsă de către consilierii locali în februarie 2018, motiv pentru care municipalitatea a fost dată în judecată. În cererea de chemare în judecată Parohia arată că imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Arany Janos, nr. 13 nu întrunește criteriile de încadrare în categoria “clădire neîngrijită”. Se precizează faptul că în măsura în care se va aprecia în continuare că este vorba despre o clădire neîngrijită, procentul maxim de penalizare care le-a fost aplicat este disproporționat și abuziv față de circumstanțele concrete ale cauzei. Astfel, în opinia Parohiei, o aplicarea corectă a unei dispoziții legale trebuie să respecte o încadrare corectă, obiectivă și personalizată. De asemenea au solicitat toată documentația de evaluare a stării și fișele cu toate înscrisurile și fotografiile anexate privind imobilul în cauză.

Cum se apără Primăria

În întâmpinare, Consiliul Local arată că imobilul respectiv aflat în proprietatea Parohiei Romano Catolice Sf. Mihail, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat. De asemenea au menționat că obligațiile de reparare a fațadelor imobilului revin exclusiv proprietarilor.Un alt motiv al Consiliului Local îl constituie faptul că petenții nici la data de 03.12.2018, data reevaluării, nici la data de 19.12.2018 nu au făcut dovada deținerii autorizației de construire valabilă pentru renovarea, repararea, reabilitarea clădirii situate în Cluj-Napoca, pe strada Arany Janos nr.13 și nici nu au anunțat la Inspectoratul de Stat în construcții și la Primăria municipiului Cluj-Napoca începerea lucrărilor.

Instanța a anulat majorarea

În toamnă anul trecut, judecătorul Anca Maria Rad de la Tribunalul Cluj a admis în parte cererea formulată de Parohie. În motivare, instanța arată că majorarea impozitului cu 500% „reprezintă o manifestare disproporționată a dreptului de apreciere al autorității locale”.

“Instanța constată că potrivit HG 1/2016, în cazul clădirilor, majorarea impozitului cu până la 500% se va putea dispune în caz de stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate, necurățate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură.

Raportat la situație, este disproporționată aplicarea nivelului maxim de majorare a impozitului de 500%, fără a ține cont că nivelul de degradare al clădirii care determină includerea acesteia în categoria de clădire neîngrijită, este minim raportat la trăsăturile pe care le impune legea pentru a putea califica imobilul neîngrijit. Nu se poate pune semnul egalității între o clădire care prezintă elemente de degradare, necesitând reparații, și o clădire în paragină.

Legiuitorul permite autorităților locale ca în această situație să își exercite marja de apreciere, stabilind în concret care este majorarea pe care o aplică și nu conferă acestora dreptul de a aplica în mod automat o majorare cu 500%.

În concret, reclamantei i s-a majorat impozitul aferent clădirii de la suma de 8038 lei la suma de 40.190 lei”.

Primăria nu renunță la impozitarea cu 500% a imobilului

În ciuda faptul că Parohia Romano-Catolică a obținut în instanță anularea majorării cu 500% a impozitului pentru clădirea istorică respective, Consiliul Local a propus iar majorarea de cinci ori a impozitului pe clădirea respectivă începând cu anul 2019 pe motiv că se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, data fiind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare. Un alt motiv al Consiliului Local îl constituie faptul că petenții nici la data de 03.12.2018, data reevaluării, nici la data de 19.12.2018 nu au făcut dovada deținerii autorizației de construire valabilă pentru renovarea, repararea, reabilitarea clădirii situate în Cluj-Napoca, pe strada Arany Janos nr.13 și nici nu au anunțat la Inspectoratul de Stat în construcții și la Primăria municipiului Cluj-Napoca începerea lucrărilor.

Ca urmare a acestui fapt, în februarie 2019 Parohia a formulat din nou o plângere prealabilă prin care afirmă că imobilul nu se încadrează în categoria “clădirilor neîngrijite” și că procentul maxim de penalizare ca le-a fost aplicat este disproporționat și abuziv deoarece este vorba despre o clădire îngrijită care reprezintă doar deteriorări cauzate de uzură în timp și nu de lăsarea în paragină.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here