Data: 20 octombrie 2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, implementează, incepând cu data de 16.06.2017, proiectul ,,Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someşului, modernizarea şi extinderea infrastructurii pietonale şi ciclistice pe malurile râului: zona 2 – Parcul Armătura şi zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor ”, Cod SMIS 128155, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Contract de finanțare nr. 5559/11.06.2020
Valoarea totală a proiectului este de: 44.242.722,88, din care:
Valoarea nerambursabilă solicitată (FEDR + BS) este de: 40.042.839,07 lei

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme), creșterea deplasărilor cu transportul public şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public şi modurile nemotorizate (velo şi pietonal), prin creşterea
standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;
• Îmbunătăţirea gradului de siguranţă pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin asigurarea de facilităţi adecvate
acestor tipuri de deplasări;
• Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea cotei modale a
transportului individual cu autoturismul.
Zona vizată are o suprafaţă totală de aproximativ 47.250 m 2 şi este divizată în 2: Parcul Armătura, care cuprinde malul stâng al
Someşului, în zona străzilor Traian, Oaşului, în zona Parcului Armătura şi malurile pârâului Nadăş, în zona de confluenţă cu Someşul
(aprox. 32.500 m2), Platoul Sălii Sporturilor Horia Demian (aprox.14.750 m2).
Prin proiect se propun o serie de intervenții:
• Realizarea de trasee pietonale și ciclistice noi, în lungul malului; modernizarea și reorganizarea aleilor pietonale existente;
• realizarea unui podeț pietonal și velo peste pârâul Nadăș;
• Amplasarea de rasteluri pentru parcarea bicicletelor și a unei stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice;
• Introducerea unei conexiuni wi-fi, iluminat prin utilizarea de tehnologii performante, eficiente, ce permit reducerea fluxului
luminos pentru paliere orare;
• Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
• Îmbunatățirea accesibilității pietonale, a dotărilor publice aferente amplasamentului Sala Sporturilor ”Horia Demian” și
Complexului de Natație UTCN;
• Îmbunătățirea accesului pietonal dinspre strada Splaiul Independenței, prin re-sistematizarea verticală a laturii estice a
Platoului;
• introducerea unui sistem de irigare a vegetației etc.
Durata de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între 16.06.2017 și 30.04.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here