DATA 26 MARTIE 2018

Inovarea fluxului de prestari servicii la V Print SRL

Tipul materialului: Anunt de presa

Titlul proiectului: Inovarea fluxului de prestari servicii la V Print SRL

Numele beneficiarului: V PRINT SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 646.372,89 lei

Valoarea finanțării nerambursabile 514.969,64 lei

Data inceperii si data finalizarii proiectului 07.03.2018-31.12.2018

Cod MySMIS 105784

Obiectivele proiectului:

1. Introducerea de 1 categorie de produse semnificativ îmbunătățite ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic cu ajutorul Laboratorului foto si al Printerului Foto Jet de mari dimensiuni

2. Retehnologizarea fluxului tehnologic prin achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie și îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și respectarea măsurilor specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate.

Footer anunt de presa V Print

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here