Mai mulţi angajaţi din cadrul Penitenciarului Gherla sunt nemulţumiţi de modul discreţionar în care directorul adjunct al unităţii, Constantin Dumitru, conduce instituţia. De asemenea, cel mai recent raport de control, făcut la penitenciar arată o serie de nereguli, însă Constantin Dumitru a fost directorul Direcţiei Inspecţie Penitenciară din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, astfel că, practic, el a fost controlat de foştii lui colegi de serviciu.

 

Cel mai recent control făcut la Penitenciarul Gherla arată o serie de nereguli care se petrec în această instituţie sub girul conducerii.

Potrivit controlului, nu a fost evidenţiată corect în conturile corespunzătoare garanţia de bună execuţie, în sumă totală de 47.665 de lei, aferente lucrărilor executate pentru obiectivul de investiţii ”Împrejmuire unitate”. Contractul pentru împrejmuirea penitenciarului a fost încheiat cu firma Grup Consult Proiect, din Moineşti, jud. Bacău, şi a avut o valoare de 2.301.533 de lei. ”Potrivit clauzelor contractuale, constructorul a constituit garanţia de bună execuţie în sumă de 44.290 de lei. Totodată, pentru proiectul aferent obiectivului de investiţii ”Împrejmuire unitate”, realizat de SC Megavox Proiect, a fost constituită garanţia de bună execuţie în numerar, la nivelul sumei de 3.375 de lei, care nu a fost evidenţiată în contul ”Disponibil din garanţia constituită pentru buna execuţie”.

Valoarea garanţiilor de bună execuţie nereţinute şi neînregistrate în conturi în afara bilanţului, aferente lucrărilor de investiţii executate este în sumă de 47.665 de lei. ”Prin nerespectarea prevederilor contractuale cu privire la constituirea garanţiei de bună execuţie, entitatea nu are posibilitatea de a acoperi eventualele prejudicii cauzate de antreprenori şi în cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contracte”, arată raportul.

Firma Grup Consult Proiect este patronată acum de Cătălin Ababei. El a declarat că ”au trecut abia doi ani din contract, iar contractul este încheiat pe patru ani. Scrieţi ce vreţi!”.

Această firmă a obţinut contractul de reamenajarea unui corp de clădire  care a devenit Centrul terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, finanţat printr-un grant acordat de Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu un buget de 1.232.437 de euro. Centrul a fost inaugurat în mod heirupist, în toamna anului trecut, când penitenciarul a fost vizitat de fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună. Acum, la câteva luni de la inaugurare, clădirea are infiltraţii de apă, mucegai şi nu se află în cea mai bună formă.

Firma a aparţinut fostului deputat teleormănean Didi Spiridon care a avut un cabinet parlamentar în judeţul Bacău.

 

Termopane pe clădirea istorică şi afaceri agro-zoo-boo

O altă afacere care s-a derulat în cadrul penitenciarului a avut loc cu ocazia unei rectificări bugetare care a avut loc în 2015. Penitenciarului i-a fost repartizată suma de 150.000 de lei, iar conducerea a decis să folosească aceşti bani pentru schimbarea stoleriei din clădirea administrativă cu una de termopan. Chiar dacă întreaga clădire este de patrimoniu istoric, lucrările nu au avut girul Comisiei Monumentelor Istorice. Această lucrare a fost atribuită firmei Alidor SRL Gherla care a montat 111 de ferestre termopan şi 168 de uşi pvc.

Potrivit raportului, un teren cu o suprafaţă de peste 13 hectare nu a fost înregistrat în evidenţele contabile ale penitenciarului. Pe terenul respectiv penitenciarul are amenajată o zonă de producţie agrozootehnică de pe urma căreia sunt hrăniţi deţinuţii. Cu toate acestea, nu există nici o evidenţă contabilă cu privire la acest aspect. Valoarea abaterii constatate este de 82.150 de lei.

”Nu a fost înregistrat în evidenţa contabilă terenul în suprafaţă de 13,25 ha, teren pe care Comisia Municipală de Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Gherla l-a predat spre folosinţă Penitenciarului Gherla în baza procesului verbal de predare primire nr 11586/05.11.2001”, arată raportul.

Terenul respectiv a intrat în proprietatea penitenciarului din Gherla în baza unui schimb de terenuri cu MAI. Penitenciarul a predat amplasamentul de teren în suprafaţă de 132,433 mp, obţinut prin ordinul MAS nr 3064/27.11.1970 şi ordinul MAI 205/AS/16.08.2979, situat în zona Valea Fizeşului, care a fost revendicat de foştii proprietari şi a primit în schimb terenul în suprafaţă de 132.500 mp situat în zona numită Lunca.

”Cauzele şi împrejurările care au dus la abaterea constatată, ţin de faptul că entitatea nu a organizat, deşi avea condiţiile necesare, evidenţa distinctă a operaţiunilor aferente activităţii pentru care a avut calitatea de persoană impozabilă. Urmare a recalculării efectuate pentru anul 2015, a rezultat faptul că entitatea a majorat nejustificat tva de plată cu o valoare estimată de 3.162 de lei”, se arată în raport.

Potrivit lămuririlor date de directorul adjunct Constantin Dumitru şi de contabilul şef Anamaria Jiman, ”Producţia gospodăriei agrozootehnice nu este destinată desfacerii pe piaţa liberă, ci este orientată exclusiv asigurării normelor de hrană pentru deţinuţi, ca atare considerăm că transferul produselor din gospodăria agrozootehnică spre bucătăria de unitate nu este un consum pentru sine aşa cum este definit acesta în codul fiscal”.

Penitenciarul Gherla nu a elaborat programul anual al achiziţiilor publice, program ce trebuia să cuprindă totalitatea contractelor/acordurilor –  cadru pe care Penitenciarul Gherla intenţiona să le atribuie/încheie în decursul anilor 2013 – 2015, funcţie de necesităţile obiective de investiţii, de lucrări, de servicii şi produse, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

 

Contabilitate la mica înţelegere

O ală problemă a constat în necalcularea şi neînregistrarea penalităţilor de întârziere în evidenţa contabilă a entităţii, aferente creanţelor neîncasate sau încasate cu întârziere care decurg din contractele de prestări servicii. Auditorii publici externi au estimat o valoare a penalităţilor de întârziere neînregistrate în contabilitate în valoare de 179.905 lei. ”Consecinţele constau în nerealizarea în totalitate a veniturilor proprii ale unităţii, datorită neîncasării în termenul legal a veniturilor cuvenite din prestaţii efectuate cu persoane private de libertate, inclusiv a penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen, utilizând în acest caz subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor curente”, arată raportul.

Directorul adjunct Dumitru Constantin are o avere de invidiat strânsă din salariul de bugetar: apartamente în Dej şi Cluj Napoca, o casă în Ocna Dej şi trei maşini. Potrivit unor informaţii, la casa din Ocna Dej au lucrat mai mulţi angajaţi ai penitenciarului gherlean, unii dintre ei primind sporuri salariale, alţii nimic.

Petru Dreve, Petru Balint, Paul Sigheartău, Dorel Barnă sau Marius Budai sunt unii dintre cei care au lucrat pentru directorul adjunct, arată sursele Gazeta de Cluj.

Pe de altă parte, controalele spun că ”referitor la faptul că unii angajaţi ai penitenciarului ar fi prestat, în timpul orelor de program, anumite munci în folosul directorului unităţii şi a directorului adjunct economico-administrativ nu se confirmă. (…) În cursul anului 2015, unii funcţionari publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Gherla au beneficiat pe o perioadă de trei luni de majorarea cu până la 50% din salariul de bază pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale”.

 

Bani pentru amicii moldoveni

Pe parcursul anului 2014, Penitenciarul Gherla s-a implicat în dezvoltarea şi implementarea măsurilor destinate siguranţei locului de deţinere şi extinderii capacităţii de cazare a sistemului penitenciar, astfel:  în urma procedurii de achiziţii la obiectivul de „intervenţie la imobile de natura investiţiilor” – „Împrejmuire unitate tronson nr. 1”, s-a încheiat contractul de execuţie lucrări cu S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, în valoare de 2.391.533,23 lei. În anul 2014, a fost alocată suma de 972.200 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 900.292,19 lei, reprezentând 92,60%;  a fost demarat obiectivul de „intervenţie la imobile de natura investiţiilor”: „Transformare atelier tâmplărie în centru terapeutic pentru femei” – Penitenciarul Gherla prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. S-a realizat faza de proiectare DALI, în valoare de 85.534,77 lei;  în urma procedurii de achiziţii, s-a încheiat contractul de execuţie lucrări cu S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, în valoare de 3.665.812 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here