Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.1721/04.04.2018, Cod SMIS 2014+:116761, pentru proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

 

Proiectul are ca obiective specifice :

  1. Restaurarea, conservarea și protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul patrimoniului cultural universal.

 

  1. Valorificarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru impulsionarea dezvoltării locale și creșterea competitivității zonei.

  

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de vizitatorii/turiştii români şi străini interesaţi de turismul istorico-cultural sau de sejururi turistice integrate.

 

Proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” are o valoare totală de 21.861.853,51lei, din care:

  • 18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
  • 428.005,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
  • 472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de  04.04.2018 până la 03.06.2022.

 

Date de contact:

Codruța Bungărdean – coordonator de proiect

Șef Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

email: proiecte@primariaturda.ro

primaria turda

S.C3.89.79.13 - Copy

S.C3.89.79.14 - Copy

S.C3.89.79.15

S.C3.89.79.18

S.C3.89.79.21

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here