Senatorii PD-L Anca Boagiu, Gheorghe David şi Alexandru Pereş au iniţiat un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, informează un comunicat de presă al PDL.
Proiectul preia din recomandările Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale din România pentru a asigura o mai bună protecţie a patrimoniului atât în faţa factorilor naturali, cât mai ales a distrugerilor provocate de oameni.
 Printre modificările propuse se numără „finalizarea delimitării şi reglementării tuturor zonelor construite protejate în aşezările urbane sau rurale şi a cartării tuturor imobilelor din toate zonele protejate”, dar şi „clasificarea lor în trei categorii valorice: monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice sau propuse spre clasare, imobile, construcţii şi situri – împreună cu componentele acestora – protejate prin reglementările urbanistice aferente zonei protejate din care fac parte şi imobile comune. Dintre acestea, primele două categorii nu pot constitui obiectul unei cereri de desfiinţare.
 Proiectul prevede ca cererea de desfiinţare a unui imobil să fie însoţită de soluţia arhitecturală a imobilului care urmează să fie construit în loc. În acelaşi timp se instituie practica posibilităţii de amânare a procedurii de autorizare sau desfiinţare a unei construcţii situată într-o zonă protejată, în urma unor sesizări, până la verificarea legalităţii procedurii respective.
Pentru a asigura transparenţa administraţiei publice în gestionarea patrimoniului naţional, Consiliile locale şi Direcţiile de cultură trebuie să facă publice, în termen de 15 zile, solicitările pentru modificarea, declasarea sau desfiinţarea monumentelor şi a imobilelor situate în zonele protejate.
 Până la terminarea operaţiunii de cartare a clădirilor, orice intervenţie asupra unui imobil situat într-o zonă protejată nu se va putea face decât pe baza unei cercetări in situ şi a unui studiu de evaluare a semnificaţiei sale cultural-istorice. Înainte de a fi supus avizării, studiul va fi făcut public, inclusiv prin afişarea pe website-ul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional în raza căreia se află imobilul. (A.F)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here