Inițiativa legislativă pentru modificarea Legii  nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (Pl-x 499/2021) a primit vot favorabil în Comisia Juridică și mai are de parcurs numai doi pași până la promulgare. Deputatul clujean PNL, Radu Moisin este inițiatorul proiectului de legislativ care ar urma să crească performanța autorităților locale și să transpună în legislația națională o directivă a Uniunii Europene.

Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă aduce o serie de modificări menite să creeze un cadru normativ mai clar și mai previzibil și, în egală măsură, un cadru mai favorabil pentru adoptarea unor măsuri practice ce vor conduce la creșterea performanței autorităților publice.  

Una dintre cele mai importante modificări propuse se referă la completarea articolului art. 224 alin. (1) prin introducerea literei m), prin urmare va fi reglementat cu titlu de contravenție refuzul autorității contractante de a efectua plăți în mod direct subcontractanților. Modificarea are ca scop crearea de pârghii necesare pentru obținerea mai uşoară a plăților ce se cuvin subcontractanților. 

Autoritățile locale, obligate să plătească subcontractanții căzuți în țeapa antreprenorilor

Deputatul clujean PNL, Radu Moisin, a detaliat pe scurt ce presupune această completare explicând că autoritățile publice vor fi obligate să efectueze plăți directe către subcontractanții declarați, măsură ce va salva mulți antreprenori de la faliment. 

„Cea mai importantă modificare pe care o aduce acest proiect legislativ este deblocarea situației în care subcontractorii oficial declarați nu și-au primit banii de la antreprenorii generali. Această situație este destul de întâlnită, mai ales în cazul firmelor mai mici, sau de dimensiune medie, care în marea lor majoritate, erau firme cu capital românesc. Existau situații în care antreprenorii generali câștigau o licitație, veneau în parteneriat cu anumiți subcontractori pentru că, să spunem că, aveau nevoie de firme care să dețină utilaje în zona respectivă, după care nu-i mai plăteau pe acei subcontractori care ajungeau în situația de insolvență sau chiar în faliment. Prin propunerea legislativă devine obligatorie plata subcontractorilor în cazul în care antreprenorul general nu i-a plătit, beneficiarii, că vorbim de autorități centrale sau autorități locale, vor fi obligați să-i plătească direct pe subcontractori dacă nu și-au primit banii de la antreprenorul general.”, a explicat Radu Moisin. 

Proiectul legislativ presupune și modificarea art. 25 alin. (1) din OUG nr. 66/2011 ce are ca scop responsabilizarea autorităţilor publice cu competențe de stabilire a cadrului legal pentru desfăşurarea achizițiilor publice şi de implementare a acestuia, astfel încât acestea să fie motivate să creeze în sprijinul autorităților contractante un cadru legal clar şi previzibil în ceea ce priveste pregătirea, gestionarea, organizarea, administrarea și desfăşurarea oricărui tip de activităţi ce țin de domeniul achizițiilor publice. 

Proiectul de lege este unul de tipul win-win

Radu Moisin a explicat că inițiativa legislativă are în vedere ca statul român să își asume răspunderea pentru erorile de legislație pe care le creează multiplele acte normative în materie, astfel încât, în situația unui cadru legal contradictoriu, să nu mai fie sancționate instituțiile publice de bună-credință cu amenzi care sunt plătite tot din banii cetățenilor, dar și corelarea prevederilor din legea achizițiilor publice cu cele din hotărârile de guvern subsecvente pentru a avea un cadru legal unitar și coerent. 

„O altă modificare adusă de această propunere legislativă se referă la situațiile în care autoritățile locale sunt puse în situația de a alege unul dintre temeiurile legale, contradictorii existente în legislația în vigoare. Mai exact, există diferite proceduri și definiții în acte normative diferite, astfel încât orice alegere este greșită pentru că alegând o procedură sau o definiție, nu poți să le respecți pe celelalte. Ceea ce în practică a dus la situații în care autoritățile locale au fost sancționate, fie de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, fie de Curtea de Conturi, dar ele nu au avut nicio vină. Tot în această propunere am introdus și o modificare prin care cei care au fost sancționați pe nedrept din cauza acestor contradicții legislative să nu fie obligate să suporte corecții financiare. 

Este o propunere legislativă care vine în sprijinul autorităților publice dar și a companiilor corecte. Proiectul de lege este unul de tipul win-win în care toată lumea de bună credință va fi ajutată să-și desfășoare activitatea în condiții mai bune.” a transmis deputatul PNL, Radu Moisin.  

Alte modificări aduse de proiectul legislativ

O altă modificare stipulată în inițiativa legislatică face referie la propunerea de completare a art. 119 din Legea nr. 98/2016 prin introducerea prevederii aferente literei c’), aceasta are ca scop introducerea obligației în sarcina tuturor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru de a participa la etapa reofertării prin depunerea de oferte. 

„Această propunere se bazează pe necesitatea de a înlătura blocajele întâlnite în practică de către autoritățile contractante atunci când ofertantul clasat pe primul loc la momentul încheierii acordului-cadru refuză să participe la etapa de reofertare pentru încheierea contractelor subsecvente, iar ceilalți ofertanţi nu prezintă oferte care să poată fi acceptate în conformitate cu criteriul de atribuire și factorii de evaluare menționați în documentația de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.”, se arată în expunerea de motive.  

De asemenea, propunerea de completare a art. 167 prin introducerea alin. (8′) are ca scop stabilirea condițiilor în care lipsa de participare a unui operator economic în procedura de reofertare subsecventă încheierii unui acord-cadru nu va constitui o situație care să conducă în viitor la excluderea respectivului operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică sau încheierii unui acord-cadru ulterior, în măsura în care lipsa sa de participare este una justificată temeinic. 

Proiectul inițiat de Moisin nu are nicio legătură cu majorarea pragurilor pentru achizițiile publice fără licitație!

Radu Moisin a ținut să precizeze că proiectul de lege pe care l-a inițiat nu are nicio legătură cu inițiativa legislativă semnată de 137 de parlamentari de la PSD, PNL și UDMR, care a stârnit controverse în ultima perioadă, deoarece propune majorarea  pragurilor pentru achizițiile publice fără licitație. 

„Aș dori să menționez că propunerea legislativă pe care am înaintat-o nu are nicio legătură cu proiectul ce presupune mărirea pragurilor pentru achizițiile publice fără licitație, semnat de 137 de parlamentari de la PSD, PNL și UDMR. Sunt subiecte total diferite. Eu nu am semnat acel proiect legislativ.”,a precast deputatul Radu Moisin.  

Dacă va primi vot favorabil și din partea Comisiei pentru industrii şi servicii și va fi adoptat în plenul Camerei Deputaților, proiectul legislativ va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here