MINSK, BELARUS - AUGUST 10, 2020: Former candidate in the 2020 Belarusian presidential election, Svetlana Tikhanovskaya during a press conference on the election results. Tikhanovskaya's campaign office does not recognize the results provided by the Belarusian Central Election Commission stating that incumbent president Alexander Lukashenko won the election with 81.35% of the votes. Natalia Fedosenko/TASS Áåëîðóññèÿ. Ìèíñê. Áûâøèé êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Áåëîðóññèè Ñâåòëàíà Òèõàíîâñêàÿ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âûáîðîâ. Øòàá Òèõàíîâñêîé íå ïðèçíàåò äàííûå ÖÈÊ ïî âûáîðàì ïðåçèäåíòà Áåëîðóññèè, ñîãëàñíî êîòîðûì äåéñòâóþùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íàáðàë 81,35% ãîëîñîâ. Íàòàëèÿ Ôåäîñåíêî/ÒÀÑÑ

Fosta candidată a opoziţiei la prezidenţialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, apare într-un nou material video, la scurt timp după ce a părăsit Belarusul, în care citeşte de pe foaie un îndemn către cetăţeni. Ea a chemat oamenii să nu mai iasă în stradă şi să nu mai admită confruntările cu forţele de ordine pentru a-şi proteja vieţile.

Totodată, Tihanovskaia a recunoscut rezultatul alegerilor, subliniind că poporul au făcut alegerea sa, deşi după alegeri ea a declarat că scrutinul a fost fraudat, iar numărătoarea paralelă ar arăta că ea a obţinut victoria cu un rezultat de 80%.

Presa de opoziţie de la Minsk scrie că, cel mai probabil, Svetlana Tihanosvkaia a fost impusă să citească acest mesaj înainte să fie lăsată să plece din ţară.

Stimaţi cetăţeni ai Belarusului. Eu, Svetlana Tihanovskaia, vă mulţumesc pentru participarea în alegerile prezidenţiale. Poporul a făcut alegerea sa. Mă adresez către toţi cetăţenii care m-au sprijinit. Belaruşi! Vă chem la discernământ şi la respectarea legii. Eu nu vreau vărsări de sânge şi violenţă. Eu vă îndemn să nu vă opuneţi miliţiei şi să nu ieşiţi în Piaţă pentru a nu supune riscului vieţile voastre. Aveţi grijă de voi şi de cei apropiaţi”, a spus Tihanovskaia într-un mesaj video publicat pe Telegram.

Amintim că Svetlana Tihanovskaia a mai publicat marţi, 11 august, un mesaj video, la scurt timp după ce a părăsit Belarusul. Ea a dat de înţeles că a decis să fie alături de copiii săi, care la fel au părăsit ţara din motive de securitate.

„Credeam că această campanie electorală m-a întărit mult şi că mi-a dat dat putere suficientă ca să le înfrunt pe toate. Însă, probabil, am rămas acea femeie slabă care eram la început. Am luat o decizie pentru mine, în mod independent, neinfluenţată de nimeni, ştiu că mulţi mă vor înţelege, mulţi mă vor judeca, dar să nu dea Domnul să fiţi în faţa alegerii în care m-am pomenit eu. Nicio pierdere umană nu merită ceea ce se întâmplă acum. Copiii sunt ceea ce avem mai preţios în viaţa noastră”, a afirmat Svetlana Tihanovskaia. 

Precizăm că Svetlana Tihanovskaia a părăsit Belarusul şi s-a refugiat în Lituania. Informaţia a fost făcută publică de către ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.

Svetlana, reținută pentru 7 ore la ieșirea din țară

Şeful diplomaţiei lituaniene a declarat, pe pagina sa de Twitter, că Svetlana Tihanovskaia a fost reţinută pentru şapte ore de autorităţile din Belarus. El însă nu a precizat prin ce modalitate a ajuns Tihanovskaia în Lituania şi ce intenţionează să facă, dar a subliniat că acum ea este în siguranţă.

Presă rusă scrie că un reprezentant al KGB-ului din Belarus a afirmat în aceste zile că asupra Svetlanei Tihanovskaia s-ar planifica un atentat. În acest context, oficiul unde se afla stuff-ul ei electoral s-a aflat sub protecţia organelor de forţă, informaţie confirmată şi de Lukaşenko într-un interviu, care sublinia că anume stuff-ul Svetlanei Tihanovskaia a solicitat pază din partea statului. 

De partea cealaltă, Aleksandr Lukaşenko a declarat că nu va permite ca „ţara să fie ruptă în bucăţi”, iar organele de forţă vor interveni prompt împotriva protestatarilor. Potrivit lui, există semnale că opoziţia şi protestele sunt conduse din exterior, în special din Cehia. 

„Eu am avertizat – Maidan nu va fi aici, cât de tare nu şi-ar dori unii acest lucru. De aceea, chem la calm”, a afirmat Lukaşenko pentru presa din Belarus.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here