Raportul semnat de Raed Arafat în data de 15.12.2020 și adresat fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, elaborat după tragedia de la Piatra Neamț, a fost publicat integral de presa națională.

În acest document, Raed Arafat îi comunica lui Nelu Tătaru că nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor din mai multe spitale din România, printre care se regăsește și Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, dar și diverse instituții medicale din Cluj.

Gazeta de Cluj vă prezintă lista spitalelor clujene care funcționează fără autorizație de incendiu și alte nereguli. 

Potrivit raportului, Raed Arafat cunoștea neregulile din unitățile sanitare, dar s-a mulțumit să sesize ministerul Sănătății, fără ca apoi să urmărească remedierea gravelor nereguli. Nici măcar atunci cînd s-a schimbat ministrul nu i-a atras atenția lui Vlad Voiculescu despre existența acelui Raport în care era vorba exact despre nefuncționalitatea instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, inclusiv la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”!

De asemenea, pe lîngă ministrul Vlad Voiculescu și Raed Arafat, mai este a treia persoană care știa foarte bine acest aspect: directorul spitalului din acea vreme, Adrian Streinu Cercel.

Toate acestea duc la concluzia că, știind situația de la „Matei Balș”, Raed Arafat, Vlad Voiculescu și Streinu Cercel au contribuit în mod direct la tragedia care a dus la moartea dramatică a celor zece persoane care se aflau în pavilionul 5 al Institutului.

Ce s-a verificat în controalele făcute

Potrivit raportului semnat de Raed Arafat, DSP și ISCIR au controlat avizarea și autorizarea clădirilor în care se află secțiile ATI, modul de îndeplinire a obligațiilor stabilite de lege privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea evacuării pacienților în cazul în care se ivește o situație de urgență, modul de acțiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum și a instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență. 

De asemenea, s-a verificat și funcționarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, dotarea cu stingătoare a incendiilor din secțiile ATI, precum și modul de verificare a acestora. 

Nu în ultimul rând, a avut loc și verificarea documentelor care să ateste funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice și a instalațiilor și echipamentelor specifice activității din secția ATI (substanțe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalații aferente stațiilor de oxigen, etc). 

Cum a ținut statul român în brațe vinovații

Potrivit raportului lui Raed Arafat, au fost efectuate 292 de controale la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare. Pe timpul controalelor au fost identificate 1.921 de deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, dintre care DOAR 138 au fost soluționate!

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate, potrivit raportului, 1.493 sancțiuni contravenționale, dintre care 1.402 avertismente și 91 de amenzi în cuantum de 448.401 lei. 

Motivele pentru care spitalele funcționează fără autorizație pentru incendiu

Securitatea la incendiu este a doua cerință de calitate stabilită în mod unitar la nivelul Uniunii Europene pe care trebuie să le îndeplinească construcțiile. Avizul de securitate la incendiu trebuie solicitat, potrivit legislației, și obținut înainte de începerea lucrărilor de construcții și sau a schimbării destinației clădirii. 

Autorizația de securitate la incendiu certifică faptul că o construcție respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Autorizația conferă deținătoarelor de construcții, instalații, etc, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punct de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea reep

Iei la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii. Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiției. 

Avizul sau autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, obligația de a prezenta aviz sau autorizație de securitate la incendiu a fost impusă începând cu anul 1992.

Trebuie subliniat faptul că emiterea autorizației de securitate la incendiu nu înseamnă eliminarea probabilității izbucnirii unui incendiu. 

Motivele pentru care o instituție medicală ajunge să funcționeze fără autorizație privind securitatea la incendiu sunt diverse și pot include nesolicitarea de către beneficiari a acestui act de autoritate, pierderea documentațiilor tehnice și lipsa fondurilor necesare întocmirii uneia noi, nealocarea fondurilor necesare conformării construcției la cerințele reglementărilor tehnice în vigoare, având în vedere și faptul că fondul construit este foarte vechi.

Cel mai des întâlnit motiv pentru funcționarea unei clădiri sanitare fără autorizație de securitate la incendiu este alocarea de fonduri pentru modernizarea doar a unei secții sau a unui nivel al construcției. Un alt motiv al problemei amintite este calitatea slabă a documentațiilor întocmite în vedere obținerii avizului și autorizxației de securitate la incendiu. 

Trebuie făcută precizarea că această documentație este aceeași care trebuie depusă în vederea obținerii autorizației de construire! 

Principalele nereguli identificate de inspectori

Principalele probleme pe care le-au identificat inspectorii responsabili de controalele demarate de Raed Arafat au fost: funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, neasigurarea condițiilor pentru limitarea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor, nedotarea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, nefuncționarea instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor acolo unde acestea au fost identificate, nedotarea construcțiilor cu instalații de hidranți exteriori sau interiori de incendiu, nefuncționarea instalațiilor de hidranți interiori sau exteriori de incendiu, neasigurarea mentenanței la instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor, precum și la instalațiile de stingere a incendiilor, nedotarea spațiilor cu stingătoare, neasigurarea verificării periodice a stingătoarelor, nefuncționarea instalației de iluminat de securitate pentru evacuare, neasigurarea condițiilor de evacuare în caz de situații de urgență, exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni, improvizații sau în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, neverificare periodică a instalațiilor electrice cu personal atestat, neasigurarea condițiilor de acces al autospecialelor de intervenție la obiectiv, neconstituirea Serviciului Privat pentru SItuații de Urgență.

Aspectele au fost aduse la cunoștința conducătorilor unităților sanitare în care funcționează secții de Anestezie și Terapie Intensivă, care trebuie să stabilească un plan de remediere a deficiențelor constatate în documentele de control.

Care sunt spitalele din Cluj care funcționează fără autorizație la incendiu

Numărul instituțiilor medicale din județul Cluj care funcționează fără autorizație la incendiu se ridică la 21 de unități: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (Clinica Ginecologie I, Clinica Maxilo-Facială I și II, Clinica Medicală II, Clinica de Ortopedie – Traumatologie Alexandru Rădulescu, Clinica de Oftalmologie, Secția Neurochirurgie – Pavilion VII), Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca (Clinica Pediatrie II, Clinica Pediatrie I Secția Unitatea Primiri Urgențe și Secția ATI), Spitalul Clinic CF Cluj – Secția ORL, Institutul Regional de Gastroenterologie-hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Municipal Turda, S.C.Hipocrate Impex SRL – Spital privat obstetrică-ginecologie Cluj-Napoca, S.C. Valdi Medica SRL – Spitalul Humanitas Cluj-Napoca, S.C. Gastro Med SRL CLuj-Napoca, S.C. Quality Medical Clinic SRL Cluj-Napoca, S.C. Clinica de Ortopedie și Chirurgie Minimal Invazivă Ortomed Alex Bucur SRL Cluj-Napoca. 

Nu se asigură echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor în cadrul următoarelor unități sanitare din Cluj: Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Secția Neurochirurgie – Pavilion VII – Secție ATI. 

Nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor pentru: Institutul Oncologic Prof. dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca (instalații electrice), Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Insitutul Inimii Nicolae Stâncioiu, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Clinica Pediatrie II, Spitalul Municipal Gherla, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Clinica Maxilo-Facială I, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Clinica Oftalmologie, Clinica Ginecologie I, SC Centrul Medical Unirea ARL – Spital Regina Maria Cluj-Napoca, SC Vanimed SRL – Centrul medical Cluj-Napoca, SC Art Estet SRL – Clinica Artis Cluj-Napoca, SC Quality Medical Clinic SRL Q Clinic Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Dej, SC Oculens SRL Clinica Cluj-Napoca, SC Centrul Medical Chirurgical Interservisan SRL Cluj-Napoca, SC Hipocrate Impex SRL – Spital privat obstetrica-ginecologie Cluj-Napoca.

Nu se asigură mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor în: Spitalul orășenesc Huedin (robinet defect hidrant etaj 2), Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – ClinicaObstetrică – Givecologie Dominic Stanca Cluj-Napoca (lipsă accesorii la 2 hidranți), Institutul Inimii Nicolae Stăncioiu Cluj-Napoca, Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Spitalul Clinic CF Cluj, Institutul Clinic de Urologie și Transplant renal Cluj, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Dr. Cornal Igna Câmpia Turzii, SC Angiocare SRL – Spital Monza Ares Cluj-Napoca, SC Oculens SRL Clinica Cluj-Napoca, SC Centrul Medical Chirurgical Intersevisan SRL Cluj-Napoca.  

Nu se asigură condițiile de evacuare în caz de situații de urgență la: Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Institutul Inimii Nicolae Stăncioiu, Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie prof. Dr. Octavian Fodor, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Institutul Clinic de  Urologie și Transplant Renal Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Clinica Pediatrie I și II, Spitalul Clinic Municipal, Spitalul Orășenesc Huedin, Spitalul Clinic Județean de rgență – Clinica de Ortopedie – Traumatologie Alexandru Rădulescu, Secția de Neurochirurgie – Pavilion VII, Clinica Ginecologie I, Clinica Medicală II, Clinica Chirurgie I, SC Centrul Medical Unirea SRL – Spital Regina Maria, SC Dermavision SRL Clinica Dermavision, SC Tvm Med Scrv SRL Clinica, SC Quality Medical Clinic SRL Q Clinic, SC Centrul Medical Chirurgical Intervisan SRL Cluj-Napoca. 

Se exploatează instalațiile electrice cu defecțiuni, improvizații sau în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor în cadrul următoarelor instituții medicale: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu (prize electrice deteriorate – secția ATI), Institutul  Regional de Gastroenterologie-Hepatologie prof. Dr. Octavian Fodor (instalație electrică de fortă – suplimentarea numărului de consumatori), Spitalul Clinic CF Cluj (siguranțe fuzibile nedimensionate), Spitalul Orășenesc Huedin (instalație electrică de forță – suplimentarea numărului de consumatori), Spitalul Clinic Județean de Urgență – Secția Neurochirurgie – Pavilion VII (prize electrice deteriorate – secția ATI – salon suspecți covid), SC Tvm Med Serv SRL Clinica (priză electrică deteriorată)

Nu sunt asigurate condițiile de acces al autospecialelor de intervenție la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Institutul Inimii Nicolae Stăncioiu, Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță

Nu este constituit Serviciu privat pentru Situații de Urgență pentru: Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță, Institutul  Regional de Gastroenterologie-Hepatologie prof. Dr. Octavian Fodor, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Județean de Urgență

1 COMENTARIU

  1. Instalații electrice de forță subdimensionate pe consumatori cu siguranțe fuzibile necalibrate și prize deteriorate la secții ATI sunt intenția unui dezastru neglijat în serviciul piramidei factorilor ce decid ce număr are autosesizarea la Parchet ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here