cale ferată

Uniunea Europeană a decis să investească aproximativ 118 milioane de euro în zece proiecte-cheie de transport din România, dintre care două presupun modernizarea a două linii de cale ferată ce fac legătura cu județul Cluj. Este vorba despre calea ferată Coșlariu- Cluj-Napoca și despre calea ferată Apahida- Suceava.

Uniunea Europeană subliniază faptul că este alături de țările membre în ceea ce privește redresarea economică în statele europene, implicându-se astfel și în cazul României. Proiectele-cheie de transport vor contribui la construirea legăturilor de transport care lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil și vor crea locuri de muncă, după cum transmit autoritățile. 

Finanțările acestor proiecte vor fi posibile prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), schema de granturi a Uniunii Europene pentru infrastructura de transport.  

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a transmis că mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este unul dintre instrumentele esențiale pentru crearea unui sistem de transport rezilient și rezistent la crize. Acesta reprezintă unul dintre elementele vitale atât în prezent, cât și pe termen lung. Transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea domeniilor, odată ce este organizat și tehnologizat conform principiilor secolului XXI. 

Reamintim în acest sens de Anul European al Căilor Ferate, 2021, primul an complet în care normele convenite în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune Europeană.

Costurile studiilor de fezabilitate și valorile finanțărilor

Proiectele în care se încadrează și planul de modernizare a liniilor feroviare ce fac legătura cu Cluj au fost selectate pentru finanțare prin intermediul a două cereri de propuneri competitive ce au fost lansate anul trecut, în lunile octombrie și noiembrie. Cererea din luna octombrie presupune cererea obișnuită de propuneri Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), iar a doua a fost concretizată în cererea de propuneri privind mecanismul de finanțare mixtă pentru transporturi în cadrul MIE. 

Modernizările căilor ferate ce fac legătura cu comuna Apahida din Cluj și cu municipiul Cluj-Napoca au la bază două proiecte de fezabilitate. Acordurile de finanțare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate vor fi semnate în trimestrul IV 2020, după cum a transmis Serviciul de Comunicare Mass-Media al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR. 

Contribuția financiară a Uniunii Europene în cadrul acestor proiecte va fi sub formă de granturi, cu diverse rate de cofinanțare ce depind de tipul de proiect. Pentru 10 proiecte selectate în cadrul mecanismului de finanțare mixtă, sprijinul UE urmează să fie combinat cu o finanțare suplimentară din partea băncilor (prin intermediul unui împrumut, al unei datorii, al unui aport de capital sau prin orice altă formă de sprijin rambursabil).

În cazul liniei ferate Coșlariu- Cluj-Napoca, proiectul de modernizare va analiza condiția actuală a liniei de cale ferată cu scopul de a recunoaște zonele de deficiențe și de a realiza studiul de fezabilitate ce va pregăti pașii premergători următoarelor etape ale proiectului în cauză. Finanțarea Uniunii Europene în acest caz este de 9, 4 milioane de euro, în timp ce valoarea estimată pentru studiul de fezabilitate este de 30.776.744 euro fără TVA. 

Proiectul referitor la linia de cale ferată Apahida- Suceava prevede analizarea stării curente a liniei de cale ferată pentru identificarea insuficiențelor, idem cazului liniei ferate Coșlariu- Cluj-Napoca. Valoarea estimată a studiului de fezabilitate este de 30.776.744 euro fără TVA, sumă din care 26, 7 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene. 

În ceea ce privește valoarea lucrărilor de modernizare a căilor ferate, aceasta va fi stabilită în urma finalizării studiului de fezabilitate. 

Domeniile prioritare vizate pentru lucrările de modernizare 

Proiectele-cheie ce vizează România contribuie la dezvoltarea unui sistem feroviar cooperant în Uniunea Europeană și, de asemenea, la operarea cursivă a trenurilor pe întregul continent prin intermediul Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). 

Planurile ce vizează modernizarea liniilor de cale ferată cu sistemul european unificat de control și comandă al trenului au în vedere asigurarea unei protecții mai sporite, reducerea timpului de călătorie, precum și optimizarea utilizării liniilor de cale ferată.

Astfel, lucrările de modernizare a liniilor de cale ferată Coșlariu- Cluj-Napoca și Apahida- Suceava vor presupune următoarele: electrificarea completă a liniei în sistemul de putere de 25kV, asigurarea interoperabilității structurii feroviare prin punerea în aplicare a specificațiilor tehnice de interoperabilitate, implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar ERTMS, îmbunătățirea facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă și, nu în ultimul rând, creșterea vitezei de proiectare, atât cât este fezabil din punct de vedere economic și tehnic și asigurarea vitezei maxime de 100 km/h pentru trenurile de marfă.

Master Planul General de Transport

Master Planul General de Transport este un document strategic care a stat și va continua să rămână la baza planificărilor investițiilor în transporturi până în anul 2030. Este un document obligatoriu pentru atragerea fondurilor europene în sectorul de profil. 

Potrivit acestei surse, rețeaua feroviară a României are nevoie de 19, 5 miliarde de euro finanțare totală până în anul 2030, însă maximum de sume pe care le poate obține este de 15, 3 miliarde de euro. 

În fața acestor sume, ne întrebăm: până unde s-ar putea strânge cureaua investițiilor? 

Statisticile CEF, în cazul subvențiilor pentru transportul feroviar al României anilor 2014-2020, arată investirea unei sume de 798, 7 milioane de euro în 6 proiecte feroviare, 3 dintre ele fiind încă în curs de desfășurare.

Per ansamblu, în cadrul programului MIE sunt disponibile pentru granturi 23,2 miliarde euro din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 în vederea cofinanțării de proiecte privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în statele membre ale UE. Începând din 2014, primul an de programare pentru MIE, au fost lansate șase cereri de propuneri de proiecte (una pe an). În total, MIE a sprijinit până în prezent 794 de proiecte în sectorul transporturilor (feroviare, maritime, rutiere, etc), în valoare totală de 21,1 miliarde euro. 

1 COMENTARIU

  1. valeanca lui crin antonescu habar nu are ce vorbeste
    la bruxelles e acolperis de pipa lipta cu aracet de scaunul care ii adice 16.000 eur lunar plus alte facilitati

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here