Omul de afaceri bistrițean Cristian Duca se luptă de ani de zile în instanță să scoată la iveală abuzurile săvârșite de controversatul executor judecătoresc, Valerian Dorin Andronesi. Executorul avea de gând să pună mâna pe cât mai multe bunuri deținute de Duca printr-o șmecherie clasică. Acesta ținea cont numai de evaluările realizate de un apropiat de-al său, Ieronim Pavelea, care stabilea cel mai mic preț posibil pentru a-și umple visteria.  Judecătorii, cu sau fără știință, ignoră fără jenă aspectele invocate de omul de afaceri și resping cererile pe bandă rulantă, invocând excepția perimării. 

În anul 2010, Cristian Duca a obținut un împrumut în valoare de 240.000 de euro (aproximativ 1.080.000 de lei) de la Cristian Valer Nagi. Pentru a garanta restituirea împrumutului, Duca a instituit în favoarea lui Nagi o ipotecă asupra unei case de pe strada Cerbului din Bistrița plus un apartament într-un bloc care urma să fie finalizat. La acel moment, expertul Corneliu Ţăranu a evaluat casa la suma de 228.000 de euro. Apartamentul pus gaj pe lângă casă nu putea fi pus la dispoziție, pe motiv că investiția nu era finalizată. Astfel Nagi i-a propus, în 2012, lui Duca să îşi treacă din patrimoniul firmei sale în proprietate personală două spaţii comerciale, situate pe str. General Grigore Bălan, şi astfel să garanteze cu ele.

Andronesi și „cei doi pitici” au vrut să-l prindă pe Duca în capcană

Atât casa, cât și cele două spații comerciale au fost evaluate la sume derizorii. În încercarea de a-și recupera banii, Nagi s-a folosit de diferite tertipuri cu iz de ilegalitate, alături de executorul judecătoresc Valerian Dorin Andronesi și evaluatorul imobiliar Ieronim Pavelea. 

În anul 2014, Judecătoria Bistrița a încuviințat începerea executării silite față de Cristian Duca în temeiul contractului de împrumut. Publicația de vânzare imobiliară informa că la data de 08 septembrie 2014 va avea loc la sediul SCPEJ Andronesi vânzarea la licitaţie publică a casei de pe strada Cerbului, imobil evaluat de către expertul Pavelea Ieronim la suma de 297.100 lei. După aproximativ un an, a avut loc licitaţia în cadrul căreia s-a adjudecat imobilul ipotecat, la un pret derizoriu de 43.600 de euro. Omul de afaceri Cristian Duca a formulat contestație împotriva executării silite realizate cu privire la imobilul ipotecat.  Ulterior, s-a emis publicația de vânzare imobiliară din data de 19 iunie 2015 prin care se anunța că va avea loc la sediul SCPEJ Andronesi vânzarea la licitație publică a spațiilor comerciale situate pe strada General Grigore Bălan, din municipiul Bistrița, bun evaluat la suma de 410.000 de lei. 

La licitație s-au înscris Nagi Cristian Valer și Vilăcan Nicolae, acesta din urmă obținând imobilul în schimbul sumei de 886.600 lei. Prin urmare, cu toate că nu era finalizată executarea silită a imobilului ipotecat de pe  Cerbului, executorul judecătoresc a continuat executarea silită prin scoaterea la licitaţie a bunurilor din gajul general pentru presupusa întregire a creanţei din contractul de împrumut. Aspecte reținute și de instanță, care arată clar că din cauza subevaluării imobilului ipotecat, creanţa garantată din contractul de împrumut putea fi îndestulată doar prin executarea imobilului ipotecat.

Cristian Duca a precizat în motivarea cererii de chemare în judecată că „executorul judecătoresc în mod nelegal a urmărit alături de imobilul situat în  Bistriţa str. Cerbului, pe care l-a subevaluat, şi bunul imobil situat în Bistriţa, str. Gen. Grigore Bălan nr.  85 sc. B, constând în magazin, acesta fiind înstrăinat numitei SC Exact Com SRL cu clauză de  inalienabilitate, încălcând astfel prevederile art. 627 alin. 4 şi art. 629 alin. 3 Cod civil.”

Un alt aspect care arată modalitatea vicioasă prin care executorul judecătoresc Valerian Dorin Andronesi acționează este faptul că acesta a demarat executarea silită fără să aibă încuviinţarea instanţei, nu le-a comunicat decât publicaţia de vânzare şi raportul de evaluare, nu a  respectat ordinea stabilită de dispoziţiile legale, a urmărit executarea silită pentru mai mult decât  creanţa de 240.000 euro, a realizat acte de executare silită împotriva unui bun pe care legea îl exclude  la urmărire şi executare şi a realizat acte de executare împotriva unui alt bun decât cel indicat în actele  comunicate. 

Instanța a sesizat prejudiciul

Judecătoria Bistrița a dispus, în anul 2016, îndreptarea publicației de vânzare sub aspectul prețului de evaluare, în sensul în care acesta va fi 594.228 lei, anularea procesului-verbal de licitaţie emis la data de 18.05.2015 și anularea actului de adjudecare încheiat la data de 04.06.2015.

„Cât timp instanţa a reţinut ca valoare de evaluare a imobilului urmărit 594 228 lei, creditorul adjudecatar ar fi putut să adjudece bunul urmărit pentru o valoare minimă de 445 671 lei. În condiţiile în care creditorul urmăritor a adjudecat bunul pentru valoarea de 222 825 lei, vătămarea a fost produsă debitorilor, ca urmare a diferenţei de 222 846 de lei, pe care nu au mai încasat-o ca urmare a subevaluării imobilului de către expertul Pavelea Ieronim, la un preţ situat sub cel reținut de instanţă că ar reprezenta valoare de circulaţie a imobilului. Vătămarea nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal de licitaţie din 18.05.2015, acest act neputând fi îndreptat prin reținerea valorii la care a ajuns instanţa, întrucât nu se poate cunoaşte dacă la această valoare creditorul urmăritor ar mai fi adjudecat imobilul. Potrivit cu art. 703 cod procedură civilă, coroborat cu art. 854 cod procedură civilă, instanţa va anula actul de adjudecare, act subsecvent procesului verbal de licitaţie din 18.05.2015, act de executare anulat în prezenta contestație, urmând ca executorul judecătoresc să continue executarea urmărirea de la procesul verbal de licitaţie din 18.05.2015, desființat în prezenta contestație.”, se arată în motivarea instanței de fond. 

Prin urmare, executarea imobilului neipotecat din municipiul Bistrița, str. General Grigore Bălan reprezintă consecința directă a presupusei neîndestulări a creanţei prin raportare la vânzarea la licitaţie a imobilului ipotecat la un preţ reprezentând aproximativ 25% din valoarea sa de piaţă.

În căutarea dovezilor de comunicare 

Judecătoria Bistrița a dispus suspendarea dosarului nr, 6323/190/2015* până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8500/190/2014. Deşi soluţia de suspendare a cauzei a fost una legală şi oportună în economia cauzei, modalitatea de comunicare a acesteia a fost viciată. Potrivit documentelor cuprinse la dosar, Cristian Duca nici măcar nu a știut că a intervenit incidentul procedural al suspendării, încheierea de şedinţă din data de 04.10.2017 nefiind comunicată. Acest aspect a fost confirmat de lipsa dovezilor de comunicare de la dosarul cauzei. Mai mult, suspendarea a fost dispusă din oficiu, context în care, instanţa avea obligaţia de a repune cauza pe rol, cu precădere în condiţiile în care la dosarul cauzei nu existau dovezile de comunicare a Incheierii de suspendare.  Cristian Duca a solicitat instanței să „constate că din motive obiective şi independente de voinţa subsemnatului şi a recurentei Duca Anca, nu s-a formulat o cerere de repunere pe rol a dosarului nr. 6323/190/2015*, cu precădere în contextul în care soluția pronunţată în dosarul nr. 8500/190/2014 ar fi influențat în mod pozitiv soluția ce urma a se pronunţa în dosarul suspendat.” 

Arhiva Judecătoriei Bistrița afirmă că ,,în urma verificărilor efectuate în dosar, precum şi în registrul dosarelor suspendate, nu se găsesc dovezile de comunicare solicitate de dumneavoastră”, susţinere ce confirmă faptul că nu a avut loc comunicarea încheierii de suspendare cu Duca. Dacă ar fost vorba de o simplă eroare, dovada de comunicare s-ar fi regăsit ori la dosarul cauzei, ori în registrul dosarelor suspendate.

La sfârșitul lunii trecute, Tribunalul Maramureș a respins definitiv ca nefondat recursul declarat de Cristian Duca împotriva lui Cristian Valer Nagi și a menținut sentința dată de Judecătoria Bistrița în anul 2020.  

„Admite excepţia perimării cererii de chemare în judecată, invocată de instanţă din oficiu;Constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de contestatorul D.C.C.în contradictoriu cu intimatul N.C.V. având ca obiect contestaţie la executare.Fără cheltuieli de judecată.Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.01.2020.”, arată soluția pe scurt.

Magistrații Tribunalului Maramureș nu au mai ținut cont de faptul că nu există nicio dovadă de comunicare la dosar și că Duca nu a fost înștiințat în conformitate cu prevederile legale. 

Cum a ajuns Duca să împrumute banii care i-au adus necazuri 

În anul 2008, Cristian Duca a împrumutat suma de 380.000 de franci elveţieni, echivalentul a 840.000 lei, lui Remus Măierean. Cum Măierean nu a putut returna împrumutul, în anul 2010, Duca s-a înțeles cu acesta să îi cedeze la schimb un imobil, compus dintr-o casă de circa 300 m.p. şi terenul aferent de 488 m.p., situat pe strada Cerbului din Bistriţa. Ambii cad de acord ca în contul banilor să încheie pe data de 17.06.2010, un contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul care a fost gajat. Zis și făcut, Duca și Măierean au bătut palma și au semnat contractul, însă adevărata problemă intervine abia după ce Duca încearcă să-și înscrie imobilul în Cartea Funciară. 

Casa de pe strada Cerbului avea ca proprietar pe o anume Irina Echim. Aceasta vinde, în 1992, respectiva construcţie unui cetăţean italian – Sorza Egidio, cu suma de 150.000 lei. Aşa cum se poate observa, în cauză este vorba doar despre casă nu şi despre terenul aferent, în suprafaţă de 488 m.p., aşa cum am precizat mai sus. Şi asta întrucât în actul de vânzare –cumpărare încheiat de cei doi în faţa notarului Maria Drăguţ, se stipulează că „terenul aferent (…) urmează regimul art. 47 din Legea fondului funciar”, adică era în proprietatea Statului român. În 2006, imobilul trece în proprietatea altei persoane, când după ce italianul Sorza Egidio moare, moştenitorul acestuia – Ancona Renato – decide să îl vândă unei doamne din Prundu Bârgăului – Maria Honoria Raţiu, contra sumei de 850.000 de lei. În contractul de vânzare-cumpărare, încheiat în faţa notarului Eugenia Bria, apare aceeaşi menţiune: terenul aferent construcţiei este în proprietatea Statului român.

Un an mai târziu, în 2007, proprietarul se schimbă din nou, doamna Raţiu înstrăinând la rândul ei, imobilul lui Remus Măierean. Faptul că terenul aparţine Statului Român apare menţionat şi în acest contract de vânzare-cumpărare.

În 2008, Remus Măierean a avut nevoie de o sumă importantă de bani. Prin urmare, acesta a apelat la omul de afaceri Cristian Duca, solicitându-i un împrumut de 380.000 de franci elveţieni – echivalentul a 840.000 lei. Duca apare în calitate de proprietar. Menţiunea care face referire la teren care este aceeaşi, proprietar fiind Statul român.

După semnarea contractului, Duca a mers la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a-și înscrie imobilul în Cartea Funciară. OCPI a profitat de ocazie și a făcut o menţiune cu privire la terenul de 488 m.p.,  o îndreptare „de eroare materială”, în sensul că proprietar asupra terenului a fost şi este Irina Echim, iar Cristian Duca este proprietar numai asupra locuinței. Povestea capătă o nuantă și mai obscură, deoarece omul de afaceri a rămas cu o gaură de 380.000 de franci elveţieni la buget. Colac peste pupăză, Duca construia niște blocuri în acea perioadă, motiv pentru care contractase un împrumut de la o bancă.  Finanțarea trebuia să fie acordată în 2 etape, însă banca nu a mai acordat suma aferentă pentru cea de-a doua etapă și i-a cerut să-i restitui împrumut. Prins într-o mare de probleme, Duca este pus în legătură cu Cristian Valer Nagi, cunoscut că acordă împrumuturi. 

Duca nu este singura victimă a lui Dorin Valerian Andronesi

Pe lângă omul de afaceri bistriţean Cristian Duca, au mai căzut în plasa executorului judecătoresc Valerian Dorin Andronesi şi a găştii lui mafiote și Tino Stern, Mariana Lupşor-Bruj, Costică Moldovan, Mircea Sângeorzan şi Alexandru Sigartău. La fel ca în cazul lui Duca, executorul Andronesi a intrat cu bocancii și în proprietățile afaceristului Tino Stern, care a moștenit de la tatăl său, decedat în 2013, o firmă intrată în faliment. În ciuda faptului că Stern a reușit să obțină în instanță, în baza unor decizii definitive, suspendarea executării silite și în conformitate cu prevederile legale executarea nu poate fi demarată, deoarece titularul este decedat înainte ca aceasta să fi fost cerută în instanță, Andronesi se ghidează după propriile legi. Valerian Dorin Andronesi a vândut în contul datoriilor defunctului Stern Hermann Georg și a Reinwestfahlen SRL un imobil de pe str. Zimbrului din Bistrița către Alexandru Simionca, fără să respecte anumite prevederi legale, vânzare consfințită de niște judecătoare binevoitoare cu Andronesi, fără să țină cont de faptul că executarea silită a fost pornită după de Stern senior a decedat și era total ilegală. Tino Stern a reușit prin numeroase demersuri în instanță să suspende o vreme acțiunea lui Andronesi și se luptă să anuleze vânzarea imobilului de pe Zombrului, dar și anularea executării.

Citește și: Schema prin care RADP își umflă conturile cu milioane de lei anual din gunoaiele clujenilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here