Inginerul desemnat de Atzwanger pentru a asigura dirigenţia de şantier, Tahal Consulting Engineers, a încasat aproape două milioane de lei pentru supravegherea lucrărilor din contractele pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor, deşi obligaţiile sale au fost realizate numai în proporţie de aproximativ 75%. Conducerea Consiliului Judeţean Cluj a declarat că Tahal a trimis o cerere de reziliere a contractului cu administraţia judeţeană după ce s-a dovedit că nu îşi poate îndeplini obligaţiile. Problema este că, până la apariţia rezultatelor expertizei, inginerul nu ar fi observat nicio neregulă la proiectele pe care le supraveghea şi care, acum, aproape toate, sunt în curs de reziliere.

 

La începutul anului 2011, Consiliul Judeţean Cluj a scos la mezat contractul pentru asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente sistemului integrat de management al deşeurilor. La acesta au fost depuse şase oferte. La licitaţia deschisă, al cărei criteriu de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, au rămas în cursă cinci societăţi sau asocieri de firme după ce oferta companiei Gecsa Ingineria y Obrass SA a fost respinsă din cauza lipsei garanţiei de participare.

Celelalte oferte depuse sunt ale asocierii Acciona Ingineria SA – Tractabel Engineering SA (3.338.613 lei), Tahal Consulting Engineers LTD (2.822.550 lei) şi  asocierile SC Ramboll Romania SRL – Idom Ingineria y Consultoria SA (3.325547 lei), Inocsa Ingineria SL Spania Filiala SRL – SC PM & Pertmaster SRL (3.026.853 lei) si Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingineria SL (3.133.625 lei).

Oferta Tahal, fiind cea mai mică, a şi câştigat.

 

Actul adiţional, ambiţie periculoasă

La contractul semnat cu administraţia judeţeană, Tahal a insistat să încheie un act adiţional cu Consiliul Judeţean prin care se angaja să ducă la bun sfârşit implementarea tuturor contractelor de execuţie, în suma licitată anterior. Este vorba despre centrul de management integrat al deşeurilor, drumul de acces la acesta, construcţia a trei staţii de transfer şi închiderea şi ecologizarea a cinci depozite de deşeuri urbane neconforme.

La început au spus că e totul în regulă la toate proiectele, deşi constructorii s-au plâns în mod repetat de proiectare sau au schimbat de la sine putere materiale care erau clar stipulate în contract. Tahal a dat bun de plată pentru CMID la decontarea a 81% din sumele contractate, când numai 65% din lucrări erau realizate.

Ulterior, după publicarea expertizei cerute de Consiliul Judeţean în primăvara anului trecut, s-a aflat că de fapt există mai multe nereguli la CMID. Un raport lunar al progresului înregistrat la sistemul integrat de management al deşeurilor din judeţul Cluj în luna iunie 2014 arată că antreprenorul, Atzwanger, ”a desfăşurat lucrări într-un ritm foarte redus” în perioada raportată.

Este aceeaşi perioadă în care CJ Cluj a sistat plăţile către austrieci, căruia i s-a dat termen de remediere a lucrărilor neconforme. Conducerea administraţiei judeţene a aflat despre aceste probleme de la proiectant, care a făcut o vizită pe şantier în luna martie 2014, dar şi din expertiza semnată de prof. dr. ing. Augustin Popa, nicidecum de la cei contractaţi pentru a asigura asistenţa tehnică pentru supervizarea contractelor.

 

groapa net

S-au retras toţi, pe rând

Cu această ocazie s-a aflat, mult prea târziu, că taluzul nordic al celulei de depozitare din cadrul CMID s-a degradat, că s-au făcut mai multe lucrări neautorizate pe acest şantier, că argila din şantier nu respectă condiţiile minime pentru executarea lucrărilor de etanşare a sistemului de drenaj şi a sistemului de etanşare, ceea ce ridică riscuri de mediu, că în celula de depozitare se acumulează ape meteorice, din cauza colmatării (astupării) sistemului drenant, şi mai ales de faptul că lucrările pe şantier au fost sistate, fiind prezent doar personalul de pază.

”În a 28-a lună de desfăşurare a execuţiei contractului de lucrări CL1 ”Centru de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Cluj” lucrările s-au desfăşurat într-un ritm redus şi insuficient pentru recuperarea întârzierilor înregistrate”, arată inginerul în raportul din iunie.

După ce Atzwanger a reziliat contractul cu CJ Cluj, iar administraţia judeţeană, conştienţă că a fost trasă pe sfoară, a executat garanţia de bună execuţie de la Tahal, compania israeliană a decis să încheie şi ei relaţiile contractuale cu aceştia. Motivaţia şefilor din Israel este că actul adiţional semnat de conducerea anterioară a fost unul păgubos şi chiar ilegal, dat fiind că nu era posibil pentru echipa lor de la Cluj să îndeplinească toate aceste angajamente.

 

Ţin arhiva la secret

”Tahal Consulting Engineers LTD a înaintat Autorităţii Contractante Consiliul Judeţean Cluj, cu adresa nr. 1201 din 04.03.2015, rezilierea contractului cu un preaviz de 45 de zile conform condiţiilor contractuale, invocând motivul de neplată a serviciilor realizate în cadrul contractului în cursul anului 2014.

În data de 31.03.2015, urmare a invitaţiei lansate de către Autoritatea Contractantă a avut loc la sediul Consiliul Judeţean Cluj o întâlnire cu reprezentanţii Tahal Consulting Engineers, tema discuţiilor fiind o posibilă reconciliere.

Întrucât, în urma discuţiilor din data de 31.03.2015, Autoritatea Contractantă nu a data curs solicitării  Prestatorului de a aproba la plată documentele aferente trimestrelor III şi IV din 2014, cu adresa nr. 1369 din 29.04.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 8317/29.04.2015, Prestatorul a comunicat încetarea Contractului de prestări servicii nr. 28/8882/14.06.2011 – Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Contractelor în cadrul SMID Cluj.

Au fost făcute demersuri de către Consiliul Judeţean Cluj în vederea predării de către Prestator, a arhivei rezultate ca urmare a implementării contractului în intervalul 17.01.2012 – 21.04.2015, aşa cum prevede contractul, însă Prestatorul a invocat faptul că nu trebuie să predea nimic, toate documentele se găsesc depuse la Consiliul Judeţean.

În perioada următoare vor fi iniţiate demersurile în vedere achiziţionării, prin licitaţie deschisă, a serviciilor de supervizare pentru lucrările care au rămas de executat în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, arată un răspuns al CJ Cluj remis Gazetei de Cluj.

 

centru deseuri net

CJ Cluj reia licitaţia

Administraţia judeţeană se poate aştepta să aibă din nou pretendenţi buluc pentru contractul de asistenţă tehnică. După rezilierea cu Tahal, aceştia nu vor fi puşi într-o situaţie de blocaj pentru că timp de patru luni proiectele pot să meargă mai departe fără diriginte de şantier, astfel că în acest interval se poate organiza procedura de licitaţie pentru un nou inginer în acest proiect.

CJ Cluj mai are de recuperat bani de la această companie, după încasarea poliţei de bună garanţie. Astfel, s-a depus cerere pentru poliţa de răspundere profesională, încheiată de companie în Israel, de aproximativ două milioane de lei.

Banii încasaţi şi de ceilalţi contractori din proiectul Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor au trecut, de asemenea, prin pixul inginerilor Tahal. Aceasta pentru că bun de plată poate să dea numai dirigintele, doar acesta poate să certifice din punct de vedere al calităţii.

Instituţia a reluat şi licitaţia pentru finalizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, care va fi lansată pe SEAP. Aceasta cuprinde măsurile de remediere a lucrărilor neconforme prevăzute în expertiza de anul trecut şi restul de executat după retragerea antreprenorului. CMID este un proiect care nu se poate faza pentru decont şi trebuie să fie realizat cât mai repede.

 

După inginer, potopul

Ca piesele de domino, aproape toate contractele supervizate de cei de la Tahal au ajuns la reziliere. Pentru groapa de gunoi de lângă Centrul de Management al Deşeurilor, Confort se pregăteşte să închidă şantierul.

Proiectantul a stabilit că trebuie mărite cantităţile de material folosit la aceste lucrări, iar sumele implicate ar fi însemnat că e nevoie de o nouă procedură de achiziţie publică. Dat fiind că proiectul este în impas, constructor se retrage, astfel că restul de executat, împreună cu noile cantităţi, care nu erau menţionate în contractul anterior, va fi scos la licitaţie în aproximativ o lună.

Aceste lucrări ar putea veni la pachet cu încă două contracte care s-au prăbuşit sub păstorirea inginerului. Napoca Construcţii reziliază contractul pentru drumul de acces, realizat în proporţie de 50%. Acesta a fost proiectat de RADJ şi nu a fost finalizat din cauza unor conflicte între constructorii care au lucrat la aceste proiecte vecine.

 

celula net

Toţi îi iau de fraieri

Mai rămâne contractul pentru consolidarea zonelor afectate de la noua groapă de gunoi, cu firma Ceconi, care de asemenea va fi reziliat. Italienii au vrut să schimbe materialul folosit în lucrări, pe motiv că cel prevăzut în contract nu se mai produce. Cei de CJ Cluj au întrebat la producător şi au aflat că această premisă e falsă, astfel că Ceconi a fost nevoit să recunoască că nu îşi permite să ducă la bun sfârşit contractul cu administraţia judeţeană pentru că furnizorul cere plata în avans pentru 50% din sumă, şi restul la livrare.

Prin urmare, consolidarea, groapa de gunoi şi drumul de acces se vor licita cel mai probabil împreună în cadrul acestei luni. Din proiectul pentru Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor mai rămâne achiziţia de echipamente pentru staţiile de transfer, dar şi închiderea gropilor de gunoi, câştigate pe loturi de doi contractori. Problematică rămâne şi alimentarea cu curent electric, care rămâne sub semnul întrebării până la obţinerea acordului unui proprietar reticent.

Problema cea mai mare este că din cauza indolenţei celor implicaţi în proiect se poate pierde finanţarea europeană. ”Toate pagubele care se produc la proiect, toate cheltuielile le vom recupera de la proiectant, executant, inginer, de la orice se face vinovat. Nu avem un constructor de bună credinţă. Noi am sistat plăţile, ei au sistat lucrările. Eu am cerut să se remedieze totul şi am făcut plângere penală. Treaba mea era să anunţ superiorii despre cele ce se întâmplă şi am făcut acest lucru”, a spus Mariana Raţiu, director executiv CJ Cluj.

 

Tahal se scaldă în bani europeni

La licitaţia organizată de Compania de Apă pentru serviciile de management al proiectului de modernizarea şi refacerea reţelelor de apă din Cluj şi Sălaj s-a înscris şi a câştigat firma Tahal Consulting Engineers LTD., care, pentru serviciile de asistenţă tehnică, va primi aproximativ 14 milioane de lei. Bani frumoşi faţă de contractul cu CJ Cluj. Compania de Apă Someş, care gestionează reţelele de apă potabilă din cele două judeţe, a obţinut o finanţare de 196,9 milioane de euro. Din aceşti bani, 74% reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Tahal Consulting LTD a mai lucrat la proiecte similare şi chiar a fost implicată într-un episod controversat la Slobozia, unde a fost angajată pentru reabilitarea sectorului de apă şi apă uzată din judeţul Ialomiţa. Tahal a fost acuzată de surse din presa locală că a reciclat documentele pe care le-a folosit într-un proiect anterior şi le-a adăugat un plan tehnic al reţelei realizat de SC Urban, compania care administra reţeaua. Însă planul tehnic folosit de Tahal a fost realizat înainte de Revolutie, iar între proiect şi realitatea din teren au apărut diferenţe semnificative. Firma care trebuia să realizeze lucrările s-a confruntat cu tot felul de complicaţii pe teren, iar în momentul în care aceasta a primit termen de finalizare, au apărut şi contestaţiile la adresa felului în care Tahal îşi face treaba.

 

Dirigenţie la DNA

Firma Tahal nu este străină nici de anchetele procurorilor DNA şi de neregulile făcute pe fonduri europene. “În perioada noiembrie 2011-prezent, Mîndroiu Adrian, director general şi ulterior director la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu (AM POSM), în mod repetat, a pretins şi primit bani, alte foloase şi a acceptat daruri de la reprezentanţii firmelor conduse de Frank Nicolae şi Goga Vlad Cristian, cu complicitatea şi a altor persoane, pentru a interveni pe lângă diferiţi funcţionari din cadrul AM POSM pentru favorizarea intereselor comerciale ale grupului menţionat, între care şi firma Tahal Consulting Engineering SRL.

Concret, la data de 5 aprilie 2011, între reprezentanţii firmei Tahal Consulting Engineering SRL şi autoritatea de mediu s-a semnat un contract având ca obiect acordarea de asistenţă tehnico-economică pentru direcţiile şi birourile de implementare din cadrul unor organisme intermediare aparţinând de POSM, legat de proiectele finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă. Valoarea contractului este de 19,94 milioane de lei”, arată un comunicat al DNA. Cel care şi-a dat girul pentru aceste afaceri a fost fostul ministru al Mediului, Laszlo Borbely, iar legătura dintre ministru şi firma Tahal este făcută prin intermediul lui Yosef Grunfeld (cetăţean israelian, născut în Ungaria) acţionar în cadrul Tahal.

 

CJ Cluj

Ca urmare a concluziilor expertizei tehnice, Consiliul Judeţean Cluj a luat următoarele măsuri, în ceea ce priveşte Tahal Consulting Engineers LTD:

  1. Consiliul Judeţean Cluj a înaintat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu suspiciunea de neregulă nr. 16631 / 18118 / 03.10.20.14 urmare a aspectelor identificate de expertiza tehnică.
  2. Consiliul Judeţean Cluj a procedat la respingerea Rapoartelor / Documentelor care au stat la baza plăţilor, în luna noiembrie 2014 pentru serviciile realizate în cadrul contractului aferent anului 2014.
  3. Având în vedere prejudiciile aduse Autorităţii contractante, au fost iniţiate demersurile, în cursul lunii decembrie 2014, în vederea executării Garanţiei de Bună Execuţie şi a Poliţei de răspundere profesională constituite de către Tahal Consulting Engineers LTD. A fost încasată Garanţia de bună execuţie care reprezintă 10% din valoarea contractului, în valoare de 282.255 lei. Au fost făcute demersurile către Societatea de asigurare pentru executarea Poliţei de răspundere profesională.
  4. Consiliul Judeţean Cluj a depus plângerea nr. 23836 / 22.12.2014 la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj împotriva Antreprenorului, Subantreprenorului şi Inginerului, solicitând instituirea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor vinovate, în vederea reparării pagubei produse bugetului judeţului Cluj

3 COMENTARII

    • De ce CJ nu angajaza si oameni competenti , ing.constructori de civile, ca angajati proprii in biroul tehnic sau sa-i implice inginerii de la urbanism care sunt foarte buni, si care sa sa mai confrunte decontarile semnate de diridintii de santier, cu realitatea din teren si apoi sa accepte si sa dea drumul la plata lucrarile , sa simta si firmele cu contractele de asistenta tehnica ca sunt supravegheate si ca nu pot face orice. Dar NU !! Se angajaza la CJ tot felul de pile , nulitati care nu sunt in stare sa faca nimic! Rezultatele se vad !! Pacat, dar administratia judeteana este un fiasco !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here