Radu Copaciu, managerul economic al Curţii de Apel Cluj este proprietarul unui teren pe strada Borhanciului, unde doreşte să îşi construiască o casă. În acest sens, primăria îl obligă să-şi întocmească un PUZ (Plan Urbanistic Zonal), ”imposibil de efectuat”, spune clujeanul.

Radu Copaciu a solicitat primăriei eliberarea unui certificat de urbanism în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale pe strada Borhanciului, însă actul administrativ nu i-a fost eliberat acestuia în scopul solicitant, ci în scop de informare, iar printre condiţii i s-a solicitat elaborarea unei documentaţii PUZ.

Parcela pe care Copaciu o deţine nu se află într-o zonă care nu a fost urbanizată, deci nu s-au întocmit anterior PUZ sau PUD, prin urmare, singura soluţia este ca acesta să înceapă demersurile pentru elaboarea PUZ.

În consecinţă, Radu Copaciu  îi solicită lui Emil Boc să modifice o Hotărâre de Consiliu Local, astfel încât să poată construi fără derularea procedurii de urbanizare prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ).

”Am obţinut Avizul de oportunitate pentru PUZ, însă conform certificatului atacat, mi se solitită elaborarea PUZ pentru toată unitatea teritorială de referinţă, astfel, din punctul meu de vedere, PUZ este imposibil de realizat.

În vederea construirii unei case pe parcela de 603 mp pe care o deţin, mi se solicită efectuarea unui PUZ pe întreaga unitate teritorială de referinţă, respectiv mi se impun sarcini care depăşesc sfera de gestiune a patrimoniului personal.

Pentru realizarea unui PUZ pe întreaga unitate teritorială de referinţă, se impune implicarea tuturor parcelelor existente pe UTR şi implicarea tuturor proprietarilor. Nu mi se poate stabili însă în sarcina mea conduita unor alte persoane sau nu mi se poate impune să studiez terenuri care sunt străine de patrimoniul meu.

Prin urmare, apreciez că este nelegală impunerea în sarcina subsemnatului a obligaţiei de întocmire a unui PUZ pe întreaga UTR. În aceeaşi măsură, arăt că în lipsa PUZ, iposibil de realizat din punctul meu de vedere, mi se încalcă dreptul de proprietate asupra terenului”, arată Radu Copaciu într-o plângere prealabilă.

 

Ce spun reprezentanţii primăriei

În ultima şedinţă a Consiliului local s-a discutat plângerea prealabilă formulată de către Radu Copaciu, însă consilierii au respins cererea clujeanului.

”Întocmirea unui PUZ, pe întreaga suprafaţă a UTR, este necesar pentru că, cf. Legii nr. 350/2011, Art. 47, Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare, printre altele, la organizarea reţelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare, iar aceste reglementări nu pot fi stabilite pe suprafeţe mici de teren.

Referitor la acuzaţia că se încalcă dreptul de proprietate, considerăm că orice act de urbanism aduce atingere dreptului de proprietate prin restrângerea dreptului de dispoziţie, acest fapt e determinat de natura oraşului, conflictual în esenţa sa. Reglementările au tocmai rolul de a gestiona multitudinea de interese aflate inevitabil în conflict. Afirmaţia că reglementarea aduce atingere dreptului de proprietate trebuie citită în acest sens.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, conferă autorităţilor administraţiei publice locale competente de a adopta acte administrative cu caracter normativ şi individual privind stabilirea regimului urbanistic al localităţilor, sens în care pot stabili regimul juridic de folosire a bunurilor proprietate privată”, transmite Direcţia de Urbanism.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here