Petre Șușca a fost demis din funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca sub motivul că nu și-a dat interesul. Acesta a fost numit în funcție de Ministrul Nelu Tătaru în 23 februarie 2020, după doar 10 zile de la numire, Ministrul Vlad Voiculescu l-a demis. Șușca a depus un memoriu la Tribunalul Cluj împotriva Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

„Catre,

TRIBUNALUL CLUJ

-Secţia mixtă de contencios administrativ, conflicte de muncă şi asigurări sociale-

Subsemnatul PETRU ȘUȘCA, cu domiciliul in …, str. …, nr. …, ap. …, CNP …, prin avocat Florina-Daniela PASCU, cu imputernicire avocatiala anexata,

impotriva

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, judetul Cluj, reprezentat prin DINDELEGAN GEORGE, in calitate de presedinte,

in temeiul dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004,

formulez prezenta

ACTIUNE IN SUSPENDAREA ACTULUI ADMINISTRATIV

prin care solicit instantei sa dispuna:

1.       Suspendarea executarii actului administrativ constand in Hotararea din data de 31.03.2021 privind componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor adoptata de catre Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca in legatura cu concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

2.       Obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata;

pentru urmatoarele

MOTIVE

        I.            Preliminarii

In fapt, arata ca la data de 31.03.2021 a fost publicat anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca (denumit in continuare “Spitalul”).

Potrivit dispozitiilor art. 2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1520/2016 (denumit in continuare “Regulamentul”), Consiliul de administratie al Spitalului are atributia numirii componentei comisiilor de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita de depunere a dosarelor de candidatura.

Hotararea Consiliului de administratie al Spitalului este un act administrativ individual, care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit carora notiunea de act administrativ semnifica actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

In speta, Hotararea atacata este actul emis de catre entitatea care asigura administrarea unei unitati sanitare publice, in regim de putere publica, prin care face aplicarea unor prevederi legale si prin care da nastare unor raporturi juridice.

In speta, in cadrul comisiilor stabile se regasesc domnii DINDELEGAN GEORGE (avand si functia de Presedinte al Consiliului de administratie al Spitalului) si REDNIC SIMONA (avand si functia de reprezentant al Ministerului Sanatatii in cadrul Consiliului de administratie al Spitalului).

Aceste persoane au fost numite in Consiliul de administratie al Spitalului prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 5 din 06.01.2021 si au mai detinut aceasta functia incepand cu luna decembrie a anului 2019 si pana la data de 13.11.2020 cand au fost revocati inlocuiti prin Ordinul nr. 1985/13.11.2020 datorita lipsei performantelor asteptate de la dansii si pentru faptul ca aveau alte prioritati precum sicanarea conducerii executive a Spitalului in detrimentul intereselor pacientilor si ale Spitalului.  

Subsemnatul am calitatea de fost manager al Spitalului detinand aceasta functie incepand cu anul 2013 si pana la data de 04.01.2021 cand am fost revocat in mod intempestiv de catre fostul Ministru al Sanatatii, domnul Vlad Voiculescu, prin Ordinul nr. 4/04.01.2021.

In legatura cu concursul de ocupare a functiei de manager al Spitalului ce se desfasoara in prezent, arat ca mi-am inregistrat dosarul de candidatura sub nr. … .

Suspectez faptul ca, data fiind componenta actuala a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor din care fac parte domnii Dindelegan si Rednic, nu voi beneficia de o evaluare obiectiva si impartiala dat fiind faptul ca acestia se afla intr-un evident conflict de interese cu subsemnatul. Afirm acest lucru datorita faptului ca cei doi se afla intr-o evidenta relatie de dusmanie cu subsemnatul, aspect care rezulta in mod neechivoc din urmatoarele:

1.       Domnul Dindelegan a avut calitatea de martor in cadrul dosarului de urmarire penala deschis la sesizarea Dr. Ciuce Constantin impotriva subsemnatului – in calitate de manager al Spitaluluisi a doamnei doctor GHERVAN CRISTINA MARIANA VALERIA – in calitate de Director Medical – pentru infractiunea de abuz in serviciu.

Acuzatiile Dr. Ciuce au survenit pe fondul unui conflict intre Sectia Chirurgie I si conducerea Spitalului, conflict generat de nemultumirea acestuia fata de masurile administrative si organizatorice adoptate de catre subsemnatul si domna doctor Director Medical GHERVAN.

Domnul Dindelegan a sustinut acuzatiile Dr. Ciuce si a declarat ca masurile organizatorice adoptate au generat disfunctionalitati, insa plangerea nu a fost incuviintate de catre organele de urmarire penala.

2.       Domnul Dindelegan a detinut calitatea de coreclamant in cadrul actiunii inregistrate pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. 1273/117/2015 prin care au fost atacate o serie de masuri de ordin organizatoric ale subsemnatului in calitate de manager de Spital, afirmandu-se ca as fi incalcat dreptul la munca al reclamantilor. Actiunea a fost respinsa de catre Tribunal.

3.       Domnul Dindelegan, alaturi de doamna Simona Rednic au fost numiti prin Ordinul al Ministrului Sanatatii in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie al Spitalului – Ordin nr. 1800/02.12.2019 – iar printre primele masuri adoptate s-a numarat propunerea si adoptarea unei decizii CA prin care au propus in mod intempestiv revocarea subsemnatului din functia de manager.

Aceasta decizie a generat un puternic sentiment de nemultumire in cadrul Spitalului, sens in care anexez Memoriul semnat de catre toti medicii sefi de sectie prin care solicita ministrului sa nu dea curs respectivei propuneri de revocare.

4.       Domnul Dindelegan a facut obiectul unei cercetari disciplinare pentru atitudinea dansului necorespunzatoare fata de subsemnatul in calitate de manager al Spitalului. Cercetarea s-a finalizat nefiind dispuse sanctiuni deoarece domnul Dindelegan, in urma unei medieri, a acceptat sa isi ceara scuze atat de la subsemnatul, cat si de la membrii comisiei de disciplina;

5.       Conflictul celor doi (domnii Dindelegan si Rednic) a fost continuat si in luna februarie a anului 2020 cand cei doi si-au manifestat in mod public optiunea de a nu candida la concursurile de ocupare a functiei de medic sef sectie in cadrul sectiilor in care isi desfasurau activitatea acuzand, fara temei sau dovezi, felurite nereguli pe care mi le-au imputat subsemnatului.

Totdata, cu aceasta ocazie, domnul Dindelegan arata in mod expres ca si dumnealui considera ca se afla intr-un veritabil conflict de interese cu subsemnatul.

Ca atare, atata vreme cat cei doi vor ramane in cadrul comisiilor subsemnatul nu voi putea beneficia de dreptul de a ma prezenta la concursul de ocupare a functiei de manager persoana fizica al Spitalului, posibilitatea subsemnatului de a fi examinat de catre o comisie impartiala si obiectiva fiind una iluzorie.

De asemenea, arat ca, raportat la conflictele indelungate dintre subsemnatul si domnii Dindelegan si Rednic, este previzibil ca subsemnatul voi fi defavorizat, iar alti candidati urmeaza sa fie favorizati in detrimentul meu.

Pe cale de consecinta, apreciez ca in speta ne aflam in prezenta unui caz bine justificat si a unei pagube iminente, aspecte pe care le voi detalia mai jos.

      II.            Motive care justifica admiterea actiunii in suspendarea actului administrativ

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, in cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.

Suspendarea executării actului administrativ se poate dispune în situaţia îndeplinirii cumulative a celor trei  condiţii prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004:

Ø  formularea unei plangeri prealabile in conditiile art. 7 din lege;

Ø  existenţa unui caz bine justificat

Ø  necesitatea evitării unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat.

Arat ca am formulat plangerea prealabila inregistrata via e-mail la data de 26.04.2021 prin care am solicitat autoritatii emitente revocarea actului administrativ atacat. Inteleg sa anexez documentul prezentei actiuni.

1.       Referitor la indeplinirea conditiei privind existenta unui caz bine justificat

Notiunea de „caz bine justificat” poate fi retinuta daca, din împrejurarile cauzei, ar rezulta o îndoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate, care constituie unul dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative.

Astfel, cererea de suspendare are vocatia de a fi admisa strict in ipoteza in care viciul de nelegalitate care afecteaza actul administrativ este unul vadit.

In speta, subsemnatul urmeaza sa fiu evaluat de persoane cu care ma aflu in relatii de dusmanie, care astfel devin incompatibile cu calitatea de membri ai comisiei de evaluare si de solutionare a contestatiilor in ceea ce ma priveste.

Acest viciu de nelegalitate genereaza aparenta lipsei de obiectivitate si impartialitate a celor doua comisii, aspect de natura a vicia intreg rezultatul concursului de ocupare a functiei de manager persoana fizica al Spitalului.

In acest context inteleg sa evidentiez mentiunea facuta de catre domnul Dindelegan in cadrul adresei inregistrate la Spital sub nr. 4014/12.02.2020 “nu cred ca o evaluare a mea de catre membrii comitetului director are cum sa fie obiectiva” raportat la faptul ca acesta a facut parte din majoratatea membrilor Consiliului de administratie care a sustinut si adoptat o hotarare de revocare a subsemnatului din calitatea de manager.

Lipsind garantiile privind obiectivitatea si impartialitatea comisiilor de concurs si solutionare a contestatiilor este exclusa orice prezumtie de legalitate pe care ar avea-o actul si pe care ar avea-o concursul in sine.

2.       Referitor la indeplinirea conditiei privind existenta pagubei iminente

In ceea ce priveşte condiţia pagubei iminente, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. ș) din Legea nr. 554/2004, aceasta consta in producerea unui prejudiciu material viitor si previzibil, sau, dupa caz perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sa a unui serviciu public.

Invederez instantei ca indeplinirea acestei conditii este evidenta.

Astfel, in masura in care subsemnatul voi fi evaluat de catre o comisie de concurs si o comisie de solutionare a contestatiilor care imi sunt potrivnice, subsemnatul voi fi, fara indoiala, defavorizat in raport de ceilalti candidati, fiind absolut previzibil ca nu voi fi desemnat castigator.

Aceasta situatie ma va pune in postura de a suferi inclusiv un prejudiciu, propriu-zis, material prin faptul ca nu voi incheia contractul de management in cadrul caruia este stabilita o remuneratie.

Pe de alta parte, fiind evident ca procedura de concurs va fi una viciata, nu va fi desemnata o persoana castigatoare exclusiv pe baza aptitudinilor sau cunostintelor sale. La fel de evident este ca un astfel de aspect este de natura sa influenteze in mod negativ activitatea Spitalului – unitate sanitara publica care asigura serviciul public sanitar in legatura cu medicina de urgenta.

Drept urmare, apreciez ca ne aflam si in situatia perturbarii previzibile si grave a functionarii unui serviciu public, aspect care justifica masura suspendarii executarii actului administrativ atacat.

Conclusiv, pentru toate argumentele de mai sus, apreciez ca se impune suspendarea executarii Hotararii CA al Spitalului din data 31.03.2021 in ceea ce priveste desemnarea componentei comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

In drept, intelegem sa invoc prevederile indicate mai sus;

Anexez:

·         Imputernicire avocatiala;

·         Hotararea CA din 31.03.2021 si anexa nr. 1 la aceasta;

·         Dovada inregistrarii plangerii prealabile;

·         Dovada inregistrarii dosarului de candidatura;

·         Ordonanta procurorului din 21.09.2016;

·         Sentinta civila nr. 5946/2017 pronuntata in dosar nr. 1273/117/2015

·         Hotarare CA din data de 19.12.2019 privind revocarea managerului

·         Memorii medici sefi de sectie si asistente;

·         Proces-verbal cercetare Dindelegan George;

·         Adrese privind optiunea de a nu participa la concurs;

Cluj-Napoca, 29 aprilie 2021

Cu deosebita consideratie,

Dr. Ec. Petru SUSCA

prin avocat Florina-Daniela PASCU

Citește și: Petru Șușca a fost eliminat înainte de a începe concursul pentru funcția de manager a Spitalului de Urgență Cluj-Napoca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here