Floreşti, comuna lui “Cine împarte, parte-şi face”. Primarul comunei Floreşti favorizează grupuri de interese. În comuna cu cel mai mare boom imobiliar din ţară, este pe cale de a se finaliza cea mai mare „afacere” a anului. Miza afacerii: 240 milioane euro

În comuna Floreşti, conform surselor Gazetei de Cluj, primarul Ioachim Vancea încalcă legea constant pentru a favoriza direct un anumit grup de interese. Se ştie deja că în Floreşti sunt la mare căutare terenurile, acestea fiind din ce mai puţine. În aceste condiţii, cine va reuşi să “pună mâna” pe terenurile rămase, “riscă” să se îmbogăţească subit. În “războiul” pentru acapararea de terenuri în comuna Floreşti, s-au “înscris” două tabere: prima- fidelă primarului, iar cea de-a doua, mai puţin lacomă, aflată în conflict direct cu Ioachim Vancea.    

Milioanele din Floreşti

Boom-ul imobiliar din Floreşti a adus după sine o mulţime de cazuri ciudate, situaţii aflate la limita legii. În condiţiile în care cererea de terenuri în zonă este foarte mare, implicit preţul terenului este extrem de ridicat. Or, cine deţine teren în Floreşti “riscă” să devină un om foarte bogat. Unii, pentru a-şi îndeplini acest obiectiv, sunt dispuşi să recurgă la diverse acte cu pronunţat caracter ilegal. Conform unor informaţii furnizate Gazetei, este posibil ca în această “horă” a ilegalităţilor din Floreşti să fie implicat inclusiv longevivul primar al comunei, Ioachim Vancea. Astfel, acesta este acuzat de faptul că ar sprijini una din asociaţiile care revendică terenuri în comuna aflată la şapte km de municipiul Cluj-Napoca, defavorizând-o pe cea de-a doua. Din sursele noastre am aflat că stratagema folosită de primarul Vancea este una extrem de “inteligentă”, miza acestei afaceri fiind de peste 240 milioane euro.    

Războiul asociaţiilor

În cadrul unei şedinţe a Consiliului Local Floreşti de anul trecut s-a pus în discuţie atribuirea unei suprafeţe de 785,48 de hectare de păşune către foştii proprietari. Pentru a facilita obţinerea terenurilor, foştii proprietari ai terenurilor sau urmaşii acestora s-au constituit în două asociaţii. Este vorba de Asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, unde sunt înscrise aproximativ 15 persoane şi “Asociaţia Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982”, alcătuită din doar trei persoane. Ambele asociaţii au fost constituite în mod legal, s-au întocmit statutele, s-au afiliat la fiecare foştii membri composesori. Pentru asociaţia “Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982” există cereri înregistrate de persoane fizice, care au dat acele cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în ideea constituirii unei asociaţii la legea 247. La fel, există cereri formulate de persoane cuprinse în asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”. La ora actuală se discută atribuirea întregii suprafeţe de teren ultimei asociaţii enumerate.

Mina de aur

Conform spuselor lui Dorin Petruşa, unul dintre membrii comisiei locale de fond funciar din comuna Floreşti, Asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti” ar fi formulat cereri pentru o suprafaţă de aproximativ 790 de hectare. “Asociaţia Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982” are cerere pentru doar cinci hectare. De asemenea, Petruşa a mai declarat că doar una dintre cele două cereri a fost trimisă la Prefectura Cluj în vederea validării. Este vorba despre cererea Asociaţiei “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, cealaltă fiind ignorată de către primar. Potrivit surselor noastre, neregulile pornesc de la dispoziţiile articolului 26 din legea 1/2000, modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Acolo se specifică limpede: “Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obştilor de moşneni în devălmăşie, obştilor  răzeşeşti nedivizate, composesoratelor, obştilor de cumpărare, pădurilor grănicereşti, pădurilor urbariale, comunelor politice, cooperativelor, altor comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri li se va elibera un singur act de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: “obşte de moşneni”, “obşte de răzeşi”, “composesorat”,  “păduri grănicereşti”, alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective”, se precizează în prezentul act normativ. E adevărat că această lege prevede eliberarea unui singur titlu de proprietate, dar pentru asociaţia care solicită acest titlu. Or, în Floreşti, momentan există două asociaţii care solicită terenul, e adevărat, nu în aceeaşi măsură.

Vox legis

Conform avocatului unuia dintre membrii Asociaţiei Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982”, “primarul interpretează că se eliberează un singur titlu de proprietate, dar Asociaţiei “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”. Pe ce criteriu face această alegere, nu ştiu. Este logic că dacă sunt două asociaţii recunoscute de lege, nici una nu este în ilegalitate. Amândouă întrunesc condiţiile legale, deci fiecare este îndreptăţită să îşi primească suprafaţa de teren solicitată printr-un singur titlu de proprietate. Adică, să se dea asociaţiei “Coloni Urbarial 1982 Floreşti” atât cât solicită şi Asociaţiei “Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982”, la fel. Pe aceştia din urmă, excedentul nici măcar nu i-a interesat. Au fost mai multe întruniri, mai ales după ce s-a făcut această sesizare şi s-a adus şi la cunoştinţa Comisiei Judeţene  situaţia din teritoriu. I-am explicat primarului că există posibilitatea de a se acorda un titlu de proprietate unei asociaţii şi, eventual, cealaltă poate primi separat terenul. Totuşi, dacă el vrea să rămână pe ideea că este un singur titlu de proprietate, să dea pentru asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti” un titlu, iar suplimentul de titlu cu cele cinci hectare să fie atribuit Asociaţiei “Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982”. Dânsul a spus că se va consulta, că va verifica, dar, mai departe, propunerea de validare şi vederea întocmirii procesului- verbal  de punere în posesie s-a făcut doar pentru asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, a declarat Diana Buduşan, avocat.

Interpretarea legii

Practic, primarul Vancea a interpretat legea în sensul în care este legal să se acorde un singur titlu de proprietate, pentru o singură asociaţie, chiar dacă legea permite înfiinţarea     a două, sau mai multe asociaţii şi,implicit, acordarea de două sau mai multe titluri de proprietate. De fapt, în lege nu se prevede că este obligatorie acordarea unui singur titlu pentru o asociaţie sau a unui titlu pentru toate asociaţiile şi nici nu prevede un criteriu de departajare a acestora. Astfel, în spiritul legii, se poate considera că ambele asociaţii au dreptul la terenul revendicat. Mai mult decât atât, ambele asociaţii constituite pentru redobândirea terenurilor sunt formate în mod legal, niciunul din reprezentanţii asociaţiei “rivale” nu a cerut invalidarea celeilalte. În aceste condiţii, primarul Vancea trebuia să ia în considerare ambele cereri, având obligativitatea de a face propunerea de punere în posesie pentru ambele asociaţii, aşa cum a fost solicitat prin cererea de reconstituire, iar comisia judeţeană să se pronunţe în consecinţă. Totuşi, eludând legea, primarul Vancea a înaintat comisiei judeţene de fond funciar doar propunerea de restituire pentru asociaţia “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, cealaltă asociaţie fiind ignorată.

Avocatul Diana Buduşan a mai menţionat faptul că “El se gândeşte că dacă e să dea aşa, suprafeţele nu sunt identificabile pentru că există o mare problemă cu cărţile funciare (CF) de la Floreşti. Sunt multe reconstituite, pentru că lipsesc numerele topografice, nu s-au putut face identificările. În CF nu sunt trecute numerele topo, ca să poată face exact identificarea, să ştie că X  avut teren în parcela nr. 1, Y a avut teren în parcela nr. 2. Nu se poate face această identificare decât în baza unei expertize care se măsoare şi să evidenţieze toată zona, respectiv cele 700 de hectare. S-a pus, oarecum, problema cine anume o să suporte costurile unei asemenea expertize. Există, desigur, posibilitatea de a le da în coproprietate sau să treacă numai suprafeţele şi, ulterior, să se facă această delimitare până la punerea în posesie, când urmează a fi măsurate terenurile, pentru că indiferent cui i le va atribui, terenurile vor trebui măsurate şi asociaţia pusă în posesie. Ulterior, am înţeles că s-a făcut numai pentru “Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, de aceea au contestat cei din asociaţia “Foştilor Proprietari de Păduri şi Păşuni Floreşti 1982”, a mai declarat Diana Buduşan. Contestaţia este în lucru la Comisia Judeţeană.

Bărbi?

Primarul Ioachim Vancea a declarat că acţiunile sale sunt legale, considerând că dreptul de proprietate aparţine exclusiv primei asociaţii, prin prisma faptului că aceasta are mai mulţi membri şi, prin urmare,  se urmăreşte interesul colectiv, nu individual. “Minoritatea se supune majorităţii”, a afirmat Vancea. Mai departe, acesta a invocat articolul 26 din legea mai sus-amintită, conform căruia există un singur titlu de proprietate, deci o singură cerere poate ajunge la comisia judeţeană. “A fost aleasă cererea Asociaţiei Coloni Urbarial 1982 Floreşti, deoarece aici este vorba despre mult mai mulţi membri, faţă de trei, cât conţine cealaltă asociaţie. Există două mari titluri de proprietate, care cuprind întreaga zonă. Ceilalţi trei membri ai celeilalte asociaţii se pot oricând înscrie în Asociaţia Coloni Urbarial 1982 Floreşti”, a mai spus Ioachim Vancea.

Adina Fartuşnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here