Scandalul dintre Sindicaliștii de la Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj și Consiliul Județean Cluj este departe de a fi finalizat. Senatorul Marius Nicoară se implică în conflict și le cere miniștrilor Eugen Teodorovici și Răzvan Cuc să precizeze care este poziția instituțiilor pe care le conduc cu privire la unele abuzurile semnalate. Intervenția senatorului vine ca urmare a mai multor articole de presă și a unor petiții din partea sindicaliștilor de la aeroportul clujean.

În martie 2018, senatorul Marius Nicoară a făcut Ministerului Finanțelor și Ministerului Transporturilor o interpelare prin care le cere miniștrilor un punct de vedere cu privire la schimbarea la limita legii de către Consiliu Județean Cluj a Consiliului de Administrație al Aeroportului Cluj.

Mai precis, este vorba despre hotărârea emisă de către CJ Cluj de la sfârșitul lunii februarie prin care s-a modificat componența administratorilor provizorii din Consiliul de administrație al aeroportului clujean. Senatorul Nicoară precizează că potrivit memoriului conducerii aeroportului, hotărârea a fost emisă în contradicție cu Legea nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ”act ce este copia unui act suspendat de drept de către instanțele judecătorești, referitor la delegarea administratorilor provizorii și desemnarea membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație aparținând respectivului aeroport”.

Pe scurt, CJ Cluj, în ședința din 28.02.2019 a adoptat o hotărâre prin care a modificat componența administratorilor provizorii din  Consiliul de Administrație al aeroportului, motivând aceste schimbări prin faptul că unul dintre membrii provizorii și-a dat demisia, (Avram Mircea Constantin),  respectiv revocarea mandatului lui Ioan Pop ca reprezentat al Ministerului Finanțelor Publice. În interpelarea respectivă se arată că de fapt, prin hotărârea de CJ respectivă sunt numiți patru noi administratori provizorii, chiar dacă au existat poziții juridice din partea consilierilor care reclamau probleme de nelegalitate ale hotărârilor, probleme la care însă nu a fost oferit un răspuns.

Ce nereguli se invocă

În memoriu se precizează că HCJ din 28.02.2019 este nelegal dintr-o serie de aspecte pe care le vom sintetiza mai jos. În primul rând, se face referire că hotărârea respectivă reia prevederile dintr-o altă hotărâre, respectiv cea din 22.09.2017 care au fost suspendate.

”Se poate observa că, în realitate, (n.r. hotărârea din februarie 2019) redă conținutul HCJ nr. 220/2017, respectiv HCJ 235/2017 care fac obiectul litigiului aflat pe rolul Tribunalului Cluj, dosar ce vizează cererea de anulare introdusă de către Instituția Prefectului împotriva acestor hotărâri. (…) Chiar dacă hotărârea nu este total identică cu cele două HCJ suspendate, din analiza conținutului, se urmărește aceeași finalizare: numirea unor administratori chiar și provizorii și imixtiunea nepermisă a autorității tutelare în activitatea regiei, în ceea ce privește funcția de administrare și conducere”, se mai arată în document.

O altă nelegalitate menționată se referă la faptul că hotărârea respectivă a fost emisă fără raportul comisiilor de specialitate competente, așa cum prevede Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a Consiliului Județean Cluj.

”Conform prevederilor este obligatoriu ca orice proiect de hotărâre să fie însoțit de raportul comisiei de specialitate a consiliului județean, pentru ca hotărârea să fie valabilă  (…). Consiliul Județean trebuia obligatoriu să consulte efectiv ex ante supunerii la vot, comisiile de specialitate competente pentru ca HCJ nr. 33 să fie legală. Pentru ca hotărârea să fie legal emisă, pe lângă existența raportului compartimentului de resort din cadrul CJ, trebuie îndeplinite două condiții cumulative: să existe raportul comisiei de specialitate și comisia/comisiile de specialitate care formulează raportul să aibă competență în domeniul de activitate vizat de proiectul de hotărâre. Constatăm că aprecierea aleatorie a comisiilor de specialitate competente să analizeze proiecte de hotărâre inclusiv cu titluri identice și care privesc unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA, este nelegală și contrară propriului ROF al CJ Cluj. O autoritate administrativă care funcționează de o asemenea manieră, ridică suspiciuni rezonabile cu privire la garantarea legalității actelor administrative emise”, se mai arată în memoriu.

Demisia lui Mircea Avram, pretext pentru a schimba Consiliul de Administrație

O altă nelegalitate expusă se referă la faptul că hotărârea respectivă este adoptată având o cauză ilicită. Concret, se referă la faptul că, „chiar dacă se invocă drept pretext că motivul pentru care se dorește adoptarea proiectului de hotărâre este faptul că Mircea Avram și-a înaintat demisia, iar prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din 12.10.2018 a fost desemnată Alina Mirela Petre pentru a fi numită de autoritatea tutelară pentru un mandat provizoriu de 4 luni, în realitate se schimbă componența Consiliului de Administrație nu numai în ceea ce privește aceste persoane, ci și altele. Astfel sunt numite persoanele Mirela Alina Petre, Angelica Diana Rădulescu, Valentin Grigore, Daniel Persu ca administratori provicorii în Consiliul de administrație al Aeroportului. (…) Este evident că demisia unui membru din Consiliu de administrație, respectiv numirea unui nou reprezentat din partea Ministerului, reprezintă doar un pretext, astfel că hotărârea odată adoptată este lovită de o cauză iliciă și din această perspectivă”.

Adoptarea hotărârii a avut la bază strict motive politice

În memoriu se vorbește și despre existența unui abuz la deliberare. Concret, în document se precizează că adoptarea hotărârii din ședința din 28 februarie 2019 ”a avut la bază strict motive politice și subterfugii, refuzându-se a se discuta și problemele de nelegalitate”.

”La momentul la care consilierii au solicitat informații legate de componența noilor administratori provizorii, respectiv atunci când au fost puse în discuție expres probleme de neleglitate ale proiectului de hotărâre, acest probleme au fost ignorate, trecându-se direct la vot. Deși consilierul județean Vladimir Mătușan a solicitat cuvântul pentru intervenție și luare de poziție în timpul ședinței ordinare, acestuia nu i s-a răspuns. În acest condiții, chiar dacă consilierii fac parte dintr-un anumit partid politic, votul nu poate să fie exclusiv unul politic, fără a se ține seama de interesul public”, se mai arată în document.

Un alt aspect lovit de nelegalitate este considerată și lipsa motivării înlocuirii celorlalți membri și a alegerii făcute în persoana fiecăruia, cu atât mai mult cu cât în ROF al Consiliului Județean Cluj se prevede o astfel de obligație.

”Chiar în cadrul ședinței în care s-a dezbătut proiectul de hotărâre, consilierii au solicitat o explicație cu privire la aceste persoane (care ar fi competențele care le-ar califica ca administratori provizorii ai consiliului de administrație), dar nu a existat o motivare în acest sens. O motivare nu reiese nici din cuprinsul referatului de aprobare sau a proiectului de hotărâre. Având în vedere efectele deciziei și natura juridică a HCJ adoptate, motivarea este, în această situație o condiție de formă care conduce la nulitatea actului”, mai arată sursa citată.

Mandatul reprezentantului Ministerului Finanțelor a expirat

Un alt motiv de nelegalitate invocat în memoriu se referă la mandatul reprezentantul din partea Ministerului Finanțelor Publice care a fost de patru luni.

”Trecând peste faptul că acesta a fost doar un pretext pentru schimbarea întregii componențe a administratorilor provizorii, mandatul acesteia a fost de patru luni. În lipsa unei mențiuni cu privire la existența vreunui termen sau condiție suspensivă, termenul curge de la momentul emiterii actului. Or, ordinul a fost emis în 12.10.2018, iar hotărârea a fost adoptată în 28.02.2018, adică după expirarea mandatului reprezentantului MFP”, se arată în document.

Prin urmare, senatorul Marius Nicoară le cere miniștrilor Eugen Teodorovici și Răzvan Cuc să precizeze care este poziția instituțiilor pe care le coordonează cu privire la modificările prevăzute în managementul Aeroportului ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, respectiv abuzurile semnalate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here