Supercom e la un pas să pună monopol pe Cluj, după ce Curtea de Apel Cluj a emis o decizie definitivă în cazul celei mai contestate licitații a județului din ultimii doi ani și a respins cererea formulată de Eco Sud. Firma condusă de masonul Ilie Ciuclea a pus mâna pe contractul de aproximativ 406 milioane de lei pentru administrarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Cluj. 

Curtea de Apel Cluj a respins definitiv plângerea formulată de Eco Sud împotriva deciziei nr. 313/C2/4/11.02.2022 pronunţată de CNSC prin care firma solicita anularea rezultatului final al procedurii şi a raportului  procedurii, în ceea ce priveşte respingerea ofertei Supercom ca neconformă şi inacceptabilă; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei  financiare a Eco Sud, cu luarea în considerare a dispoziţiilor legale  în materia concesiunilor şi a documentaţiei de atribuire, şi, pe cale de  consecinţă, declararea ofertei sale ca fiind conformă, acceptabilă şi în  acord cu prevederile documentaţiei de atribuire; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea  documentelor de calificare, a ofertei Supercom, cu luarea în  considerare a dispoziţiilor legale din materia concesiunilor şi, pe cale de  consecinţă, declararea acesteia ca fiind neconformă şi inacceptabilă și stabilirea şi comunicarea unui nou rezultat al procedurii de  atribuire, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.  

Argumentele Eco Sud, irelevante în fața CA Cluj

Cu toate că Eco Sud a adus argumente mai mult decât relevante în contestația depusă, Supercom a câștigat definitiv contractul ce vizează delegarea prin concesionare a serviciului public de operare a CMID Cluj în următorii 10 ani fiind evaluat la peste 406 milioane de lei, pus la bătaie de ADI Eco Metropolitan Cluj. 

„Respinge plângerea formulată de petenta SC ES SA împotriva Deciziei nr. 313/C2/4/11.02.2022 pronunţată de CNSC. Respinge excepţia lipsei de interes în formularea cerere de suspendare. Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire şi a executării contractului. Decizia este definitivă. Pronunţată la data de 14.04.2022.”, se arată în soluția pe scurt pronunțată de Curtea de Apel Cluj. 

Eco Sud a depus nenumărate contestații cu privire la modul în care a fost atribuit contractul, invocând mai multe motive care arătau că oferta depusă de Supercom a fost elaborată fără a  respecta cerinţele autorităţii contractante, indicate în documentele  concesiunii, astfel încât aceasta trebuia respinsă ca neconformă şi  inacceptabilă.  

Principalele aspecte stipulate în contestația depusă de Eco Sud fac referire la faptul că Supercom „nu a îndeplinit criteriile de calificare indicate în  documentaţia de atribuire, nefăcând dovada îndeplinirii în integralitate a  cerinţei nr. 2 – Resurse umane şi structura organizatorică, din capitolul  IIl.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesională din fişa de date,  întrucât:  personalul indicat nu are experienţa solicitată prin fişa de date;  nu au fost depuse toate documentele solicitate pentru fiecare  din persoanele indicate pentru personalul cheie;  documentele depuse în dovedirea îndeplinirii cerinţei privind  personalul cheie sunt incomplete şi nu conţin toate informaţiile solicitate;  prin răspunsurile la solicitările de clarificări, SUPERCOM SA a  completat documentele depuse iniţial.”

Eco Sud a adus în discuție și caracterul neconform al ofertei Supercom, argumentând că oferta criticată  nu respectă documentaţia de concesiune, în ceea ce priveşte modalitatea  de fundamentare a tarifelor. Mai precis, Supercom a calculat tariful de sortare în funcție în funcție de capacitatea maximă anuală a stației de sortare (92.000 tone de deșeuri/an), ci nu în funcție de cantitatea medie de deșeuri care intră anual în stația de sortare (49.061 tone/an), generând costuri de aproape două ori mai mari decât este necesar, fără vreo justificare. 

„Cantitatea medie anuală care intră în staţia de sortare este de  49.061 tone/an, iar în tariful de sortare puteau fi luate în considerare doar costurile efective determinate de consumul cu energia electrică şi cu personalul, necesare în procesarea acestei cantităţi de deşeuri; prin urmare, conform anexei 4 la Formularul nr. 21, la calculul  tarifului se pot lua în considerare cheltuielile implicate de procesarea  efectivă a cantităţii de 49.061 tone/an de deşeuri, iar nu cheltuielile  aferente funcţionării staţiei de sortare la capacitate maximă – 92.000  tone de deşeuri/an;  cu toate acestea, fundamentarea tarifului de sortare de către  SUPERCOM SA, s-a făcut prin raportare la parametrii necesari procesării  anuale a unei cantităţi de 92.000 tone/an de deşeuri, respectiv desfăşurarea activităţii de sortare în două schimburi de 6 ore timp de 312 zile pe an;  rezultă că fundamentarea tarifului de sortare are la bază  costuri care nu sunt justificate de desfăşurarea efectivă a activităţii de  sortare, costuri constând în cheltuieli cu energia electrică şi cheltuieli cu  personalul de aprox. 1.300.000 lei.”, semnala Eco Sud în contestație.  

Supercom a schimbat tarifele în timpul licitației

Eco Sud a expus și faptul că Supercom  nu respectă în totalitate documentaţia de concesionare, în sensul că nu  sunt cuprinse toate activităţile solicitate prin aceasta, iar oferta financiară „nu cuprinde o estimare a costurilor pentru toate  activităţile ce fac obiectul procedurii în cauză şi nu este corelată cu  elementele propunerii tehnice, ceea ce ar putea conduce la executarea  defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia  incidentă, alta decât cea în domeniul concesiunilor de lucrări şi  concesiunilor de servicii.”  De asemenea, Eco Sud a semnalat și faptul că Supercom și-a schimbat tarifele în timpul licitației prin intermediul mai multor clarificări, modificând oferta tehnică şi financiară, cu atât mai mult că este vorba de o diferență majoră între tarifele cu care a fost declarată inițial câștigătoare și cele ofertate inițial. Astfel, dacă inițial oferta Supercom propunea un tarif de depozitare în valoare de 246.42 de lei/tonă, în final tariful de depozitare a ajuns la 248.29 de lei/tonă. La fel s-a întâmplat și în cazul tarifului TMB care inițial era de 100.46 de lei/tonă, ajungând în final la 100.58 de lei/tonă. Dacă în cazul primelor două aspecte nu au existat modificări majore, în cazul tarifului pentru sortare, dacă prețul inițial era de 3.39 de lei/tonă, în final s-a ajuns la suma de 0.54 de lei/tonă, ceea ce înseamnă că sortarea ori nu se face așa cum ar trebui, ori nu se face deloc. Aspecte care nu ar face altceva decât să ducă la schimbarea tarifelor pe perioada desfășurării contractului, la fel cum s-a întâmplat și la Turda, unde tarifele au fost majorate în anul 2021 cu 25% mai mult decât cele anunțate la semnarea contractului, iar de la începutul anului, până în prezent au fost majorate cu încă 30%. 

Cu toate acestea, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis următoarele: „În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca  nefondate, excepţiile invocate de autoritatea contractantă.  În baza aceluiaşi temei, respinge, ca nefondată, contestaţia  formulată de ECO SUD SA, în contradictoriu cu JUDEŢUL CLUJ  (CONSILIUL JUDEŢEAN), în calitate de autoritate contractantă.  Potrivit art. 64 alin. (2) din Codul de procedură civilă, încuviinţează  în principiu cererea de intervenţie formulată de SUPERCOM SA şi în  temeiul art. 67 din acelaşi act normativ, o admite. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu  dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.”  

Supercom a semnat contractul cu Consiliul Județean Cluj în 28 februarie 2022, înainte ca magistrații de la Curtea de Apel Cluj să pronunțe decizia definitivă. În ipoteza în care  sentința ar fi fost alta și cererea formulată de către Eco Sud ar fi fost admisă și ar fi fost dispusă măsura de reevaluare a ofertei depuse, Consiliul Județean Cluj ar fi trebuit să plătească despăgubiri pentru Supercom, deoarece firma se află în perioada de mobilizare pe o perioadă de patru luni de la semnarea contractului. 

Dezastrul ecologic provocat de Supercom la Hunedoara

Odată cu preluarea definitivă de către Supercom a contractului ce are ca obiect Delegarea prin  concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de  Management Integrat al Deşeurilor Cluj, nu putem să nu aducem în discuție că firma condusă de Ilie Ciuclea a provocat un dezastru ecologic la Hunedoara în urma semnării unui contract similar, dezastru ce ar putea lovi fără doar și poate și Clujul, cu atât mai mult că oferta depusă nu a fost una fără cusur. 

De-a lungul anilor firma Supercom s-a înecat în diverse probleme, însă de departe cea mai mare este cea referitoare la implicarea sa într-un caz de poluare care a avut loc în județul Hunedoara. Compania a primit contractul de operare și administrare a CMID Bârcea Mare (Centrul integrat pentru deșeuri din județul Hunedoara). CJ Hunedoara s-a prevalat de celebra metodă a „situației de urgență” și a dat pe tavă contractul celor de la Supercom. Acest lucru s-a întâmplat în situația în care firma nu s-a ocupat de administrarea unui CMID până atunci. Iar acest lucru s-a văzut în concret când cei de la Supercom au început să deverseze levigat. Poluarea a fost descoperită de Eduard Felciuc, care a fost președinte al ADI Deșeuri. Mandatul lui s-a terminat odată cu semnalarea poluării provocate de angajații Supercom. El a prezentat o serie de date care arată, negru pe alb, modalitatea în care este administrat deponeul respectiv.

Fostul șef al ADI Deșeuri din Hunedoara spune că are și dovezi concrete în ceea ce privește modul defectuos în care cei de la Supercom administrează noua groapă de gunoi a județului. 

„Conform documentației, stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere (TMB ) are o capacitate maximă de 82.379 tone/an, dar asta în condițiile în care operatorul (Supercom, n.red.) avea 2 (două) schimburi pe zi… dar operatorul a avut doar UN SINGUR SCHIMB!

După cum spune și APM Hunedoara, operatorul de pe CMID Bârcea Mare, a raportat în 2019 și 2020 ca a trecut prin TMB aproximativ 95.000 tone/an… ceea ce este imposibil… după cum spune și APM Hunedoara!

După cum se poate vedea și CJ HUNEDOARA, în fișa de fundamentare pentru TMB postată pe site, „recunoaște” că se pot trata 93.000 tone/an, chiar dacă capacitate stației este de 82.379 tone/ an! Tot APM Hunedoara ne spune ca rezultă o cantitate de 90.000-100.000 tone din 2019-2020, care nu a fost tratată, ceea ce este corect!

În acest context… există două ipoteze: SC SUPERCOM SA, operator pe CMID BARCEA MARE, a trecut prin TMB întreaga cantitate venită de pe zona 4 Valea Jiului adică aprox 30.000 tone/an, dar atunci, a trecut prin TMB doar 15.000-20.000 tone/an pentru zonele 1,2,3. Deci a viciat operatorul de pe aceste zone cu o cantitate de 90.000-100.000 tone în 2019-2020.

Atunci, domnilor de la ADI SIGD și CJ HUNEDOARA, aveți o problemă, că ați acceptat acea reziliere din toamna anului 2019 în condițiile în care calculele stau cam așa:

45000tone x 31,12 lei/tonă (TMB) =1400400 RON+ TVA /an sau 2800800 + TVA în 2019-2020.

Dacă mai adăugăm și depozitarea, pentru că deșeurile nu pot fi depozitate dacă nu au fost tratate, se mai adaugă: 45.000tone x 42,79 lei/tonă (depozitare) = 1.925. 550 RON +TVA/ an  sau 3.851.100 + TVA in 2019-2020. Mai adăugați aici și taxa pe economia circulară la cantitatea asta și aveți „imaginea” mai completă.

A doua variantă este că SC SUPERCOM SA a procesat proporțional pe fiecare zonă din cele 4. Atunci calculele pentru dumneavoastră stau aproximativ cam așa : aproximativ 15.000tone/an X 31,12lei/ tona (TMB) =  aprox 466800 RON/ an + TVA sau aprox 933.600 RON + TVA pentru 2019-2020. Normal nici cantitatea asta nu putea fi depozitată fără să fie tratată și atunci stăm cam așa: aproximativ 15000 tone/an X 42,79lei/tonă (depozitată) = aprox 641.850 RON/an + TVA sau aprox 1.283. 700 RON + TVA pentru 2019 – 2020. La aceste sume vă rog să adăugați și taxa pentru economia circulară aferentă fiecărui an.

Valoarea taxei pentru economia circulară în 2019 a fost de 30 RON/ tonă depozitată și pentru 2020 a fost de 80 RON/ tona depozitată. Deci aproximativ 15.000 X 30 lei/ tonă = aproximativ 450.000 RON pentru 2019 și aproximativ 1.200.000 RON pentru 2020”, arată calculele făcute de fostul șef al ADI Deșeuri din Hunedoara.

Supercom, la numai un pas să pună monopol pe Cluj

Supercom a câștigat la licitațiile pentru lotul 2 (curprinzând Turda, Câmpia Turzii și comunele limitrofe) și pentru lotul 3 (cuprinzând Dejul și comunele limitrofe), cât și la CMID (fiind vorba despre licitația pentru gestionarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor). După preluarea contractului de administrare a  Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Cluj, firmei îi mai lipsește lotul 1 (Cluj-Napoca și Huedin), apoi se poate face stăpână pe tot județul. Cu toate că licitația va fi reevaluată, este foarte posibil să fie câștigată tot de Supercom, dar nu pe drept. Sursele noastre ne-au dezvăluit că Supercom ar fi făcut presiuni asupra Consiliului Județean Cluj, amenințând că își ia pubelele și mașinile de gunoi și pleacă dacă nu primește totul. Cu atât mai mult că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan a călcat în picioare decizia emisă de Curtea de Apel Cluj la data de 16 decembrie 2021 și-i cere Companiei de Salubritate Brantner Vereș o serie de clarificări. Problema este că aspectele pe care ADI Eco-Metropolitan Cluj vrea să le clarifice au fost deja parcurse și validate, iar singurul amănunt ce ar trebui luat în calcul este modul în care au atribuit numărul saci pentru colectarea materialelor reciclabile. 

Favorizându-i fără doar și poate pe cei de la Supercom, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj s-a abătut de la sentința emisă de Curtea de Apel Cluj. După cum știm, procesul de licitare se desfășoară pe pe trei etape: calificare și selecție, oferta tehnică și oferta financiară.   

Compania de Salubritate Brantner Vereș a avut o singură problemă în oferta tehnică pentru că a ofertat un număr mai mic de saci pentru colectarea materialelor reciclabile. Problemă pe care instanța tranșat-o clar, dar se pare că din dorința de desemna firma Supercom câștigătoare și de a deține monopolul în Cluj, ADI Eco-Metropolitan își extinde cercetările.

1 COMENTARIU

  1. Articolul Dvs contrazice documentatia publica de licitatie cmid cluj o regasiti pe net .
    Tarifele trebuiau fundamentate pentru 92… t/an nu la 45…t/an ( exista formular)
    Ref la Bratner va recomand sa mai cititi decizia CNSC – care si ea recunoaste ca oamenii au uitat de sacii de reciclabili :))
    Verificati, un pic documentatiile mai sus mentionate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here