O masă pentru prezidiu învelită (musai) în culoare roşie. Deasupra mesei, central, tabloul tovarăşului secretar general al PCR. În prezidiu oameni cu funcţii importante printre care şi secretarul organizaţiei de bază a partidului (BOB). Între tovarăşii veniţi de la Centru, acesta era cel mai mic în ierarhie. În sală oameni cu feţe impenetrabile pe care cu greu ai fi ghicit ceva. Sobri, pătrunşi de importanţa momentului, afişând un aer scorţos, tovarăşii din prezidiu induceau sălii sentimente amestecate. Ceva între teamă, respect, emoţie şi aşteptare. 

 

Vă mai aduceţi aminte de şedinţele de partid? Cu siguranţă că da. Toţi cei înregimentaţi volens-nolens în PCR, ni le mai amintim. Rotiţe în angrenajul complex al PCR, am participat la ele, poate chiar am luat cuvântul, am “combătut” activ şi am “înfierat cu mânie proletară” atitudinile care încălcau sub o formă sau alta linia trasată de partid. şi dacă memoria noastră acţionează selectiv, (ca să nu zic duplicitar) atunci, momentele respective ni le reamintesc documentele rămase în diverse arhive. Tipicari, birocraţii partidului au lăsat documente fidel întocmite de la asemenea şedinţe chiar dacă limba folosită curent era “limba de lemn”. Alţi tipicari le-au găsit peste timp în arhive şi le-au pus în valoare. Controlul Partidului Comunist Român asupra tuturor sectoarelor de activitate era unul absolut şi se exercita strict, pe termene precise şi cu responsabilităţi clare. Nu  se admiteau neîndepliniri ale sarcinilor sau întârzieri, iar atunci când totuşi acestea aveau loc, măsurile luate pe linie de partid erau urmate de alte măsuri severe pe linie de serviciu. Periodic aveau loc şedinţe de analiză la diferite nivele, dar cele mai importante analize şi stabilirea de noi măsuri pentru remedierea diverselor lipsuri constatate de organele de control ale PCR de la diferite eşaloane, se făceau la Plenarele Comitetului Judeţean de Partid ale PCR Mureş.

 

7 octombrie 1974 – Plenara Comitetului Judeţean de Partid al PCR Mureş

Plenara Comitetului Judeţean de Partid al PCR Mureş din 7 octombrie 1974, ne relevă peste timp aspecte interesante. Aflăm spre exemplu, participanţii, durata şi problemele discutate. Pe ordinea de zi au fost consemnate lacunar două probleme: la pct.1- Raport privind măsurile luate de organele şi organizaţiile de partid pentru realizarea planului şi a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1974… şi la pct. 2- Raport privind activitatea desfăşurată de organele şi organizaţiile de partid pentru înfăptuirea Hotărârilor Plenarei Comitetului Central al Partidului din 28 februarie – 2 martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a educaţiei fizice şi sportului. Iată spre exemplu ce spunea la această Plenară "tovarăşul" de atunci, Ion Dăneşan, secretarul Comitetului municipal de partid Sighişoara: "…aceste documente prefigurează în mod minunat viitorul luminos al patriei noastre, documente pe care şi-a pus pecetea personalitatea tovarăşul secretar general Nicolae Ceauşescu şi în care sunt cuprinse căile, mijloacele şi etapele de dezvoltare ale României socialiste…" În acelaşi context, sintetic aşa cum îi stă bine unui activist PCR, tovarăşul Dăneşan mai preciza: "Ar fi multe de spus tovarăşi, dar în ceea ce ne priveşte pe noi, comuniştii din Sighişoara, vom face totul pentru ca reuşita acţiunilor noastre să fie deplină – aşa cum am mai spus – în cinstea marelui eveniment care va guverna activitatea politică din acest an, să reuşim să obţinem un loc de frunte în ce priveşte întrecerea socialistă din această etapă". Cel care a condus lucrările acestei Plenare, Primul secretar al judeţului Mureş, Iosif Banc, n-a intervenit la început. I-a lăsat pe fiecare săşi prezinte punctul de vedere, după care punctual, a adresat mai multe întrebări anumitor participanţi, dovadă căşi pregătise temeinic luarea de cuvânt şi avea "ţinte precise".

 

“Tovarăşul Zsigmond s-a culcat pe laurii victoriei”

Prima victimă a lui Banc a fost Zsigmond ştefan, director al Întreprinderii forestiere de exploatare şi transport Reghin. Banc l-a întrebat: "Cum se explică tovarăşe Zsigmond că în luna septembrie a acestui an aţi produs mai puţin decât în aceeaşi lună a anului trecut?" Încercarea lui Zsigmond de a se justifica arătând că vinovaţi de neîndeplinirea planului ar fi fost militarii care au desfăşurat anumitre aplicaţii în zona Răstoliţa, Iod şi Sebeş sau că în zona Văii Gurghiului ar fi avut loc nişte restricţii care i-ar fi împiedicat să lucreze pe muncitorii săi, l-au iritat pe Banc care, aşa cum relevă stenograma i-a replicat tăios lui Zsigmond: "Poate ar fi bine să căutaţi aceste cauze în interiorul inteprinderii dumneavoastră şi nu în afara ei. Mi se pare că v-aţi culcat pe laurii victoriei şi că v-aţi pus în gând ca ce aţi obţinut în plus pe 8 luni să mâncaţi tot în 8 luni…Cât priveşte celelalte justificări, nu vă scuză, pentru că şi anul trecut, în aceeaşi lună, era aceeaşi situaţie, numai că atunci aţi realizat totuşi mai mult ca acum". Însă la această Plenară, pe intransigentul Iosif Banc, cel mai mult l-a iritat prim-secretarul Comitetului Judeţean al UTC Mureş, Mircea Purenciu. Acesta din urmă, în stilul caracteristic epocii (omagii peste omagii), i-a spus lui Banc: "Consider că plenara de azi vine să întregească în ordinea de zi pe care o dezbate, tabloul complex al preocupărilor organului judeţean de partid, reflectând sporirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile şi sectoarele de activitate ale judeţului nostru". Banc nu s-a lăsat flatat în numele partidului, iar răspunsul său a venit tăios şi scurt: "…mai puţină paradă şi mai multă treabă. Trebuie pus mâna şi muncit, rezolvate problemele…în judeţ avem atâtea posibilităţi pentru sport, numai să le folosiţi. Poate ar fi bine, ca odată şi UTC-ul să se ţină de treabă".

Nicolae BALINT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here