Firma care se ocupa de arderea prin piroliză a deșeurilor clujenilor, SC ANSA SMART ENERGY SRL, a intrat ieri în faliment. Magistrații de la Tribunalul Comercial Cluj au dispus ca de procedură să se ocupe firma de insolvență CITR.

”Admite cererea de trecere în faliment formulată administratorul judiciar C.I.T.R. F. C. SPRL împotriva debitoarei A. S. E. SRL şi, în consecinţă: Dispune intrarea debitoarei A. S. E. SRL în faliment în procedura generala şi desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu C.I.T.R. F. C. SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 2% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii. Dispune dizolvarea societăţii debitoare A. S. E. SRL. Dispune ridicarea dreptul de administrare a debitoarei R. SA. Dispune întocmirea de către lichidatorul judiciar provizoriu, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment a debitoarei a unei liste cuprinzând numele/denumirile şi adresele/sediile creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor la data de 31 octombrie 2022, termenul de verificare, întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al creanţelor, la data de 21 noiembrie 2022, termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar, precum şi termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, la data de 7 decembrie 2022. Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar provizoriu a intrării în faliment în condiţiile art. 146 din Legea nr. 85/2014 debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 7 decembrie 2022, sala 249, ora 8:30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 28 septembrie 2022”, arată soluția pe scurt a instanței.

În 2017, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, subordonată Primăriei Cluj Napoca, s-a asociat cu firma Ansa Smart Energy, pentru tratarea termică a deșeurilor din plastic și comercializarea produsului rezultat. În această afacere primăria a investit 11 milioane de lei, prețul unei stații de piroliză care să ”topească” plasticul și să îl transforme în combustibil.

Administrația locală nu va mai putea recupera acești bani deoarece nici RADP Cluj Napoca și nici Primăria Cluj Napoca nu figurează în tabelul creditorilor cu nicio sumă.

În raportul de activitate semestrial al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (RADP) pe 2017 se arată că s-a obţinut un acord de mediu pentru proiectul „Instalaţie de sortare, prelucrare mecanică şi termică a deşeurilor”, proiectul cuprinzând: o staţie de tratare mecanică a deşeurilor, o staţie de tratare levigat şi o instalaţie de piroliză.  Aceste staţii erau necesare pentru a se evita un blocaj în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor din Cluj-Napoca. Vechea rampă de gunoi a fost închisă şi, din cauza întârzierii deschiderii noului centru de deşeuri de către Consiliul Judeţean, s-a găsit o soluţie de avarie: înfiinţarea unei staţii temporare de către RADP. Problema a fost că şi această staţie temporară urma să se umple destul de rapid, astfel că s-au căutat modalităţi alternative de gestionare a gunoiului, precum sortarea şi arderea într-o staţie de piroliză.  Activitatea staţiei de piroliză s-a „rezolvat” printr-un contract de asociaţiune în participaţiune între RADP şi SC Ansa Smart Energy SRL, încheiat în octombrie 2017. Avantajele erau reciproce: RADP scăpa de gunoiul care risca să sufoce rampa temporară, iar firma privată îl „trata” în staţia de piroliză urmând să comercializeze produsele secundare obţinute, adică gazul de piroliză (combustibil având în general o putere calorifică inferioară cuprinsă între 7000-20 000 kJ/Nm3), fracţia uleioasă combustibilă şi cocsul (care poate fi ars).

Asociatul principal al Ansa Energy este firma Everest Prodserv SRL, o companie aflată pe piață din 1994 și specializată în prelucrarea și conservarea cărnii. E unul dintre jucătorii majori de pe piața de mezeluri din zonă care administrează carmangeriile Mureșan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here