În urma unor verificări făcute de curtea de conturi Cluj la Primăria Cluj Napoca s-au descoperit abateri în valoarea de 9 milioane de lei.

Potrivit raportului, nu au fost recuperate de la bugetul statului subvențiile acordate de UATM Cluj-Napoca operatorului de transport public local în sumă de 7.011.781 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011.

De asemenea, inspectorii curții de conturi mai arată că nu a fost înregistrat în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, respectiv în evidența contabilă, drumul nemodernizat denumit „Drumul Radului”, în condițiile în care pe acest drum au fost efectuate în anul 2020 cheltuieli cu reparații curente de întreținere străzi nemodernizate, în sumă de 1.842.631,11 lei.

O altă problemă o constituie faptul că nu au fost înregistrate în evidența contabilă participarea Municipiului Cluj-Napoca la capitalul social al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A, în sumă de 4.231.000 lei.

  • În perioada octombrie – decembrie 2020, au fost efectuate plăți în sumă totală de 3.087.447 lei, reprezentând subvenții acordate din bugetul local pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră, fără respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, respectiv autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței;
  • Efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară, asigurarea integrității bunurilor patrimoniale;
  • Nu a fost constituită și evidențiată în contul de ordine și evidență 8049 „Garanție bancară pentru bună execuție”, garanția de bună execuție în sumă de 5.000 de euro aferentă Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca;
  • Nu s-a constituit și reținut garanție materială conform prevederilor legale pentru persoanele care au ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri (Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca);
  • Nu a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual nu au fost corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului (Liceul de Coregrafie și Artă „Octavian Stroia” Cluj-Napoca);
  • Nu s-a constituit și reținut garanție materială conform prevederilor legale pentru persoanele care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri (Liceul de Coregrafie și Artă „Octavian Stroia” Cluj-Napoca).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here