Clujenii acuză Primăria Cluj Napoca de dezinformare în privința datelor privitoare la regimul juridic la terenului pe care administrația locală se pregătește să construiască Parcul Est.

”Aceste terenuri sunt în mod eronat cuprinse în tema de proiectare a concursului derulat de instituțiile ce le conduceți ca având încadrarea funcțională UVA – zonă verde, scuaruri, grădini, parcuri publice. În realitate, terenurile înscrise în CF 270374 și CF 270381, au încadrare funcțională CB5 – Centru de conferințe și expoziții internaționale, terenuri pe care se pot construi imobile!!  

Deși există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pusă silit în executare, ne aflăm din nou în situația unei „exproprieri de fapt” fără o dreaptă și prealabilă despăgubire, încălcându-se astfel prevederile constituționale și cele din art.1 Protocol 1 din CEDO. Exact ca și în 2014 când a fost adoptat Planul Urbanistic General, la fel și acum nicăieri în cuprinsul documentației nu se regăsește evidențiată situația particulară a terenurilor din zona studiată, aflate în proprietatea privată. 

Nu înțelegem care sunt motivele dezinformării juriului și a publicului general cu privire la situația urbanistică reală. Toate planșele desenate atașate puse la dispoziția participanților la concurs și a juriului prezintă zona ca fiind UVA- zonă verde. Nici pe pagina web a Primăriei Cluj nu este evidențiată încadrarea funcțională CB5 în Planul Urbanistic General. Ca și cum nu ar exista. Asistăm practic la o dezinformare la nivel internațional (componența juriului și participanții la concurs). 

Nu înțelegem nici care sunt motivele pentru care din nou, nu am fost informați și consultați conform prevederilor legale cu privire la intențiile de dezvoltare a zonei, deși în perioada în care se elabora documentația pentru concursul de soluții aveam deschisă deja procedura executării silite. Conform Legii 350/2001, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism autoritatea locală este OBLIGATĂ să comunice în scris, în timp util intențiile sale. Nu a fost respectată nici HCL 153/2012 cu anexa privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. În acest Regulament se arată obligativitatea întocmirii, a conținutului și a finalizării Raportului informării și consultării publicului care trebuie să conțină localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale SCRISE, un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare. Deși conform ANEXEI 8 la tema de concurs – DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARA, 8.1 Consultarea populației se menționează la pct. 2 că a fost ridicată în dezbaterea publică problema proprietăților private din zona, în RAPORTUL DEZBATERII PUBLICE echipa de concurs a considerat oportună doar preluarea punctelor 4,5,8 si 9 din dezbaterea publică. Cu toate acestea, în documentația temei de concurs, la punctul 3.1.4 scrie

„TOATE observațiile din dezbaterea publică au fost luate în considerare la elaborarea prezentei teme de concurs”. Dar cam atât. Este singura mențiune ce se face cu privire la existența unor proprietăți private în zonă. Mențiune scurtă, nedetaliată în niciun fel, contrar obligațiilor legale amintite mai sus, ușor de trecut cu vederea de către juriu, concurenți și publicul general. 

Nu înțelegem de ce, după 30 de ani de la căderea regimului comunist, în anul 2021 cu lozinca România lucrului bine făcut, proprietatea privată nu este în continuare respectată deși este garantată prin Constituție, iar sub dezideratul generos de amenajare a unui parc pentru cetățeni se începe iar cu sfârșitul. Acest proiect trebuia început cu rezolvarea problemelor proprietăților private din zonă, prin găsirea unor soluții viabile, legale, nu prin abuzuri de putere repetate, și încălcarea flagrantă a legii cu privire la proprietatea privată.  

Deși nu am fost niciodată împotriva realizării Parcului Est, considerăm că prin prezența noastră acolo, prin realizarea unei construcții conform regulilor UTR – CB5 în vecinătatea unui viitor parc, putem contribui la îmbunătățirea și întreținerea zonei verzi care acum este într-o stare jalnică.  

Nu înțelegem de ce suntem în continuare tratați cu indiferență de către autorități, deși am spus întotdeauna că suntem dispuși la dialog sau chiar la soluții alternative. Varianta actuală de proiect, aprobată unilateral nu duce decât la conflicte costisitoare, nedorite și dezavantajoase, atât pentru noi cât și pentru dezvoltarea zonei. Dacă în continuare vom fi ignorați de către autorități, ne vom vedea din nou nevoiți să apelăm la instanțele de judecată și organismele de control ale statului cu atribuții în verificarea legalității și oportunității cheltuirii banilor publici. 

Ne dorim ca demersul nostru să fie urmat și de ceilalți proprietari de terenuri private din zonă, aflați în situații similare”, arată o petiție trimisă administrației locale.

2 COMENTARII

  1. cum vrea sa faca cetateanul un centru de conferinte pe o parcela de sub 1000 mp? sa dea in judecata pe judecatorul care a dat o sentinta atat de absurda. Parcela e neconstruibila.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here