Curtea de apel Cluj a decis vineri după recursul inițiat de Primăria Cluj câștig de cauză pentru firma de medicamente Terapia S.A în procesul referitor la încălcare dreptului la proprietate după ce Direcția Generală de Urbanism Cluj a stabilit punerea terenului de pe Strada Fabricii în utilitate publică pentru “lărgirea străzii și dezvoltarea zonei”.

Doamna avocat Flavia Maier, reprezentând firma Terapia, a reușit să scoată victoria firmei în instanță printr-o motivare inteligentă, apelând chiar la regulamentul de urbanism

 ”Se încalcă dreptul la proprietate”

Conform prevederilor din RLU (regulamentul local de urbanism) emiterea autoriza;iei de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică pe terenurile afectate de o ”servitute de utilitate publică este interzisă”. Pe deasupra “suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrie în cartea funciară cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică .

”Prin acest text se instituie în sarcina proprietarilor o condiționare a dreptului lor de folosință și dispoziție a asupra terenului, în sensul în care emiterea autorizației de construire pe amplasamentele afectate de astfel de servituți este condiționată de dezmembrarea unei suprafețe a proprietății și înscrierea ei în cartea funciară cu destinația Teren rezervat pentru servitute de utilitate publică“ a precizat Flavia Maier.

Aceasta a adus în discuție încălcare dreptului la proprietate de către primăria Cluj:

“Această condiționare este o încălcare flagrantă a dreptului de proprietate astfel cum acesta este recunoscut și ocrotit de Constituția României, întrucât, astfel cum am arătat lipsește proprietarul de dreptul folosință și dispoziție asupra suprafeței astfel dezmembrate, deși la nivel formal acesta își păstrează dreptul de proprietate pe suprafața dezmembrată. Așadar, legea civilă nu reglementează servitutea de utilitate publică după cum nu reglementează nici noțiunea de teren rezervat pentru servitute publică

În plângere, doamna avocat a menționat ce dorește firma Terapia să facă cu terenul respectiv:

”Societatea noastră dorește să își valorifice dreptul de proprietate asupra terenului prin dezvoltarea unui proiect imobiliar necesar desfășurării activității specifice, respectiv:

  •  Extinderea clădirii Farmacologie Clinică pentru realizarea studiilor de bioechivalență, activitate care va asigura peste 50 de locuri de muncă”
  •  Reabilitarea termică, refațadizarea și schimbarea clădirii din cămin de nefamiliști în clădire pentru activitate logistică” 

“Executarea acestor obiective este paralizat[ de interdicția de a construi ca efect al instituirii servituților de utilitate publică, împrejurare de natură să creeze grave prejudicii activității societății, ceea ce justifică deplin interesul nostru legitim în formularea prezentei cereri.”

În urma deciziei curții de apel, Gazeta de Cluj l-a contactat pe directorul general al Terapia Cluj, Dragoș Damian, pentru o declarație. Acesta a spus că politica firmei e să nu discute pe marginea litigiilor dintr-un proces însă a menționat că firma terapia dorește să construiască un nou laborator pe terenul respectiv.

Primăria Cluj-Napoca nu e la prima abatere

Nu este prima oară când Primăria Cluj-Napoca pierde un proces de acest gen. Aceasta a mai fost acuzată la sfârșitul anului trecut că “Naționalizează terenuri”. Această acuzație vine pe fondul unei serii de procese pierdute cu mai mulți proprietari de terenuri. Primăria Cluj ar fi forțat mai mulți proprietari să își cedeze proprietățile cu titlu de donație iar în schimb să primească autorizație de construcție. Păgubiții au câștigat procesul chiar la Înalta curte de Casație și Justiție, demonstrând practicile abuzive ale Primăriei Cluj.

În plus, procesele cu Primăria Cluj pot ține și până la 10 ani. Acesta a fost cazul si unor proprietare ale unui teren din zona centrală care au pierdut prin “expropriere de fapt” locul pe care acum se află celebrul Monument al Rezistenței Anticomuniste. Din motivarea ICCJ amintim:

“Ingerinţa invocată de reclamante îşi are originea în atitudinea culpabilă a Primăriei Cluj-Napoca care, în calitate de autoritate publică locală, a negat constant exercitarea de către reclamante a atributelor dreptului lor de proprietate şi nu a întreprins măsurile legale care se impuneau în vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti irevocabile de restituire, neexecutate. Tocmai această conduită a municipiului Cluj-Napoca a fost cea care a anihilat reclamantelor prerogativa de a exercita plenar atributele dreptului de proprietate asupra terenului, fiind astfel obstaculate de a folosi bunul potrivit propriilor interese.

„Ingerinţa Primăriei Cluj-Napoca în dreptul de proprietate privată a reclamantelor s-a manifestat prin menţinerea afectaţiunii terenului în categoria de folosinţă de a spaţiu verde – parc public şi a apartenenţei imobilului litigios la domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale chiar şi ulterior momentului la care obligaţia municipiului Cluj-Napoca, la restituirea terenului în natură, restabilirea situaţiei anterioare preluării abuzive şi radierea dreptului de proprietate al statului din Cartea Funciară, a devenit exigibilă.” a mai adăugat curtea

Cert este că acest eveniment nu va fi cel mai probabil ultimul de acest gen. Primăria pare pornită pe vânat terenuri în municipiu pentru a-și putea duce la bun sfârșit planurile de dezvoltare și reamenajare urbană, în ciuda încălcării dreptului absolut la proprietate.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here