Deputatul PNL, Radu Moisin, și-a prezentat, joi, într-o conferință de presă, raportul de activitate și inițiativele avute în perioada iulie-decembrie 2021. Radu Moisin a avut 12 de propuneri legislative, 30 întrebări și interpelări și 7 declarații politice.

Radu Moisin este inițiatorul unei proruneri legilative extrem de importante pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ care are ca scop general înlocuirea căii de atac a recursului cu cea a apelului din Legea nr. 554/2004, în contextul garantării egalității de șanse în materia administrării și contestării probelor în fața instanțelor de contencios administrativ.

Protrivit xpunerii de motive, „propunerea de modificare a art. 20 alin. (1) și (2) a termenului specific căii de atac a apelului are ca scop asigurarea unui cadru egal și transparent, reclamantul având posibilitatea, într-un termen real, de a depune la dosar probele nepropuse în fața primei instanțe, a probelor noi sau a probelor tardiv propuse în cadrul instanței de fond. Această modificare legislativă implică o rejudecare a cauzei, imperios necesară în contextul raporturilor juridice inegale între cetățeni, ca reclamanți, și autoritățile sau instituțiile publice, în calitate de pârâți. Cu privire la modificarea alin. (3) al articolului 20, scopul acestei propuneri confirmă compatibilitatea căii de atac a apelului cu materia contenciosului administrativ, prin responsabilizarea instanței de apel de a rejudeca complet cauza sau de a administra noi probe, în situația în care, din starea de fapt, rezultă necesitatea acestui aspect și de a garanta principiile contradictorialității și a dreptului la apărare în cadrul proceselor de contencios administrativ.”

Principalele domenii de acțiune în care activează Radu Moisin sunt: infrastructură și fonduri europene, administrație publică și digitalizare, justiție, sănătate publică, relații bilaterale cu Republica Franceză.

În ceea ce privește infrastructura și fondurile europene, deputatul PNL a monitorizat Plx 190/2021 prin care s-au stabilit ultimele măsuri legislative necesare ca România să poată implementa Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a luat măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

În raportul de activitate parlamentară se artă că: „ De la debutul acestui proiect, am fost în contact cu autoritățile locale, în mod deosebit cu specialiștii din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în scopul de a transforma propunerile acestora în amendamente. Prin urmare, precizez că toate amendamentele pe care leam depus alături de alți 6 colegi deputați din PNL au fost acceptate de Parlament, iar printre cele mai importante sunt:
• Posibilitatea ca procedurile de achiziție să înceapă mult mai repede, chiar înainte de aprobarea proiectului din PNRR, pentru a economisi timp în cadrul proiectelor complexe de infrastructură;
• Eligibilitatea proiectelor aflate în execuție, dar nefinalizate, din același considerent ca și cel expus anterior;
• Eliminarea unor documente prea birocratice și consumatoare de timp, precum avizul conform din partea Ministerului de resort, care nu se justifică pentru că ar fi dublat procedura de aprobare a proiectelor;
• Autoritățile locale vor putea participa la lucrările Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR pe subiectele legate de
activitatea acestora.

În ceea ce privește administrația publică și digitalizarea, Radu Moisin a anunțat că a finalizat proiectul de lege privind reglementarea statutului composesoratelor, aflat în prezent în dezbatere publică, a analizat sitația privind lipsa trotuarelor din cadrul localităților tranzitate de drumurile naționale, a depus o inițiativă legislativă, alături de alți deputați PNL, care facilitează plata despăgubirilor în urma daunelor produse de fauna cinegetică, adoptată până în prezent de prima
cameră sesizată (Senatul). De asemenea, deputatul PNL este co-inițiator al unui proiect de lege prin care se interzice instituțiilor
publice să solicite persoanelor fizice sau juridice copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de instituțiile statului.

În domniul justiției, deputatul a fost inițiator principal al actului normativ ce are în vedere simplificarea și digitalizarea ședințelor de judecată, iar în sectorul de sănătate publică, pentru a combate efectele pandemiei de Covid-19, în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat, recent, soluția legală pentru sancționarea operatorilor economici care sfidează legea în mod repetat. Acest proiect de lege aduce posibilitatea aplicării sancțiunii contravenționale complementare a închiderii temporare a sediului principal sau secundar în care operatorul economic își desfășoară activitatea, respectiv 15 sau 30 zile, în condițiile în care a încălcat conștient și în mod repetat prevederile legale stabilite de Legea 55/2020 ce au drept scop prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Deputatul Radu Moisin deține următoarele funcții:

• Comisia juridică, de disciplină și imunități – Membru
• Comisia permanentă a Camerei Deputaților şi Senatului privind Statutul
deputaților şi al senatorilor, organizarea şi funcționarea ședințelor
comune ale Camerei Deputaților şi Senatului – Membru
• Comisia de validare – Vicepreședinte
• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Adunarea
Națională – Președinte
• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia – Membru
• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia – Membru

Citește și: Proiectul imobiliar al lui Goia a trecut ca prin brânză prin Primăria Cluj Napoca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here