Este un alt şi nou atac, al câtelea oare, după cele iniţiate şi puse în practică de regimul Băsescu-Boc. După zeci de mii de procese care au suprasolicitat judecătoriile din România, în care pensionarii militari şi-au apărat drepturile şi în unele cazuri şi le-au recâştigat, lucrurile păreau că intră într-o stare de normalitate. Aparent, deşi se părea că ”ţinta” sunt pensionarii militari, proveniţi din armată, servicii de informaţii, foştii angajaţi ai MAI, poliţişti, jandarmi, ISU şi penitenciare, acuzaţi din nou de ”pensii nesimţite”, lovitura reală este direcţionată spre cei în activitate, adică spre cei care practic susţin din greu stabilitatea acestei ţării. Actualul guvern nu reuşise încă să-şi ocupe bine birorile în palatul Victoria, când au luat deja prima măsură împotriva pensionarilor militari, dar de fapt vizând pe cei activi, Legea nr.223/2015, privind pensiile militare de stat a fost dată peste cap prin OUG 57/2016, care prin art.40, recrează pentru zeci de mii de oameni coşmarurile regimului Băsescu.

 

Atât Clujul cât şi Bistriţa sunt două locaţii unde funcţionează unele dintre cele mai mari baze militare ale ţării, Divizia a 4-a la Cluj şi Bg. 81 Mc. la Bistriţa, nu mai vorbim de celelalte structuri ale sistemului de securitate, siguranţă şi ordine publică, SRI, MAI, cu un mare număr de poliţişti, jandarmi, pompieri şi angajaţi din penitenciare. Pe cale de consecinţă, există şi un număr considerabil de pensionari din aceste structuri.

Dacă în rândul cadrelor militare active reacţiile la OUG 57/2016 şi a controversatului art.40, sunt puţin vizibile, nu înseamnă că ele nu există iar aceştia nu încep să-şi facă calcule peste calcule şi să analizeze situaţia lor viitoare. Situaţia mocneşte şi tinde să ajungă ca un cazan sub presiune. Rezerviştii, spre deosebire de situaţia din 2012, când nu le venea să credă ce li se întâmplă, se mişcă şi după informaţiile deţinute de ”Gazeta de Bistriţa” si  intenţionează să acţioneze şi să prevină lovitura pe care o pregăteşte statul român împotriva lor. Atât rezerviştii M.Ap.N, reuniţi în mai multe organizaţii, cea mai vizibilă fiind Sindicatul Cadrelor Militare Disponibizate (SCMD), care reuneşte rezervişti din toate componentele sistemului naţional de apărare, securitate, siguranţă şi ordine publică, dar şi alte organizaţii ale rezerviştilor din SRI, SIE, SPP, MAI se pare că au trecut peste nişte animozităţi şi au hotărât să acţioneze împreună.

Astfel, marţi, 19 ianuarie 2016, la Casa Armatei Bistriţa a avut loc o întrunire în care s-a hotărât participarea la mitingul din data de 24 ianuarie 2016, de fapt o adunare populară, cu invitati din intreaga societate civila care se va desfăşura în Bucureşti, în zona Monumentului Infanteriei din şoseaua Kiseleff. Va fi cerută ”anularea de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă a art. 40 din OUG nr. 57/2015, urmând ca definirea venitului brut ca bază de calcul pentru pensiile militare de stat să se facă în cuprinsul Ordinului comun de aplicare. De asemenea se solicită ca la deschiderea noii sesiuni parlamentare, Guvernul să solicite Parlamentului, spre analiză şi avizare, proiectul Legii unice a salarizării, care va intra în procedură de urgenţă în Parlament, până la sfârşitul acestei prime sesiuni, instituirea salariului minim pe economie să se facă prin Hotarare de Guvern, pana la 01.03.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să iniţieze un nou proiect al Legii pensiilor, care să facă distincţiile necesare din punctul de vedere al statutului juridic, între pensii, ajutoare sociale, rente şi indemnizaţii, cu luarea în calcul, pentru pensii, a procentului de 45 % din salariul mediu brut pe economie, a 13-a pensie, hotărâtă de precedentul Guvern pentru decembrie 2015, să fie acordată în aprilie 2016, doar pensionarilor cu pensii al căror cuantum se situează sub valoare salariului minim pe economie, precum şi anularea prin OUG sau retragerea avizului dat către Camera Deputatilor, a OUG nr. 95/2014 şi repunerea în plată a beneficiarilor, conform Legii nr. 341/2004, în procentajul legal stabilit.

La întâlnire a fost prezent şi col. Florentin Belean, comandantul Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud, care le-a expus rezerviştilor militari aspecte legate de noua procedură de recalculare a pensiilor militare. Ciudată a fost comportarea unor şefii ai rezerviştilor militari bistriţeni care le-au recomandat celor care intenţionează să se deplaseze în 24 ianuarie la Bucuresti să ”nu strige prostii pe acolo” şi să ” nu spună (probabil presei) de unde sunt”.

În mai multe luări de cuvânt rezeviştii au subliniat ”marile erori şi orori săvârşite prin emiterea cu neprofesionalism şi rea intenţie şi credinţă a criminalei Ordonanţe 57, întocmită de către persoane de rea credinţă şi nespecializate”. De asemenea în culise au fost puse şi întrebări de genul, ce ar face un rezervist român dacă într-o situaţie excepţională i s-ar solicita sprijinul, cum s-a întâmplat recent în Franţa, când din cauza ameninţării teroriste au chemaţi în activitate circa 40.000 de rezervişti, din serviciile speciale, antiterorism, jandarmerie? Întrebarea a plutit în aer fără un răspuns tranşant.

Procedând astfel, Guvernul Cioloş, premeditat sau nu, pe termen mediu şi lung o carieră în aceste domenii de activitate, armată, servicii de informaţii, poliţie, jandarmi, pompieri şi penitenciare devine neatractivă. Orice candidat la aceste meserii va fi descurajat din start să aplice pentru o asemenea carieră, ţinând cont de condiţiile în care se va pensiona, vis-a-vis de ceea ce încearcă să facă UG 57/2016, prin art. 40, atunci când ei îşi vor încheia cariera.

Meseria de militar face parte dintr-un domeniu de activitate care este organizată şi funcţionează în baza principiilor ce definesc şi realizează securitatea naţională a statului român. Existenţa unui stat obligă ca evaluarea securităţii sale să nu se facă prin indicatori economici, specifici pieţei libere, productivitate, profit, eficienţă, chiar în condiţiile când pentru asigurarea resursei sale umane, se iese pe piaţa muncii cu oferte care implică şi o serie de privaţiuni specifice serviciului militar.

În timp de război, în interes naţional, privaţiunile serviciului militar înseamnă sacrificiul suprem. Iar pe timp de pace, aceste privaţiuni aduc limitări drastice drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Asemenea privaţiuni nu se negociază, ca urmare militarii nu se pot organiza în sindicate. Rezultă clar faptul că daca oferta nu prevede o compensare pe măsura privaţiunilor impuse şi nu este atractivă pentru proiecţia unei cariere, nu va reuşi să stimuleze interesul unei resurse umane valoroase. Altfel, ea va fi doar o soluţie, acceptată, în lipsă de altceva, de persoane lipsite, temporar sau nu, de alternative de existenţă. În general aceste persoane nu se cafifică cerinţelor exercitării profesiei de militar sau de funcţionar public cu statut special. Rezultă clar că sistemul de apărare, securitate, siguranţă şi ordine publică, fie nu va avea resursa umană de calitate, fie va fi obligat să accepte una formală, slab pregătită, neutilizabilă.

A acţiona în mod conştient pentru un sistem de aparare, securitate, siguranţă şi ordine publică slab reprezintă un risc major la adresa securităţii naţionale şi nu numai. Cu atât mai mult, trebuie înţeles faptul că cheltuielile necesare întreţinerii resursei umane reprezintă o investiţie pentru securitatea naţională, siguranţă, apărare şi ordine publică. Toate aceste cheltuieli se constituie într-un capitol distinct în structura bugetului instituţiilor în cauză, în cadrul căruia relaţia soldă – pensie, privită şi de poziţia formării unei cariere, se află într-un raport de intercondiţionare şi este indestructibilă.

Un alt aspect pe care îl ”uita” guvernul, o serie de de privaţiuni se referă la avansarea în grad şi funcţie a acestor oamenii. Ea se face în trepte şi se ajunge la un salariu maxim, într-o perioadă lungă de timp şi numai în ultimii câţiva ani de activitate. Atunci când militarul de profesie, la debutul în carieră, aflat abia la comanda unui pluton, companie, are gradul de subofiţer, sublocotenent, locotenent, sau agent, subinspector, inspector, un civil, de vârsta şi cu pregatire comparabile cu ale lui, este liber si are şansa de a accede la o funcţie de director, secretar de stat, ministru, parlamentar ori patron de firmă. Nimeni nu contestă că venitul unei persoane aflată la început de carieră în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică îi asigură acestuia condiţii normale de viaţă, dar ea se afla sub valoarea veniturilor unui civil, cu studii comparabile angajat la o multinaţională. Militarilor, funcţionarilor cu statut special, le sunt interzise dreptul de a avea o firmă privată sau de a presta şi o altă activitate, ca surse suplimentare de venit. Ca urmare şi contribuţia sa la fondul de pensii este limitată, sau mai bine spus restricţionată, iar valoarea ei, pe întreaga perioadă de activitate, este mai mică în comparaţie cu a unui angajat civil.

Toate armatele statelor democratice apelează la principiul egalităţii de şanse, iar acest princpiu este cel care intervine şi impune societăţii să compenseze aceste privaţiuni aduse drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aşa se justifică faptul că pensia militarului, a funcţionarului cu statut special oriunde în lume, se calculează, în baza valorii soldei, de regulă, din ultima lună, sau luni şi nu a mediei soldelor pe durata întregii activităţi şi a contribuţiei la fondul de pensii. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm faptul că nici o soldă, oricât de mare ar fi, nu poate compensa pierderea propriei vieţi sau privaţiunile suportate de militar vşi familia sa.

Soţiile acestei categorii de angajaţi au fost şi sunt obligate la un lung periplu acolo unde soţul îşi desfăşoară activitatea, de cele mai multe ori găsirea unui loc de muncă fiind o problemă, iar acolo unde găsesc, în aproape toate cazurile, sunt sub nivelul pregătirii profesionale de bază. Urmările acestei situaţii se înţeleg.

Nu mai vorbim de situaţia copiilor acestor familii, mulţi dintre ei sunt frustraţi de egalitatea de sanse pentru a învaţa temeinic şi a se realiza. Opinia publică se pare că a uitat, pâna în 1990, cadrele militare nu aveau voie să-şi cumpere locuinţa proprietate personală, pentru a nu constitui un motiv de a refuza mutarea într-o altă garnizoană în interes de serviciu.

În toate ţările, sistemul de calcul al pensiilor militare prezinta particularitati distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile, si este reglementat prin lege separata. Această situaţie se întâlneşte în Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia, sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singura lege, împreuna cu cel al pensiilor civile, în Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria.

Baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din ultima luna de activitate, în Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel sau de media soldelor pe ultimele trei sau sase luni în Franta, Egipt, precum si de vechimea integrala în armata, în majoritatea tarilor, 35 sau 36 ani, Japonia 20 ani, Israel 25 ani, şi de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins între 75-80%.

În toate ţările, la pensia de bază se adauga sporuri determinate de anii prestaţi peste vechimea de pensionare şi de condiţiile de desfăşurare a serviciului.

În final, indiferent de numărul anilor rezultaţi prin adaugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, baza de calcul a pensiei ia în consideraţie nu mai mult de 40 sau 45 de ani, în functie de ţară, pentru a nu depasi valoarea salariului luat în calcul. În armata franceza, dacă unui militar profesionist, ieşit la pensie la limita maxima de 25 de ani de serviciu activ, prin aplicarea sporului de conditii deosebite s-ar ajunge la o vechime de 55 de ani, baza de calcul se limiteaza însa numai la 40 de ani, iar valoarea pensiei rezultata prin însumarea tuturor sporurilor nu trebuie sa depaseasca valoarea ultimului salariu. Din considerente de compensare a cheltuielilor efectuate pe timpul serviciului activ, pensia militarului francez se majoreaza cu 10% pentru cei care au crescut trei copii, la care se mai adauga înca 5% pentru fiecare copil în plus.

În toate ţările, pensiile militare se actualizează imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum şi periodic, în raport cu valoarea inflaţiei.

Ceea ce întâmplă acum prin noua aruncare în aer a sistemului militar de pensii, după ce nu cu mult timp în urmă acestea au fost recalculate pe principul contributiviţăţii, riscă să degenereze în manifestări de stradă ample, ca o primă consencinţă pe termen scurt.

Pe termen mediu şi lung efectele pot fi catastrofale, riscând bulversarea sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Fenomenul a început deja, în armată, servicii secrete, MAI a început deja un exod al creiereloor îngrijorătr. Cariera militară nu mai este atractivă.

Doru Costin

34 COMENTARII

 1. Dar scutirile ce le sunt acordate prin Codul fiscal nu le socotiti? toate cladirile si terenurile detinute de cei care au fost in misiuni externe. Venituri zero

 2. Mai lasati-ne in pace cu pensiile speciale…suntem o tara unde toata lumea are pensii speciale si sporuri peste sporuri. Astia de la interne, armata, se pensioneaza la 40 de ani. Se bat care sa mearga in zonele de conflict, ca nu trebuie sa se lupte acolo, sunt in linia 3,4, paziti de americani si altii si castiga cateva mii de euro pe luna. M-am saturat de politisti si sodati burtosi, astia sa ne apere? astia sa aiba pensii speciale? La astia li se da, sa aiba dar la medici si profesori, mumu!

  • Alex, eu vreau sa discut doar despre cei care lucreaza in sistemul de siguranta nationala. Te rog sa-mi raspunzi la o singura intrebare. Daca in nicio tara DEMOCRATICA din lume, nu s-a discutat NICIODATA despre venituri NESIMTITE ale acestor categorii de bugetari, la noi in Romania de ce crezi ca se discuta !? Crezi ca cei, din tara noastra, care critica aceasta problema sunt destepti si, ceilalti, din tarile democratice, sunt prosti !?

   • Vasile, in tarile despre care zici tu, probabil au si alte categorii de bugetari venituri consistente. Eu nu zic sa nu aveti salarii mari, dar o tara fara invatamant, educatie si agricultura, e sortita pieirii, prin indobitocirea populatiei, degeaba are armata. In comparatie cu alte tari dezvoltate, alte ministere din Romania sunt mai subfinantate decat armata, internele si alele. intelegi?

  • Alex.Cati ca tine au varsat sangele in teatrele de operatiuni?Sti cati copii de militari au ramas orfani?Ce va pasa mergeti la distractie si va bateti joc de de tot sistemul de ordine publica si aparare, atunci cand acestia intervin la inundati,inzapeziri si alte dezastre.

   • Imi pare rau, ma confunzi. Nu imi bat joc de nimeni, era o parere, si mi-e mila de voi, cand interveniti la inzapeziri, mai bine v-ar plati pe voi, decat firmele care nu fac nimic in probleme asta.

  • Gogule ai facut armata???care e meseria ta?raspunde la aceste 2 intrebari si mai vb nu gandi cu capul ce l-ai avutt sub banca ,eu nu sunt militar ,dar am respect pentru cei ce spara aceasta tara,in caz de Ceva ei sunt carnea de tun,daca stii ce inseamna,in acest articol se vb despre militari si pensie lor nu se medici si profesori si apoi daca se scria un articol ca acesta si despre ei faceam aceeasi treaba ,la fel si ei sunt defavorizati si nu numai,in loc sa fim eomani adevarati ne mancam ca cainii,invidiosi si susmanosi,NU ASA AR TREBUI SA FIM,cu oameni de-al de tine si cu o gandire ca a ta nu ai fi fost primit nici in triburi sau cete ,noroc de o tara ca ROMANIA ca adaposteste uniii de-al de tine…….

  • Cred ca nu se intelege, vreau o tara fara pensii speciale, fiecare sa primeasca dupa cat a cotizat. Sau sa aiba toata lumea pensii speciale, si bucatarii, si agricultorii, si medicii, si profesorii. Sau astia cu pensii speciale din cadrul „structurilor de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala” cum zicea Oprea mai jos, considera ca ei sunt mai importanti ca cei din invatamant, sanatate si agricultura.

 3. Pacat!, ca cei care comenteaza aici,nu stiu cum este sa lucrezi in domeniul militar,nu stiu ca militarii suporta privatiuni,isi sacrifica tineretea,viata pentru tara.Ar trebui comentatorii sa dea dovada de mai multa luciditate,maturitate si sa vada cu adevarat cine sunt cei care provoaca mult rau tarii si poporului!

 4. Eu tot nu am reusit sa aflu la ce varsta se pensioneaza un militar si care este cea mai mica pensie a unui militar. Poate stiti sa-mi spuneti. Poate faceti o comparatie intre cea mai mica pensie a unui militar si pensia unui medic dintr-un spital municipal( adica 1960 lei), dupa 34 ani de servici din care 4 ani de nopti in spital.

  • Un alt aspect pe care îl ”uita” guvernul, o serie de de privaţiuni se referă la avansarea în grad şi funcţie a acestor oamenii. Ea se face în trepte şi se ajunge la un salariu maxim, într-o perioadă lungă de timp şi numai în ultimii câţiva ani de activitate. Atunci când militarul de profesie, la debutul în carieră, aflat abia la comanda unui pluton, companie, are gradul de subofiţer, sublocotenent, locotenent, sau agent, subinspector, inspector, un civil, de vârsta şi cu pregatire comparabile cu ale lui, este liber si are şansa de a accede la o funcţie de director, secretar de stat, ministru, parlamentar ori patron de firmă. Nimeni nu contestă că venitul unei persoane aflată la început de carieră în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică îi asigură acestuia condiţii normale de viaţă, dar ea se afla sub valoarea veniturilor unui civil, cu studii comparabile angajat la o multinaţională. Militarilor, funcţionarilor cu statut special, le sunt interzise dreptul de a avea o firmă privată sau de a presta şi o altă activitate, ca surse suplimentare de venit. Ca urmare şi contribuţia sa la fondul de pensii este limitată, sau mai bine spus restricţionată, iar valoarea ei, pe întreaga perioadă de activitate, este mai mică în comparaţie cu a unui angajat civil.
   Toate armatele statelor democratice apelează la principiul egalităţii de şanse, iar acest princpiu este cel care intervine şi impune societăţii să compenseze aceste privaţiuni aduse drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aşa se justifică faptul că pensia militarului, a funcţionarului cu statut special oriunde în lume, se calculează, în baza valorii soldei, de regulă, din ultima lună, sau luni şi nu a mediei soldelor pe durata întregii activităţi şi a contribuţiei la fondul de pensii. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm faptul că nici o soldă, oricât de mare ar fi, nu poate compensa pierderea propriei vieţi sau privaţiunile suportate de militar vşi familia sa.
   Soţiile acestei categorii de angajaţi au fost şi sunt obligate la un lung periplu acolo unde soţul îşi desfăşoară activitatea, de cele mai multe ori găsirea unui loc de muncă fiind o problemă, iar acolo unde găsesc, în aproape toate cazurile, sunt sub nivelul pregătirii profesionale de bază. Urmările acestei situaţii se înţeleg.
   Nu mai vorbim de situaţia copiilor acestor familii, mulţi dintre ei sunt frustraţi de egalitatea de sanse pentru a învaţa temeinic şi a se realiza.

  • O serie de de privaţiuni se referă la avansarea în grad şi funcţie a acestor oamenii. Ea se face în trepte şi se ajunge la un salariu maxim, într-o perioadă lungă de timp şi numai în ultimii câţiva ani de activitate. Atunci când militarul de profesie, la debutul în carieră, aflat abia la comanda unui pluton, companie, are gradul de subofiţer, sublocotenent, locotenent, sau agent, subinspector, inspector, un civil, de vârsta şi cu pregatire comparabile cu ale lui, este liber si are şansa de a accede la o funcţie de director, secretar de stat, ministru, parlamentar ori patron de firmă. Nimeni nu contestă că venitul unei persoane aflată la început de carieră în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică îi asigură acestuia condiţii normale de viaţă, dar ea se afla sub valoarea veniturilor unui civil, cu studii comparabile angajat la o multinaţională. Militarilor, funcţionarilor cu statut special, le sunt interzise dreptul de a avea o firmă privată sau de a presta şi o altă activitate, ca surse suplimentare de venit. Ca urmare şi contribuţia sa la fondul de pensii este limitată, sau mai bine spus restricţionată, iar valoarea ei, pe întreaga perioadă de activitate, este mai mică în comparaţie cu a unui angajat civil.
   Toate armatele statelor democratice apelează la principiul egalităţii de şanse, iar acest princpiu este cel care intervine şi impune societăţii să compenseze aceste privaţiuni aduse drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aşa se justifică faptul că pensia militarului, a funcţionarului cu statut special oriunde în lume, se calculează, în baza valorii soldei, de regulă, din ultima lună, sau luni şi nu a mediei soldelor pe durata întregii activităţi şi a contribuţiei la fondul de pensii. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm faptul că nici o soldă, oricât de mare ar fi, nu poate compensa pierderea propriei vieţi sau privaţiunile suportate de militar vşi familia sa.
   Soţiile acestei categorii de angajaţi au fost şi sunt obligate la un lung periplu acolo unde soţul îşi desfăşoară activitatea, de cele mai multe ori găsirea unui loc de muncă fiind o problemă, iar acolo unde găsesc, în aproape toate cazurile, sunt sub nivelul pregătirii profesionale de bază. Urmările acestei situaţii se înţeleg.
   Nu mai vorbim de situaţia copiilor acestor familii, mulţi dintre ei sunt frustraţi de egalitatea de sanse pentru a învaţa temeinic şi a se realiza.

  • Regretati anii de garda,……aveti aproape 2000 ron, v-ati pus intrebarea cata pensie are un fost lucrator de penitenciare ,21 de ani in sistem si 13 civil diferite locuri de munca = 16700 ron si a desfasurat activitatea la – 20 ° C ptr.a face canalele de irigatii ale patriei, la + 40° c band apa fiarta pe campurile patriei sa culeaga recoltele din holde…varsta la care a iesit 54,2 ani….nu a stiut de paste, de craciun, la nunta lui fiului ha ha ha sa nu intre in biserica …reguli ,regulamente….prostii…

  • Stai tu linistit ca nu are medicu pensie mai mica ca un soldat. Si nu i mai plange atat ca daca nu le dai cel putin 100 lei la o vizita si cel putin 1000 lei pentru o operatie usoara, nici nu te baga in seama. Medicu ala face pe zi cat face un militar in doua luni, asa ca mai incearca si nu i mai plange atat ca multi te lasa sa mori daca nu le dai banu. Sunt si medici care merita respectu si isi fac meseria chiar daca nu ai bani, dar sunt din ce in ce mai putini aia.

 5. Rezervistii francezi nu sunt pensionari, sunt rezervişti sub 50 de ani care au făcut parte din sistemul de ordine publică. NATO nu are unităţi la anexă care să se înfiinţeze la mobilizare şi nici rezervişti sub 50 de ani, aşa cum nici România nu are rezervişti disponibili pentru a înfiinţa unităţi.Unităţile se încadrează cu luptători cu grade mici:soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri inferiori sub 45 de ani, la care se adaugă un număr redus de ofiţeri superiori şi câte un general, dar, toţi sub 60 de ani, care nu poartă pastile în buzunar. SUA are o armată activă mică, dar are mulţi rezervişti sub 45 de ani (nu pensionari)care pot înfiinţa o armată mare la fel ca şi ruşii.

 6. Pentru pensionarii militari ,adio 45 la suta din salariul mediu pentru punctul de pensie.Era dupa legea veche.Socotiti si vedeti de ce s-a dat legea pensiilor militare.Salariul mediu acum e cam 2550.

 7. Alex, impusca-te ! Spanzura-te ! Sau arunca-te de la etajul 8 ! Inainte de a parasi lumea, citeste cu mare atentie Constitutia Romaniei si vezi de ce drepturi sunt privati militarii, ce raspundere au in permanenta, ce afaceri pot sa faca, la ce riscuri se supun zilnic si cat de stabili si linistiti isi traiesc viata in aceeasi casa, in aceeasi localitate, asa cum o faci tu, cat de liberi sunt sa se exprime in voie oriunde si oricand si apoi…..poti sa parasesti lumea linistit ca nu ai inteles niciodata ce inseamna sa-ti desfasori activitatea toata viata in cadrul acestor structuri de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala.

  • Dupa ce vei pati tu ceva intr-un razboi, o sa ma sinucid si eu, prostule! De popota, cazare si alte beneficii de ce nu zici? Tu nu poti sa-ti faci firma dar nevasta ce are? Riscul zilnic, este acela de a va fura somnu in unitate, cand nu faceti instructie.
   „in cadrul acestor structuri de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala” faina expresie…de ce m-ai aparat u in ultima vreme??? Si daca Doamne feri se intampla ceva, suntem atacati, cel tarziu a doua zi capitulam (pana vin americanii). Nu va mai credeti asa importanti, ordine publica, securitate auzi, LA CATI POLITISTI SI SRI-ISTI, STSISTI SI ALTE CELE SUNT IN ROMANIA, PE CAP DE LOCUITOR, MULT PESTE MEDIA EUROPEANA, NU AR TREBUI SA MAI EXISTE FURTURI, TALHARII, CRIME IN TARA. (partea asta nu se refera la soldati, precizez ca sa inteleaga toti).

 8. STII CARE ESTE PAREREA MEA;CEL MAI MULT SUFERA SI VOR SUFERII MILITARII ADEVARATI ADICA APEVISTII,NU-I BAGA IN ACEEASI OALA PE CEI DE LA MAI,FIE MILITARI FE\IE FCTI.PUBLICI CU STATUT SPECIAL,AUZI E COMISAR SEF IAR LA PENSIE DEVINE COLONEL,CE DRACU TARA MAI E SI ASTA,NOI APEVISTII SUFERIM,AUZI EU AM COND NORMALE DE MUNCA SCOALA MILITARA SI CURSURILE,PAI CE DRACU AM FACUT EU IN PERIOADA ASTA AM STAT IN AULA SAU LA LETURGHIENNU AI ATUNCI CIT SI ACUM MI-AM SERVIT TARA,AM FACUT CDT DE GARDA LA DEP GALATI,AM TRAS SI M-AM ANTRENAT IN CINCU,BABADAG,MALINA,ETC;INCEARCA SI AFLA CA NICI UN ;MILITAR; DIN MAI NU ARE COND NORMALE DE MUNCA;UN MAJUR IN ULTIMUL GRAD DIN MAI ARE PENSIE CIT UN LT.COL DIN MAN;DAR ASA NE TREBUIE,VAZUSI ASTAZI CE PEDEPSE LUARA CHELARU ET.COMPANI,ASTIA SUNT VINOVATII PRINCIPALI,I-A DURAT LA BASCHETI DE NOI.

 9. Comandantului suprem al armatei,primului ministru si parlamentului Romaniei(de care nu mai este nevoie intru cat legile votate in parlament sunt anulate de guvern)Propun eliminarea juramantului militar,eliminarea tuturor interdictiilor impuse militarilor(si militarii sa fie cetateni ai Romaniei conform constitutiei cu toate drepturile prevazute de aceasta)

 10. Recomand postacilor care habar nu au cu ce se mănâncă armata, înainte de a vorbi de rezerva armatei, mobilizare, pregătire pentru apărare, să citească art. 41 din legea privind pregătirea populației pentru apărare (446/2006). Să calculeze cam câți cetățeni români vor fi chemați sub arme la mobilizare dacă în primul război mondial au fost 24% din populația masculină, în al doilea război mondial 31% (ca număr a 4-a armată care a operat în Europa).

 11. Stimați camarazi și biet popor. Căutați să nu vă mai îmbătați cu apă chioară pentru că indiferent ce spunem și dovedim noi, piere instantaneu într-un neant perfect dirijat care face parte din spectacolul de circ de proastă calitate pe care ni-l tot prezintă conducătorii aleși (nu are importanță de cine anume, în fapt DE TOȚI!). Privațiunile pe care trebuie să le suportă militarii în cazul în care Țara trebuie apărată ne sunt nouă foarte clare și suntem conștienți de ele, în rest, ele nu-i privesc pe plozii ciocoilor ori ai așa zișilor demnitari, ai infractorilor care se tot îmbogățesc zilnic, ai cozilor de topor și trădători de țară, odrasle care nu au suferit absolut nici o privațiune nici în primul și nici în al doilea dintre conflagrațiile mondiale pentru simplul motiv că ”n-au avut timp!” având un program mult prea aglomerat cu petreceri la Capșa, Lido sau pe la alte localuri luxoase ori deocheate. Nici acum nu sunt mai breji! Am mai spus de-alungul anilor, m-am repetat în 4 martie 1977 și o fac din nou: ”FEREASCĂ DUMNEZEU CA ROMÂNIA SĂ AIBĂ NEVOIE DE NOI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here