Furious businesswoman with wrathful face expression throwing crumbled papers. Angry female entrepreneur goes mad in office. Woman in rage because of stupid work and career problems. Nervous breakdown

Perioada de preaviz este obligatorie prin lege. Însă, sunt mulți cei care încearcă să o evite, atât angajați cât și angajatori, mai ales dacă se află în situații conflictuale. Este posibilă totuși demisia fără respectarea preavizului?

Există nenumărate situații în care cei ce ocupă un loc de muncă în Cluj-Napoca sau în alte orașe din țară întâmpină dificultăți atunci când vor să-și dea demisia. Și asta pentru că, de multe ori, angajatorii își uită obligațiile. Iar angajații se văd în imposibilitatea de a acționa. Prin urmare, e foarte important să-ți cunoști drepturile.

Ce este demisia?

Demisia reprezintă un act unilateral de voință a angajatului prin care se pune capăt raporturilor juridice de muncă. Demisia trebuie să fie prezentată neapărat în formă scrisă, iar angajatorul trebuie să fie anunțat. Foarte important de știut este faptul că demisia nu trebuie să fie aprobată de angajator. De aceea, este din start greșită exprimarea „cerere de aprobare a demisiei”. Pur și simplu, angajatul aduce la cunoștința angajatorului, în scris, faptul că a decis să renunțe la respectivul loc de muncă. Demisia presupune manifestarea liberă de voință. De asemenea, angajatul va înștiința angajatorul cu privire la încheierea raporturilor de la locul de muncă. Angajatorul este obligat să înregisteze demisia angajatului în registrul de intrare-ieșire. La ipoteza de ajungere în instanță, dovada aceasta de înregistrare a demisiei poate face diferența dintre câștig de cauză sau plată de daune-interese. Dacă angajatorul, care oferă loc de muncă în Cluj-Napoca sau în alte părți, refuză să-i înregistreze demisia, angajatul va putea aduce orice dovadă a faptului că și-a notificat angajatorul cu privire la demisie. Angajatorii care vor refuza să înregistreze demisia pot avea parte de amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Preavizul e de comun acord

În cazul în care un angajat dorește să renunțe la locul de muncă prin demisie, Codul muncii prevede o perioadă de preaviz ce nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare. Dar acest termen poate fi modificat cu acordul ambelor părţi. Mai exact, salariatul care şi-a dat demisia nu poate decide să nu respecte preavizul, ci o poate face doar dacă angajatorul său este de acord. Demisia „pe loc” nu există în Codul muncii. Sunt două variante posibile. Se poate înceta contractul individual de muncă prin acordul părţilor, situaţie în care nu se acordă preaviz. Și mai există demisia, caz în care termenul maxim prevăzut este de 20 de zile lucrătoare, iar pentru funcţii de conducere, 45 de zile lucrătoare.

Când iese din discuție preavizul

Codul muncii prevede şi excepții, în care salariatul își poate da demisia fără preaviz. Mai explicit, dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Această excepție de la regula acordării preavizului se regăsește în Codul muncii. Și mai există posibilitatea ca angajatorul însuși să renunțe la termenul de preaviz.

Foarte important de reținut este faptul că absenţa nemotivată a angajatului de la locul de muncă în perioada de preaviz poate atrage sancţionarea disciplinară chiar și la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Și asta pentru că și în perioada preavizului ambele părţi trebuie să respecte termenii contractului individual de muncă. Ceea ce înseamnă că salariatul trebuie să-şi continue activitatea, iar angajatorul trebuie să-l remunereze în mod corespunzător. Dacă salariatul decide să nu mai vină la serviciu, acest lucru poate duce la amânarea efectivă a datei de la care va înceta contractul. La fel se întâmplă și în cazul în care angajatul intră în concediu medical în această perioadă.

Totuşi, dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe care le are faţă de salariat, printre care se numără acordarea tuturor drepturilor legale, cum ar fi salariile, concediile de odihnă sau medicale, să plătească contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, sau să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat, salariatul poate demisiona fără preaviz. „Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă”, scrie în Codul muncii. În cazul perioadei de probă, contractul de muncă încetează exclusiv prin notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here