Guvernul a adoptat printr-o hotărâre, Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale “SINERGIE” 2021-2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestei strategii.

„Documentul reprezintă o premieră pentru ţara noastră şi a fost elaborat la iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, fiind un pas important pentru viitor, dar şi o dovadă că toate instituţiile cu atribuţii în domeniu trebuie şi pot să coopereze pentru a determina schimbări majore în ceea priveşte percepţia factorilor de decizie, a autorităţilor, profesioniştilor şi opiniei publice faţă de violenţa sexuală, care nu trebuie sa fie tolerată sub nicio formă.

Acest document cuprinde măsuri menite să diminueze evoluţia negativă, respectiv creşterea cazurilor de violenţă sexuală şi să prevină recidiva, în general prin acţiuni de consiliere a copiilor, fetelor, femeilor, dar şi prin alte măsuri de sprijin şi de îmbunătăţire a intervenţiei profesioniştilor”, transmite Executivul.

Potrivit sursei citate, palierele de intervenţie reglementează măsuri specifice, care vizează copii, fetele, femeile, băieţii şi bărbaţii, cadrele didactice, profesioniştii şi autorităţile publice centrale şi locale, familiile şi comunităţile, reprezentanţii ONG-urilor şi societatea, în general.

„O atenţie deosebită a fost acordată măsurilor privind violenţa cibernetică, fenomen tot mai des întâlnit şi care afectează grav foarte multe persoane, în special femei. Printre cele mai importante măsuri reglementate se află următoarele:

  • Formarea continuă a tuturor categoriilor de profesionişti relevante (cadre didactice, medici, psihologi, poliţişti, judecători, procurori, asistenţi sociali etc.), precum şi a reprezentanţilor ONG-urilor care activează în domeniu, pe tema prevenirii şi combaterii violenţei sexuale în toate formele sale, inclusiv a faptelor săvârşite în mediul cibernetic;
  • Elaborarea şi aprobarea unui conţinut educaţional obligatoriu pentru învăţământul de masă la toate nivelurile, adaptat în funcţie de vârstă, pe tema prevenirii şi combaterii abuzurilor sexuale de orice tip şi din orice mediu, inclusiv online;
  • Acţiuni anuale de informare şi conştientizare pe tema prevenirii şi combaterii violenţei sexuale adresate jurnaliştilor, bloggerilor şi vloggerilor a căror activitate are impact asupra copiilor şi adolescenţilor;
  • Analiza cadrului legislativ actual din perspectiva necesităţii asigurării siguranţei în mediul online, a combaterii pornografiei, pornografiei din răzbunare, hărţuirii şi şantajului privind difuzarea unor materiale cu conţinut sexual;
  • Activităţi de informare a copiilor, tinerilor şi părinţilor privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare online; Analiza privind necesitatea înfiinţării unor servicii/compartimente de tip cyber patrol la nivelul poliţiei naţionale;
  • Întărirea capacităţii serviciilor de sprijin pentru victimele infracţiunilor, servicii din cadrul DGASPC;
  • Sprijin psihologic adecvat pentru victimele violenţei sexuale, prin programe de dezvoltare personală şi prin identificarea unor modalităţi de suportare a costurilor psihoterapiei, cel puţin pentru un număr de şedinţe;
  • Îmbunătăţirea mijloacelor de identificare şi de sancţionare a agresorilor, prin acţiuni de formare continuă a poliţiştilor (inclusiv operatorii 112 şi poliţia locală), a procurorilor şi judecătorilor, cu privire la specificul traficului de persoane şi al violenţei sexuale şi crearea unor structuri specializate în cadrul parchetului şi poliţiei;
  • Îmbunătăţirea colectării de date dezagregate pe sex şi vârstă, relaţia cu agresorul, plângerile depuse şi date despre soluţionarea acestora.

Finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale “SINERGIE” 2021-2030 se va realiza cu încadrarea în plafoanele de cheltuieli stabilite pentru anii următori”.

Sursa: Mediafax

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here