Conform comunicatului de presa remis pe 12 august, Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în care s-a aflat viceprimarul Clujului, Gheorghe Şurubaru,   în perioada 22 iunie 2010 – 30 mai 2013, când a deţinut, simultan, funcţia de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca şi calitatea de administrator al S.C. Euro Divers S.R.L.  Şurubaru a refuzat orice declaraţie publică referitoare la acest subiect, dar a atacat în instanţă decizia ANI, depunând la dosar punctul său de vedere în virtutea dreptului de apărare.

Încă înainte de comunicarea ANI, constatarea stării de incompatibilitate a fost stabilită printr-un ordin al prefectului, care a cerut eliberarea din funcţie a viceprimarului Gheorghe Şurubaru, ca urmare a situaţiei de incomptibilitate care reieşea din  datele oferite de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care confirmau calitatea de administrator la S.C. Euro Divers S.R.L. Şurubaru şi-a dat demisia din funcţie, dar la câteva minute a fost ales din nou viceprimar de către majoritatea PDL-UDMR din Consiliul Local.

Ulterior, ANI a costatat starea de incompatibilitate ce reieşea din deţinerea simultană a funcţiei de viceprimar al municipiului Club-Napoca şi cea de administrator la S.C. Euro Divers SRL. De asemenea, întrucât Şurubaru a omis menţionarea în declaraţiile de interese depuse în luna iulie 2012 a calităţilor deţinute în cadrul S.C. Euro Divers S.R.L., ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de dispoziţiile art. 292 din Codul Penal al României.

Conform comunicatului ANI, Şurubaru a încălcat dispoziţiile Legii 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de (…) viceprimar (…) este incompatibilă cu funcţia de (…) administrator (…)  la societăţile comerciale”.

 

Starea de fapt

Pe 26 iunie 2012, prin Hotărârea consiliului Local Nr. 267/2012, s-a validat mandatul de consilier local în Consiliul Local al municipuilui Cluj-Napoca. În aceeaşi zi, prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 770/2012 Şurubaru a fost ales viceprimar. Conform documetelor înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Şurubaru a deţinut funcţia de administrator la SC Euro Divers SRL în perioada 20.09.2006 – 30.05.2013. De asemenea, el figura ca acţionar la aceeaşi societate în perioada 20.09.2006 – 30.05.2013. Conform art. 1 alin.1, 3, 4 din Legea 11/2003, starea de incompetibilitate intervine numai după validarea mandatului. Pentru a rezolva problema incompatibilităţii, Şurubaru avea la dispoziţie cel mul 15 zile de la numirea sa în funcţie. Păstrarea funcţiei de administrator şi pe cea de asociat la S.C. Euro Divers a atras după sine starea de incompatibilitate. De asemenea, întrucât în declaratiile de avere nu a menţionat calitatea de administrator şi cea de asociat la Euro Divers, se face vinovat, conform inspectorilor ANI, de infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 Cod Penal, fapt pentru care ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

 

Apărarea viceprimarului

În apărarea sa Şurubaru susţine că a demisionat din funcţia de administrator la SC Euro Divers pe 30 mai 2012, dată anterioară celei la care a fost ales viceprimar, fapt dovedit în opinia sa de înregistrarea documentului pe 1 iunie 2012 în registrul de documente al societăţii. Ca urmarea demisiei sale, funcţia de administrator a fost preluată de către soţia sa, care a uitat, fiind distrasă de o probleme personala majoră, să declare schimbarea la Oficiul Registrului Comeţului, aşa încât modificarea a fost operată oficial abia pe 30 mai 2013. Şurubaru pretinde că în raport cu societatea, calitatea sa de administrator a încetat odată cu aducerea la cunoşinţă a demisiei. Cum notificarea referitoare la demisia din funcţia de administraror s-a făcut pe 30 mai 2012, aceasta a produs efecte juridice din momentul înregistrării ei la societate, susţine Şurubaru în apărarea sa.

 

Întâmpinarea ANI

Din întâmpâinarea făcută de ANI nu reiese deloc ca inspectorii ar fi convinşi de argumentele lui Şurubaru. Aceştia arată că din documente, reiese faptul că Şurubaru a deţinut, în perioada amintită, ambele funcţii, simultan. Faptul că nu s-au depus la timp înscrisurile necesare, respectându-se astfel regimul de pubilictate şi opozabiliate prevăzut de lege pentru societăţile comerciale, atrage starea de incompatibilitate. Şurubaru nu poate invoca faptul că „a uitat” şi  demersurile pentru achimbarea administratorului  trebuiau duse până la capăt, cu atât mai mult cu cât noul administrator era soţia sa.

“Faptul că demisia a fost îregistrată oficial tocmai la un an după validarea mandatului de viceprimar pune la îndoială buna credinţă a reclamatului”, arată reprezentanţii ANI. Conform art.1 al Legii 2/1990, “comercianţii (…) au obligaţia (…) să ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege”. De aceea, simpla procedură internă prin care se depune demisia din funcţia de administrator nu este suficientă şi nu are valoare fără îndeplinirea procedurilor legale de publicitate şi opozabilitate.

 

Sancţiunea

În cazul în care Curtea de Apel Cluj va confirma existenţa stării de incompatibilitaea, Şurubaru va trebui eliberat din funştia de viceprimar şi nu va mai putea ocupa o funcţie public timp de trei ani.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)”, arată ANI.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Crina Crainic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here