Daniel David, rector UBB
Daniel David, rector UBB

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită universităţilor să prezinte clar studenţilor mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu şi să reducă taxele de şcolarizare deoarece activităţile didactice se realizează online. Taxele de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca nu vor scădea, în condițiile în care trecerea la învățământul online nu a dus la o reducere semnificativă a cheltuielilor. Rectorul UBB, Daniel David, subliniază că a fost înaintată o propunere de mărire a taxelor de studiu pe care actuala conducere a anulat-o, având în vedere criza generată de pandemia de coronavirus.

Începerea noului an universitar și identificarea tendinței de a decide realizarea activităților didactice exclusiv în mediul online pentru unele programe de studiu atrage atenția asupra taxelor de școlarizare și justificarea cuantumului acestora.

În contextul în care activitatea didactică se va desfășura în sistem online și implicit a modificării costurilor specifice programului, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită universităților să prezinte clar studenților mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, fundamentarea acestora pentru noul an universitar prin raportare la taxa stabilită pentru primul semestru și reducerea taxelor de școlarizare unde se impune conform fundamentării, pornind de la modificarea ponderii și a tipurilor de costuri specifice programului.

În învățământul superior românesc universitățile pot admite la studii peste locurile finanțate de la bugetul de stat studenții care acceptă să suporte cheltuielile de școlarizare din resurse proprii, iar taxa de școlarizare aferentă se stabilește la nivel de Senat universitar în funcție de costurile specifice școlarizării.

Conform OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului (CDOS), art. 15,  „Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu” și inerent modul în care se fundamentează acestea.

În acest sens, rectorul Daniel David a informat că la Universitatea Babeș-Bolyai resursele financiare se distribuie astfel (referința fiind anul universitar 2019-2020): 

  • 66% din sumă pe cheltuieli de personal;
  • 13% pe cheltuieli materiale; 
  • 16% pe fondul de burse (ex. de excelență/performanță științifică/sociale);
  • 5% pe cheltuieli de capital.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), una dintre cele mai reprezentative universități din țară și din Europa de Sud-Est, este un pol academic care atrage un număr mare de studenți, comunitatea UBB fiind astăzi cea mai mare comunitate academică din România, ajungând la aproape 50.000 de oameni. 

Un procent de aproape 60% dintre studenții UBB la nivel licență și 32% dintre masteranzi sunt la taxă, ceea ce arată atractivitatea și conectarea programelor UBB cu societatea/piața muncii.

Taxele de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai nu vor fi reduse

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România susține reducerea taxelor de studiu din cadrul universităților din România ca urmare a crizei provocate de pandemia de coronavirus.

“Odată cu schimbarea bruscă a situației de fapt, se impune stabilirea taxei de studiu în raport cu noua realitate, întrucât taxa identificată de universitate ca fiind adecvată programului de studii în raport cu costurile aferente (astfel cum prevede Ordonanța de urgență nr. 133/2000 privind ı̂nvățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat la art. 3), cât și evaluarea studentului asupra raportului dintre taxă și serviciile oferite au suferit modificări din momentul luării deciziei”, transmite ANOSR.

“În contextul activităților didactice realizate integral online, studenții nu mai beneficiază de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator și până la bazele sportive. ANOSR atrage atenția în legătură cu reducerea considerabilă a costurilor universităților aferente cheltuielilor cu regia, cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie.

Având în vedere evidenta modificare a structurii cheltuielilor universităților cu programele de studiu, se impune reevaluarea, refundamentarea acestora în raport cu cheltuielile prognozate pentru semestrul I, consultarea cu organizațiile studențești, studenții reprezentanți și informarea studenților cu privire la modul în care se vor diminua cheltuielile și, în corolar, taxele de școlarizare, astfel încât dreptul cu valoare de garanție prevăzut de Codul drepturilor și obligațiilor Studentului să fie respectat. 

Reducerea taxei de școlarizare în contextul educației online trebuie privită însă și din perspectiva dificultăților financiare ale studenților ale căror familii sunt afectate financiar de criza economică generată de pandemie. Sprijinirea acestora reprezintă un punct cheie în combaterea fenomenului de abandon universitar prezent de mult timp în spațiul învățământului superior și accentuat de criza economică. Un eșec al instituțiilor de învățământ superior de a răspunde corespunzător solicitărilor contextului pandemic în toată complexitatea sa ar determina pierderi semnificative pentru societate în ansamblul său. 

Asumarea răspunderii față de comunitatea universitară obligă la realizarea unui plan efectiv de susținere a studenților. Astfel, după reflectarea asupra scăderii realiste a serviciilor oferite, credem că singura soluție alternativă scăderii taxelor de școlarizare este aprobarea unui plan de investiții în resursa educațională digitală accesibilă studenților, corelat cu crearea de mecanisme adiționale de sprijin pentru studenți”, transmite Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România. 

„Conducerile universităților ar trebui să prezinte studenților care conform deciziilor luate în ultimele zile vor învăța cel puțin o parte din semestrul I într-o formulă exclusiv online, măsurile propuse pentru creșterea numărului și calității resurselor oferite în comparație cu experiența semestrului al II-lea din anul universitar 2019-2020. O certitudine este legată de scăderea unor componente de cost și diminuarea accesului la servicii care erau disponibile anterior, aspecte care în lipsa unor alternative ample, efective și utile pentru studenți ar trebui să ducă la scăderea taxei de studiu. Deși nu este o surpriză că majoritatea cheltuielilor țin de componenta cheltuielilor salariale, o scădere a taxei demonstrează aplicarea unui principiu și conștientizarea situației studenților”, a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR.

Cu toate acestea, Universitatea Babeș-Bolyai s-a angajat să fie incluzivă la nivel de licență pentru a permite unui număr cât mai mare de studenți să facă parte din comunitatea UBB, formându-se ca buni specialiști și buni cetățeni într-un mediu academic care îi pregătește adecvat pentru viață, oriunde vor alege să activeze. 

În această idee, rectorul Daniel David subliniază: “trebuie spus și înțeles clar că UBB a păstrat de ani de zile la un minimum tolerabil taxele de studiu, acestea situându-se, în medie, la 50% din alocația bugetară per student! Altfel spus, un student cu taxă plătește maximum 50% din cât ar fi necesar, conform alocației bugetare, pentru un student aflat la buget.”

În contractul instituțional dintre UBB și Ministerul Educației și Cercetării se prevede că taxele de școlarizare trebuie să fie corelate cu alocația bugetară per student. Așadar, în anul 2020, pentru a se mai echilibra diferența, s-au propus unele creșteri ale taxelor de studiu, fără însă a se depăși nici în acest caz 70% din alocația bugetară. Ca urmare a condițiilor pandemiei și a greutăților prin care trec studenții, noua echipă de conducere a universității a anulat această creștere propusă, potrivit declarațiilor rectorului Daniel David.

Nu în ultimul rând, acesta subliniază că “trecerea la învățământul online nu a dus la o reducere semnificativă a cheltuielilor, în condițiile în care aproape 50% dintre facultățile Universității Babeș-Bolyai au ales scenarii hibride (cu prezență în spațiile academice și în campus), iar toate facultățile UBB organizează activități academice față în față (în regim de voluntariat); în plus, activitatea la nivel doctoral se desfășoară în regim clasic. 

În fine, condițiile pandemiei au impus cheltuieli suplimentare cu asigurarea condițiilor de siguranță – în spațiile academice și în căminele studențești –, iar UBB a făcut în plus, în acest context, efortul de a asigura din resursele proprii bursele sociale pentru toți studenții eligibili și care au solicitat acest lucru. 

Mai mult decât atât, continuarea activității didactice în regim online a necesitat cheltuieli adiționale cu accesul la platforme și softuri educaționale dedicate (Zoom, Google Suite etc), precum și tehnică de calcul suplimentară (PC-uri, laptopuri, tablete).”

Învățământul online și investițiile financiare necesare dezvoltării acestuia sunt fundamentale pentru viitor, în condițiile în care educația universitară la Universitatea Babeș-Bolyai va implementa, și în condițiile post-pandemie, în cadrul formatului clasic, unele experiențe și practici online de calitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here