USAMV Cluj Napoca a atribuit licitația ”Elaborare PUD, Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului: “ Modernizarea Infrastructurii Educaționale Universitare de nutritie si potologie animala a U.S.A.M.V. – Jucu” firmelor clujene TCI și K&K “Jucu”. Valoarea fără TVA a contractului este de 28.919.522 lei, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea relevantei învățământului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală astfel încât pregătirea absolvenților universității să fie în relație directă cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Prin implementarea acestui proiect se va crea o baza didactică și practică care va corespunde ultimelor standarde din domeniile vizate de facultățile universității noastre: biotehnologii și medicină veterinară. În ultimii ani, s-au făcut numeroase progrese în ceea ce privește tehniicile și aparatura în domeniile vizate, din acest motiv este absolut necesar că studenții universității să aibă ocazia de a studia încă din primii ani de facultate în laboratoare perfomante care să simuleze activitatea din sectoarele economice-viitori angajatori. Universitatea noastră a dezvoltat multiple parteneriate cu fermieri, societăți comerciale de profil, fabrici, ONG-uri, care doresc să recruteze absolvenți din cadrul facultăților amintite anterior, însă în mod constant ni se solicită o mai mare implicare practică a studenților încă din perioada studiilor. Spațiile de practică oferite în prezent de instituția noastră, sunt insuficiente și multe dintre acestea nu mai corespund din punct de vedere tehnic realităților economice și tehnice. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.3 al Axei Prioritare 10 prin creșterea relevanței învațamântului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive deoarece va crea o infrastructură educaționala adecvată pentru dezvoltarea competenþelor profesionale și a capacitații de integrare socio-profesională.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunatațirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.3 – Creșterea relevanței învațământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Componenta 1, POR/2017/10.3/1/7regiuni.

Perioada de implementare a proiectului  este de 73 luni, respectiv între data 01.09.2017 și data 29.09.2023, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 11.02.2021.

Potrivit descrierii succinte a achiziției, se vor executa a) ELABORARE PUD b) SERVICII DE PROIECTARE faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza SF: – întocmire proiect tehnic (PAC, PAD – dacă e cazul, POE, PTE), – intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții – asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor c) EXECUTIE LUCRARI: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport si furnizarea de dotari (cap. 4.4. si cap. 4.5 din Devizul General al investitiei).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here