Angela Crăciun, o femeie de afaceri din Baia Mare, se judecă de ani de zile cu Banca Transilvania, pentru o casetă de valori închiriată în anul 2008 de la fosta instituție financiară Bancpost, în care se aflau un plic cu suma de 250.000 de euro, un plic cu suma de 100.000 de dolari americani și coduri pentru monede Bitcoin, cu o valoare de peste 200.000 de lei. Până la acest moment, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ceea ce se afla în caseta de valori, după ce ar fi fost deschisă ilegal de către angajații băncii, în condiții neelucidate, iar mobilierul a fost donat Corpului Național al Polițiștilor din Baia Mare și dus la fier vechi. 

În anul 2008, Angela Crăciun a încheiat un contract cu Bancpost în vederea închirierii unei casete de valori. După 10 ani, Bancpost i-a trimis Angelei Crăciun o notificare prin care o invita pe aceasta la unitatea bancară din Maramureș, în vederea închiderii contului de garanție ca urmare a denunțării în trecut a contractului de închiriere casete de valori. Notificarea a fost expediată la o adresă  din Bucureşti, fiind inserat codul poștal aferent municipiului Baia Mare, cu toate că instituția bancară avea la dispoziție toate datele de contact ale Angelei Crăciun, care a aflat despre procesul intentat de Bancpost numai după ce un judecător atent și-a dat seama că există o neconcordanță între adresa indicată și codul poștal. Mai apoi, Bancpost a cerut Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti să dispună autorizarea unității bancare de a deschide forțat caseta de valori în baza unei Ordonanțe Președințiale. 

Potrivit legii, unitatea bancară are dreptul de a solicita deschidere forțată a unei casete de valori la împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, notificare care se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoștință instituţiei de credit, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz, având în vedere că notificarea a fost trimisă la o adresă mai veche a clientului. 

Banca Transilvania și-a asumat acțiunea Bancpost

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a declinat competenţa de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Baia Mare. A urmat fuziunea dintre Bancpost și Banca Transilvania, la data de 31 decembrie 2018, prin urmare, Judecătoria Baia Mare a solicitat Băncii Transilvania să precizeze dacă are de gând să continue acţiunea formulată de Bancpost, care avea ca obiect ordonanța președințială. Banca Transilvania și-a însușit acțiunea şi toate mijloacele legale prevăzute pentru soluționarea acestui litigiu. În vara anului 2019 Judecătoria Baia Mare a respins cererea de formulată de Bancpost și asumată de Banca Transilvania, motivând că deschiderea forțată a cutiei de valori ar echivala cu o predare silită al bunului închiriat. Banca Transilvania a formulat apel împotriva sentinței, însă l-a retras ulterior. Prin urmare, la data de 22 noiembrie 2019, Angela Crăciun a notificat conducerea instituției financiare urmează să se deplaseze la sediul bancar pentru a deschide caseta de valori, alături de un notar public care să consemneze într-un proces-verbal conținutul cutiei. Zis și făcut! Numai că în momentul în care Angela Crăciun și notarul public au ajuns la sediul instituției au constatat că lacătul era pus pe ușă. A urmat o nouă notificare trimisă de către Angela Crăciun Bănci Transilvania prin care îi solicita să i se comunice când și unde poate să aibă acces la caseta de valori. Răspunsul halucinant a venit a doua zi, când Banca Transilvania i-a transmis că nu mai are acces bunurile din cutia de valori, deoarece contractul a încetat în anul 2014, iar termenul de trei ani prevăzut în contract s-a împlinit  în anul 2017, iar efectul acestuia îl reprezintă renunțarea la dreptul de proprietate asupra bunurilor depozitate în caseta de valori. 

Prejudiciul de 550.000 de euro, nesemnificativ pentru unitatea bancară

După ce Banca Transilvania nu i-a mai permis accesul Angelei Crăciun la caseta de valori, cu consecința cauzării unui prejudiciu estimat la aproximativ 550.000 euro, în anul 2021, în urma unei plângeri, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, abuz de încredere, neglijenţă în serviciu, gestiune frauduloasă, delapidare, favorizarea făptuitorului și constituirea unui grup infracțional organizat. Cu toate acestea, Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș a dispus în vara acestui an clasarea cauzei. 

În instanță, Angela Crăciun a motivat prin apărătorii săi aleși, avocatul clujean Vladimir Mătușan și Michael Mantz, avocat în cadrul Baroului din Haga, faptul că Banca Transilvania a încercat să sugereze că unitatea bancară nu are nicio relație contractuală încheiată cu  aceasta şi că relația contractuală cu  Bancpost ar încetat în anul 2013. În acest sens, Banca Transilvania a indicat un „ultim” act adițional semnat la data de 07 octombrie 2013, care a dus la încheierea contractului în data de 25 noiembrie 2013. Angela Crăciun susține că actul adițional la care face referire Banca Transilvania se observă falsificarea semnăturii sale, iar din partea băncii lipsește cu desăvârșire semnătura directorului Bancpost și ștampila rotundă, care era obligatorie la acea vreme, singura ștampilă cu o semnătură fiind a unei persoane care nu reprezintă în mod legal banca, mai exact, coordonatorul Serviciului Clienți. Mai mult, semnarea așa-numitul act adițional a fost s-a făcut cu o lună și 18 zile înainte de expirarea acestuia. 

BNR a constatat neregulile

În acest sens, Direcția de Supraveghere a Băncii Naționale Române a întocmit un raport de supraveghere la finele anului 2020 din care rezultă că: „O astfel de conduită din partea Băncii Transilvania SA este contrară principiului unui management prudential și sănătos al instituției de credit și a unei comunicări adecvate cu autoritatea de supraveghere, lipsa informațiilor solicitate în mod repetat de către BNR în temeiul art. 171 din OUG nr. 99/2006, fiind de natura a impiedica, fara drept, potrivit OUG nr. 99/2006, exercitarea de către BNR a competențelor sale de supraveghere a Băncii Transilvania SA.” 

Potrivit documentelor cuprinse la dosar, Banca Transilvania a formulat mai multe obiecțiuni cu privire la constatările formulate în raportul de supraveghere al BNR. În acest sens, a formulat o adresă prin care a adus completări la aceste obiecțiuni și a comunicat faptul că managementul Băncii Transilvania a stabilit o întâlnire cu Angela Crăciun în speranța că în urma acesteia va fi clarificată poziția dânsei în raport cu problema casetei de valori. 

Din raportul de audit al Băncii Transilvania, emis la data de 22 noiembrie 2019, privind procesul de integrare a Bancpost, reiese faptul că în urma verificărilor efectuate în evidențele privind acțiunile iniţiate în justiţie în scopul obținerii de ordonanțe președințiale pentru deschiderea forţată a casetelor, au fost identificați un număr de 9 clienţi, dintre care 5 clienți, la momentul migrării, aveau active conturile de garanție asociate casetelor de valori, printre care şi Angela Crăciun, care nu se regăseau în cele transmise în rețeaua Bancpost din data de 27 decembrie 2018, ca bază pentru procesul de predare – primire casete de valori. 

Comisia de audit a recomandat efectuarea efectuarea unui inventar al tuturor casetelor preluate din Bancpost în scopul identificării exacte a casetelor încă deținute de clienţi şi a stadiului contractual al acestora.

Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu bunurile depozitate în caseta de valori

Din raportul de audit al Băncii Transilvania SA întocmit ca urmare a reclamației făcute de către Angela Crăciun rezultă următoarele concluzii: 

„Dulapul cu casete de valori nu mai există la nivelul sucursalei BT Baia Mare (și Banca nu mai are control asupra acesteia) și ca atare caseta de valori nr. 12 nu poate fi pusă la dispoziția clientei; conform contractului de donaţie şi procesului verbal de predare – primire între Bancă şi Corpul Național al Polițiștilor Maramureş, acesta a ieşit din proprietatea BT în data de 21.01.2019. 

În fluxul de preluare al casetelor de valori din BP Baia Mare s-au identificat o serie de nereguli interne: 

– conform mailurilor transmise în luna decembrie 2018 de către angajatul BP T. G. în rețeaua BP, sucursala Baia Mare figura cu 0 casete de valori închise, deşi fostul director al sucursalei declara în 28.11.2019 (telefonic) că mai existau 2 casete nedeschise (1 a reclamatei Crăciun Angela); nu s-a identificat dovada că s-a atras atenția în scris asupra acestei situații Centralei BP; 

– predarea primirea inventarului BP către BT s-a efectuat fără informarea reprezentantului BT – Dorinel Cormos că ar exista casete închise în dulapul de casete de valori (nu există nicio mențiune scrisă în cadrul procesului verbal de predare primire); 

– nu se poate proba cu certitudine ca reprezentantul BT care a preluat dulapul ştia de existența unei casete închise (declarațiile scrise ale acestuia diferă: în data de 26.11.2019 declara că a deschis și verificat toate casetele şi acestea erau goale, iar în 28.11.2019 declara că nu a deschis nicio casetă).”

Dacă Tetik cere, procurorul dă

Prin urmare, este limpede de înțeles că nimeni nu știe sau, mai bine zis,  nu vrea să spună ce s-a întâmplat cu bunurile aflate în caseta de valori a Angelei Crăciun. 

Banca Națională a României a explicat pe larg deficiențele Bancpost şi conduita Băncii Transilvania, însă documentele au fost înlăturate de la dosar, la simpla cerere neînregistrată la dosar, a directorului general al Băncii Transilvania Omer Tetik, de către  procurorul de caz Ramona Miruna Petru, la data de 9 martie 2022, motivând că a luat această măsură, deoarece înscrisurile constituie secret profesional. 

Casetele de valori, donate Corpul Național al Polițiștilor din Maramureș

Un aspect extrem de important care reflectă procedeul obscur prin care Banca Transilvania a acționat după ce a refuzat să-i dea dreptul Angelei Crăciun să intre în posesia bunurilor aflate în caseta de valori, este faptul că, la data de 21 ianuarie 2019, a predat tot mobilierul existent în fostul sediu Bancpost către Corpul Național al Polițiștilor din Baia Mare, situație unică la nivel național, nemaifiind întâlnite ale cazuri și situații în care unitatea bancară să acționeze în acest fel. Cutiile de valori, alături de mobilierul ce nu a mai putut fi valorificat, au ajuns la fier vechi în Reșița, fiind ulterior topite, distrugându-se orice probă.   Un lucru este cert, Banca Transilvania și-a însușit cererea de ordonanță președințială formulată în instanță de Bancpost, pentru a deschide forțat caseta de valori, la o dată la care obiectul în cauză nu se mai afla în sediul instituției financiare,  fiind înstrăinat chiar de către Banca Transilvania prin donație Corpului Național al Polițiștilor – Maramureș.  Angela Crăciun a arătat în instanță că „Acceptarea donației în sine cu participarea la efectuarea transferului casetelor de valori din sediul Băncii de către mai mulți polițiști din raza Maramureș, cat și modul în care s-au derulat faptele ulterior donatiei, prin vanzarea casetelor și distrugerea intentionata prin topire a casetei de valori, nepastrată în condiții de siguranța și donata, deghizat, printr-un contract de sponsorizare, fără a respecta legislația prevăzută pentru deschiderea forțată a casetei de valori în prezenta unui notar public, inventarul acesteia fiind obligatoriu, ridica serioase semne de suspiciune privind imparțialitatea și obiectivitatea cercetărilor penale efectuate la Maramureș. (…) Banca Transilvania S.A. a premeditat aceasta donație, și a orchestrat impreuna cu fosta Bancpost o ordonanta presediala cu cererea de a deschide forțat caseta mea de valori în prezenta unui notar știind prea bine ca deja o instrainare spre distrugere completa prin topire, cu ajutorul și participarea directă a poliției care anchetează acest caz. În aceste condiții absolut șocante, nu ne mai surprinde lipsa evidentă de obiectivitate și imparțialitate a organului de cercetare penală și propunerea de clasare.”.

La data de 11 iulie 2022, procurorul de caz, Ramona Miruna Petru, a emis o ordonanță prin care dispune clasarea cauzei cu privire la infracțiunile de abuz în serviciu, abuz de încredere, neglijenţă în serviciu, gestiune frauduloasă, delapidare, favorizarea făptuitorului și constituirea unui grup infracțional organizat. Împotriva ordonanței de clasare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Angela Crăciun a formulat o plângere prin care a cerut strămutarea dosarului penal spre competența și imparțiala cercetare către un alt organ de cercetare penală. 

Este de necrezut cum procurorii nu au văzut că există o serie de neconcordanțe în acțiunile efectuate de Banca Transilvania, care fie din neștiință, fie de dragul Bancpost, și-a asumat cererea de ordonanță președințială formulată în instanță de instituția financiară, cu toate că știa că nu mai există nicio casetă de valori la sediul pe care îl preluase, cu toate că la acel moment casetele de valori fuseseră donate către Corpul Național al Polițiștilor, iar acestea din urmă au predat mobilierul unei societăți de colectare a fierului vechi din Reșița. Angajații firmei au susținut că produsele care ajung la ei se topesc în 24 de ore de la primire, prin urmare, Banca Transilvania a reușit să îngroape definitiv cadavrul pe care îl moștenise de la Bancpost. 

Citește și: O clădire monument istoric din centrul Clujului, scoasă la vânzare la prețul de 7,5 milioane de euro

2 COMENTARII

  1. Tara vietii. Pierde saraca femeie, averea stransa poate de cateva generatii, cu dreptatea in mana. Eu nu inteleg judecatorii astia. Ce au de pierdut sa dea castig de cauza femeii, si sa oblige BT sa plateasca.paguba de 550 mii euro plus dobanzi si penalitati. Ca noi, daca luam un credit, si daca il platim la timp, tot il.platim de 3 ori decat am primit de la banca.

  2. Pentru ca in banci sunt angajate toate fiicele proaste, nevestele, amantele, futelnitele militienilor si procurorilor. Scuze, si a securistilor! D-aia! Iar bancile sunt nimic altceva decat Camataria Statului. Nu Roman, bineinteles! Romanii din ecuatie sunt doar „valorile” enumerate mai sus. Si mai e ceva: mare bou sau vaca tre’ sa fii sa-ti pui agoniseala intr-o cutie de valori a unei banci neromanesti dintr-o tara Inexistenta
    Ps imi cer scuze fata de bancherii profesionisti fara de care nu ar functiona nici o economie si care tin prin munca lor cinstita o gloata de paraziti

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here